[2024-feb-29] Sad news: Eric Layton aka Nocturnal Slacker aka vtel57 passed away on Feb 26th, shortly after hospitalization. He was one of our Wiki's most prominent admins. He will be missed.

Welcome to the Slackware Documentation Project

Zespół Administratorów SlackDocs

Kim są ludzie, którzy prowadzą docs.slackware.com?

Strona ta zostanie wkrótce zaktualizowana o języki, z którymi edytorzy są w stanie Ci pomóc (poza angielskim).

Jak już ruszymy pełną parą i możliwość nieograniczonego edytowania zostanie wyłączona, zadaniem edytorów będzie śledzenie stron w stanie „Kopia Robocza”, kontaktowanie się z autorami strony z ewentualnymi poprawkami, tak aby w końcu strona została opublikowana na Wiki.

Jeśli niegdy nie używałeś żadnej listy mailingowej, prosimy o zapoznanie się z Jak Używać Listę Mailingową.
 pl:slackdocs:contact ()