[2024-feb-29] Sad news: Eric Layton aka Nocturnal Slacker aka vtel57 passed away on Feb 26th, shortly after hospitalization. He was one of our Wiki's most prominent admins. He will be missed.

Welcome to the Slackware Documentation Project

Het Slackware-concept

Slackware volgt het idee van “KISS” (“Hou het simpel, sufferd!”). Voor de configuratie worden eenvoudige tekstbestandjes gebruikt in plaats van grafische configuratieprogramma's, zoals bij veel andere distributies.

De hoofdpunten en -concepten van Slackware en het achterliggende concept van de distributie kunnen als volgt worden samengevat.

Het idee achter de distributie

Slackware is:

  • Een distributie die vanaf de CD's of DVD's geheel zonder netwerkverbinding geïnstalleerd kan worden.
  • Een distributie die pas wordt uitgegeven wanneer deze stabiel is, en geen vooropgestelde planning volgt. Iedere uitgave van Slackware Linux wordt door het team en de gebruikers vooraf uitgebreid getest. Bij Slackware is de stabiliteit belangrijker dan hoe “nieuw” of “vers” de software is.
  • Een distributie waarbij “eenvoud” vóór “gemak” gaat. Het ontbreken van grafische hulpprogramma's voor systeembeheer (die bij andere commerciële distributies gemeengoed zijn) is daar een voorbeeld van.
  • Een distributie waarbij de configuratie en het beheer van het systeem wordt uitgevoerd via eenvoudige “ncurses”-hulpscripts of door direct met een teksteditor de goed gedocumenteerde configuratiebestanden te wijzigen.
  • Een distributie waarbij, als het even kan, de programmatuur in ongewijzigde vorm wordt meegeleverd. Er worden nauwelijks patches toegepast op de oorspronkelijke pakketten, en zo werkt alles bij Slackware zo veel mogelijk zoals de oorspronkelijke auteurs dat bedoeld hebben.
  • Een distributie die aan de bestaande praktijk geen abstractielagen of complicerende factoren toevoegt. Zo werkt bijvoorbeeld het pakkettenbeheer bij Slackware met eenvoudige scripts en gewone gecomprimeerde “tarball”-archiefbestanden (*.tgz, *.txz, *.tbz) en wordt er ook geen poging gedaan om automatisch de door het programma vereiste pakketten op te sporen.
  • Een distributie met gezond verstand: “if it's not broken, don't fix it”. Als het prima werkt zoals het is, dan blijven wij er dus met onze vingers van af.
  • Een distributie waarbij de hoofdbeslissingen worden genomen door de BDFL (Benevolent Dictator for Life, tot nader order dus de hoofdbeheerder Patrick Volkerding) en waarbij het ontwikkelingsproces geslotener is dan bij distributies die in gemeenschapshanden zijn. Daardoor blijft Slackware sterk gericht op zijn belangrijkste voordelen en uitgangspunten, zonder zich te laten beïnvloeden door de nukken van zijn gebruikers of wie dan ook. Zo wordt in het ontwikkelingsproces van Slackware de druk vermeden om populair te zijn of concessies te doen aan de massamarkt.

Gemeenschap

Een paar aspecten van de Slackware Linux-gemeenschap verdienen nadere toelichting. Ook al gaat het eigenlijk om een commerciële distributie (de hoofdbeheerder van Slackware, Patrick Volkerding, voorziet in zijn eigen levensonderhoud en dat van het project middels de verkoop van CD's en DVD's, hoewel ISO-schijfkopieën gratis te downloaden zijn), toch heeft Slackware een toegewijde, hechte en enthousiaste gemeenschap van gebruikers die vriendelijk en behulpzaam zijn tegenover nieuwe gebruikers. De gebruikers van Slackware leggen over het algemeen de nadruk op zelfredzaamheid door te leren begrijpen hoe het systeem nu eigenlijk precies werkt, en niet op het blindelings volgen van instructies, zoals dat zo vaak bij commerciële besturingssystemen gaat. Daarom zijn behoorlijk veel gebruikers van Slackware zelf ook min of meer ontwikkelaars te noemen, of anders zijn ze toch tenminste bedreven genoeg om een shell-scriptje te maken en te debuggen.

De beschikbaarheid van een grote hoeveelheid SlackBuilds, oftewel compileerscripts die het installeren van programmatuur van derden vereenvoudigen, is daarvan een voorbeeld. Het is een veelgehoorde klacht over Slackware dat het installeren van andere software, het opzoeken van de vereiste bibliotheken en het handmatig downloaden en compileren van al deze pakketten behoorlijk lastig is. Dit probleem is grotendeels opgelost door de programmeurs die SlackBuild-scripts hebben gemaakt voor veelgebruikte programma's en bibliotheken die geen deel uitmaken van de standaarddistributie. Een populaire en kwalitatief hoogstaande verzameling SlackBuilds bevindt zich op http://www.slackbuilds.org.

Bronvermelding

  • Oorspronkelijk geschreven door V.Harishankar voor het SlackDocs Wiki-project.
Afdrukken/exporteren
 nl:slackware:philosophy ()