[2024-feb-29] Sad news: Eric Layton aka Nocturnal Slacker aka vtel57 passed away on Feb 26th, shortly after hospitalization. He was one of our Wiki's most prominent admins. He will be missed.

Welcome to the Slackware Documentation Project

Како да ефикасно претражујете и читате ''man'' упутства

Надам се да ће вам овај КАКОДА чланак бити од неке помоћи, иако сам свестан да су многи од читаоца већ упознати са материјом.

Претрага ''man'' документације

Да бисте потражили информацију о било чему у „man“ странама можете користити једну од следећих команди:

 • apropos
 • man -k
 • whatis

apropos је само алиас за man -k, не постоје разлике између њих. Разлика између whatis и других команди је то што whatis претражује целе речи, где apropos (или man -k респективно) претражује делове речи.

Ако не знате како се тачно реч, на пример команда, пише, можете користити apropos. Ако тачно знате реч за коју претражујете, whatis ће бити ефикаснији јер приказује мање резултата у излазу.

Пример

Претрага информације о DHCP:

Коришћењем apropos команде:

markus@samsung:~$ apropos dhcp
dhclient []     (8) - script - DHCP client network configuration script   
dhclient.conf []   (5) - DHCP client configuration file            
dhclient.leases []  (5) - DHCP client lease database              
dhcp []       (5) - eval - ISC DHCP conditional evaluation        
dhcp []       (5) - options - Dynamic Host Configuration Protocol options 
dhcpcd []      (8) - an RFC 2131 compliant DHCP client           
dhcpcd []      (8) - run-hooks - DHCP client configuration script     
dhcpcd.conf []    (5) - dhcpcd configuration file               
dhcpctl_initialize [] (3) - dhcpctl library initialization            
dhcpctl_initialize [] (3p) - dhcpctl library initialization           
dhcpd []       (8) - Dynamic Host Configuration Protocol Server      
dhcpd.conf []    (5) - dhcpd configuration file               
dhcpd.leases []   (5) - DHCP client lease database              
dnsmasq []      (8) - A lightweight DHCP and caching DNS server

коришћењем whatis команде:

markus@samsung:~$ whatis dhcp                           
dhcp []       (5) - eval - ISC DHCP conditional evaluation        
dhcp []       (5) - options - Dynamic Host Configuration Protocol options 

Обе команде су неосетљиве на величину слова при претрази!

Ажурирање ''whatis'' базе

Команда whatis има сопствену базу података. Упутства за било који пакет који су део подразумеване Слеквер инсталације су већ присутна у бази. Ово је такође тачно ако ажурирате ове пакете. Ако ако изграђујете сопствене пакете из изворног кода, на пример из SlackBuilds.org репоа, упутства за ове пакете неће бити доступни у whatis бази. Да бисте ажурирали базу после инсталације новог пакета можете користити Слеквер makewhatis команду. Морате је покренути као root.

Имајте на уму да друге дистрибуције можда користе mandb команду у исте сврхе.

Секције упутстава

Немојте мешати секције упутстава са шаблонском структуром сваког упутства, ово је описано у доњем параграфу.

Упуства су подељена у 8 различитих секција. Ово је исечак из упутства за man команду. code> MANUAL SECTIONS

   The standard sections of the manual include: 
   1   User Commands 
   2   System Calls 
   3   C Library Functions 
   4   Devices and Special Files 
   5   File Formats and Conventions 
   6   Games et. Al. 
   7   Miscellanea 
   8   System Administration tools and Deamons

</code> Ако су упутства о теми подељена у неколико различитих секција, можете навести и број секције као аргумент man команди.

Пример

markus@samsung:~$ apropos man 
 ... 
makecontext []    (3) - manipulate user context 
makedev []      (3) - manage a device number 
man []        (1) - format and display the on-line manual pages 
man []        (7) - macros to format man pages 
man []        (7) - pages - conventions for writing Linux man pages 
man.conf []     (5) - configuration data for man 
man2html []     (1) - format a manual page in html 
manuals with []   (7) - mdoc 

Сада ако желите да прочитате „macros to format man pages“ упутство у секцији 7, укуцаћете следећу команду:

man 7 man

Структура упутстава

Сва упутства имају (требало би да имају) исту структуру:

 • Name (срб: назив)
  • Назив команде и кратки опис њене функције(а)
 • Synopsis (срб: сажетак)
  • Кратак сажетак и листа опција
 • Description (срб: опис)
  • Детаљан опис команде
 • Options (срб: опције)
  • Детаљна објашњења командних опција
 • Bugs (срб: грешке)
  • Познате грешке
 • Author (срб: аутор)
  • Аутор(и) пакета и можда аутор упутства
 • See also (срб: Погледај такође)
  • Предложена упутства за сличне или повезане програме

Ако тражите информацијe о некој материји, пре него о конкретној команди наћићете да је секција „see also“ врло корисна.

Претрафа унутар упутства

Подразумевани читач упутстава је програм less. Овај програм користи распоред тастера сличан vi едитору. Коришћењем / претражујете документ од тренутне линије унапред, а коришћењем ? уназад. Коришћењем n прелази се на следеће поклапање. Тастер - нема посебно значење у изразу за претрагу тако да је могуће претражити за (на пример) -k опцију коришћењем /-k

Пример

Претрагом за -h опцију унутар упутства за ls помоћу /-h даје нам

 -h, --human-readable 
       with -l, print sizes in human readable format (e.g., 1K 234M 2G)

Навигација унутар ''man'' упутства

Навигација слична као у vi едитору:

 • G крај упутства
 • gg прва линија упутства
 • nG n-та линија упутства

Такође можете означавати линије упутства

 • ma поставља ознаку на тренутној линији
 • 'a прелази на ознаку а у упутству

Нажалост ове ознаке се губе када изађете из упутства (притиском на тастер q).

Форматирање упутства у PDF формат

Ако желите да сачувате неко упутство у PDF формату, можете користити следећу команду:

man -t ls | ps2pdf - > ls-manpage.pdf

ово форматира упутство за ls команду у pdf документ са називом „ls-manpage.pdf“.

Даља литература

За више информација прочитајте man упутство за саму man команду као и упутства излистана у секцији „see also“.

Извори

 sr:howtos:general_admin:searching_and_reading_manpages_efficiently ()
This translation is older than the original page and might be outdated. See what has changed.