[2024-feb-29] Sad news: Eric Layton aka Nocturnal Slacker aka vtel57 passed away on Feb 26th, shortly after hospitalization. He was one of our Wiki's most prominent admins. He will be missed.

Welcome to the Slackware Documentation Project

Nieuws van het Wiki team

Project Beginselverklaring

Kennis is macht. Verspreide macht zonder focus is nutteloos. In klare taal: de visie en doelstelling van het Slackware Linux Documentation Project is om wereldwijd de primaire bron te worden voor alle Slackware gerelateerde informatie. Zo'n doelstelling legt de lat hoog. Maar toch hebben we er vertrouwen in dat het gerespecteerde Slackware Linux, de oudste nog actief onderhouden distributie van GNU/Linux, de juiste gebruikers gemeenschap heeft om dit doel te bereiken. Je bent hierbij uitgenodigd om toe te treden als partner in deze onderneming.

Wie kan hierbij helpen? Iedereen kan dat doen, van je ome Ed die wat met Slackware rotzooit op zijn oude laptop, tot Linux gurus met ervaring in Linux ontwikkeling. Allemaal zijn ze welkom. Iedereen kan wel iets bijdragen dat waardevol is voor dit project. Een op Wiki gebaseerd documentatieproject staat of valt met de betrokkenheid vanuit de gemeenschap. Je hebt natuurlijk kunnen zien wat de GNU/Linux en Open Source gemeenschappen in het verleden hebben bereikt en nog steeds kunnen bereiken. Wanneer we samenwerken, wordt het potentieel voor succes alleen maar groter.

Dit project is gebaat bij artikelen die ingediend worden die het volledige spectrum van Slackware kennis omvatten. Er is behoeft aan diepgaande technische artikelen over hardware controle, software applicaties, Slackware Linux implementaties in bedrijven als ook gewoon thuis, systeembeheer, etc. Ook zijn verhalen welkom van de alledaagse “Slacker” die onderwerpen bestrijken van simpele HOWTOs tot complexe oplossingen en alternatieven voor veelvoorkomende problemen.

Alle ingediende artikelen zullen, zoals gewoon is bij Wiki-gebaseerde projecten, aan peer review worden onderworpen, wat neerkomt op feedback van de overige SlackDocs leden. Soms zullen correcties nodig zijn, of verduidelijkingen in de tekst, enzovoort. Geen enkel artikel zal onbelangrijk geacht worden. Is het relevant voor Slackware? Zal het iemand anders in staat stellen om dit Operating Systeem beter te benutten? Dan is het de moeite waard. Wat wij hier doen, doen we voor anderen. Wij bouwen hier aan een fundament van kennis dat de toekomst moet weerstaan. Jouw deelname is de specie en de bouwstenen voor dat fundament.

Om deze doelstellingen waar te kunnen maken, is het van belang dat we elkaar met respect benaderen en er een sterke geest van samenwerking heerst in dit samenwerkingsverband. Wij hanteren een eenvoudige set regels. Wees vriendelijk en begripvol in je discussies met anderen. Dit project is er niet voor het individu. Het gaat hier om het kunnen delen (van kennis) binnen de gemeenschap en om het kunnen samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Jouw ego zal geen deel worden van het Slackware Linux Documentation Project. Laat het asjeblieft achter aan de kapstok naast de voordeur voordat je inlogt.

Dat is het contract dat we met elkaar afsluiten en met de toekomst.

De keuze van de gebruikte software

Deze Wiki draait op de DokuWiki software. Dit was een keus die door de initiator van het project, Alien BOB gemaakt is. In essentie zijn er twee mogelijkheden wanneer een serieuze Wiki opgezet moet worden: MediaWiki en DokuWiki. Alien BOB heeft uitgebreide ervaring met beide - DokuWiki is de motor van zijn eigen Slackware kennisbank, en hij beheert een op MediaWiki gebaseerde kennisbank voor de IT Helpdesk waarvan hij teamleider is.

De keuze is op DokuWiki gevallen vanwege een aantal redenen: diens eenvoudige syntax maakt het beter geschikt voor het document-gericht schrijven. Dit in tegenstelling tot MediaWiki, dat meer algemeen georienteerd is. Ook is een DokuWiki installatie een onafhankelijk geheel; in een enkele directory en zonder de noodzaak voor een SQL database. Dit maakt dat een DokuWiki installatie gemakkelijk over te brengen is naar een nieuwe server (de intentie is om een “dagelijks snapshot” archief beschikbaar te maken als download wanneer het Wiki fundament compleet is). De DokuWiki kent ook ACL (Access Control Lists ofwel granulaire toegangscontrole). Wij zullen hiermee een vorm van kwaliteitscontrole implementeren wanneer we een goed werkend team van editors hebben verzameld (dwz de mensen die verantwoordelijk gaan worden voor de kwaliteit van de website en diens artikelen terwijl jullie, de auteurs, verantwoordelijk worden voor de feitelijke inhoud van die artikelen).

De basis DokuWiki installatie is inmiddels voorzien van diverse plugins die de syntax mogelijkheden aanzienlijk uitgebreid hebben. Die plugins worden vermeld onder aan de Wiki syntax pagina. Je kunt de link bij deze plugins volgen naar de respectieve websites om daar te weten te komen welke toegevoegde functionaliteit ze bieden voor het schrijven van goede documentatie.

Beeldmateriaal

Het beeldmateriaal dat momenteel gebruikt wordt voor deze website werd gecreëerd door asteroid. Op zijn eigen Wiki pagina heeft hij nog wat meer aardige voorbeelden van logo's.
De admins hebben Patrick Volkerding gevraagd (en ook toestemming gekregen) om deze modificaties van origineel Slackware beeldmateriaal op onze Wiki te mogen gebruiken.

Zijbalk

Aan de linkerkant van de pagina zie je een zijbalk, met daarin een aantal afgebakende blokken. Deze kunnen door de admins worden aangepast. Enkel het “gereeedschappen” blok is standaard onderdeel van de Wiki's monobook sjabloon, en kan daarom niet worden aangepast. Een verandering in dat blok zou toekomstige upgrades van de Wiki software lastiger maken.
Indien je suggesties hebt over pagina-verwijzingen waarvan je vindt dat die absoluut in een van de overige blokken in de zijbalk thuishoren, dan kun je ons dat laten weten via de (engelstalige) discussie pagina.

Aangestuurd door de gemeenschap

Ook al heeft de Wiki van ons documentatie project een hostname in het slackware.com domein, dan betekent dat nog niet dat dit project ook door Slackware gecontroleerd of gesponsord wordt. Het gebruik van de domein naam mag beschouwd worden als een goedkeurings-stempel. Dat werd mede in de hand gewerkt door het feit dat dit project gestart is door Alien BOB, die een van de leden is van het “Slackware coreteam”.
De inhoud van de Wiki zal niet gereguleerd worden door enige “hogere macht”. De inhoud van iedere pagina in deze Wiki wordt volledig bepaald door diens auteur(s) en verdere contributeuren.

Wiki structuur

De basis-structuur van de Wiki wordt onderhouden door de project admins. Daaronder vallen: namespaces, visuele identiteit, toegangscontrole enzovoort. Ook betekent dit, dat de kern namespacesslackware:”, “slackdocs:” en “slackbook:” niet gewijzigd kunnen worden tenzij je deel uitmaakt van het editor/admin team.

Suggesties voor veranderingen in de kernstructuur van de Wiki kunnen worden doorgegeven via onze mailing lijst (http://lists.alienbase.nl/mailman/listinfo/slackdocs) of door je suggestie achter te laten op de discussie page (engelstalig). De feitelijke inhoud van de Wiki wordt door jou bepaald! Wij staan open voor goede ideeën die de bestaande structuur (en inhoud) kunnen verbeteren. We zullen geen enkel artikel weigeren in de “howtos:” sectie dat binnen de doelstellingen van deze Wiki valt.

Kwaliteits waarborg

Ons doel is om jou een totale creatieve vrijheid te geven bij het schrijven van teksten voor de Wiki. Maar we willen wel een minimale kwaliteit kunnen garanderen voor dit project. Daarom vragen we jou vanuit kwaliteitsoverwegingen, om samen te werken met onze editors indien een van hen daarom vraagt.
Hij of zij zal in staat zijn om suggesties te doen over het gebruik van “tag” woorden die je aan je tekst kunt toevoegen om het in onze overzichtspagina's zichtbaar te maken. We hebben ook tag categorieën waarmee je kunt aangeven of je tekst van toepassing is op een subset van Slackware releases. De bedoeling is wel duidelijk.
Je kunt met de editor ook praten over een geschikte namespace voor je artikel. Zie een namespace als het wiki-equivalent van een sub-directory (in feite worden namespaces op de server ook als subdirectories in het bestandssysteem geïmplementeerd). De hoofdtaak van een editor is om jou te adviseren over taalgebruik, stijl en layout van je artikel, precies zoals ook gewoon is bij het schrijven van een boek of tijdschriftartikel. Jij - de auteur van het artikel - houdt het laatste woord over de technische inhoud van je artikel. Behalve wanneer de editor een duidelijke fout ontdekt natuurlijk. Ons uitgangspunt is dat jij meer weet over het onderwerp waarover je een artikel schreef dan wij dat doen…

[Nog niet geïmplementeerd:] Om de Wiki editor te helpen bij zijn kwaliteitstaken, implementeert de Wiki een mechanisme voor “goedkeuring voor de publicatie van een pagina”. Dit betekent dat een pagina die gecreëerd wordt, eerst als “Concept” wordt opgeslagen. De tekst “Concept” zal duidelijk zichtbaar zijn op de resulterende web pagina. En als je een al bestaande pagina aanpast, dan zal de originele (goedgekeurde) pagina gewoon zichtbaar blijven voor bezoekers van de Wiki. Enkel de geregistreerde én ingelogde gebruikers van de Wiki (dwz jouw collega-auteurs) zijn in staat om jouw nieuwe “Concept” pagina te zien in plaats van de goedgekeurde originele versie.
Het is jouw taak om een van de Wiki editors te benaderen om je wijzigingen beoordeeld en goedgekeurd te laten worden. Die actie zal jouw gewijzigde tekst zichtbaar maken voor iedereen en ook de “Concept” melding doen verdwijnen.

Respecteer andermans werk

Indien een kopie van origineel werk van iemand anders in onze Wiki wordt gebruikt, zullen alle eventuele licenties en copyright bepalingen moeten worden gerespecteerd die aan het originele werk verbonden zijn.
De naam van de originele auteur(s) alsmede de originele locatie URL moeten worden genoemd in de voettekst van jouw (wellicht aangepaste) kopie van die tekst.

De inhoud van deze Wiki wordt gepubliceerd onder een liberale “Creative Commons” licentie: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported . Houd dit in de gaten wanneer je van plan bent om materiaal aan de Wiki toe te voegen waarop een copyright rust.

Bronnen

Afdrukken/exporteren
 nl:slackdocs:news ()
Deze vertaling is ouder dan de originele pagina en kan verouderd zijn. Kijk wat er is veranderd.