20210628 - Upgrade of php fixed the page rendering issue.

Welcome to the Slackware Documentation Project

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Следећа ревизија
Претходна ревизија
sr:slackware:kde [2013/05/05 19:17 (UTC)]
sinisa направљено
sr:slackware:kde [2013/07/03 14:27 (UTC)]
sinisa
Линија 1: Линија 1:
-<note important>Translation in progress! [[wiki:user:sinisa|sinisa]]</note> 
- 
-<note important>Превод у току! [[wiki:user:sinisa|sinisa]]</note> 
  
 ====== КДЕ ====== ====== КДЕ ======
  
-KDE Software Compilation (KDE SCis a [[slackware:desktop environment|desktop environment]] that provides the user a full graphical experience and includes a large number of applicationsranging from browser to photo-editing software. +КДЕ Збирка Програма (КДЕ ЗПје десктоп окружење које пружа кориснику пун графички доживљај и обухвата велики број апликацијаод претраживача до софтвера за обраду фотографија. Заснован је на збирци КуТе (енг. Qt) алата.
-It is based on the Qt toolkit.+
  
 ===== Увод ===== ===== Увод =====
Линија 13: Линија 9:
  
 === Нова Инсталација === === Нова Инсталација ===
-KDE is included in the installation DVD and is the default environmentSlackware 13.37 ships with KDE 4.5.5. The upcoming 14 release will come with KDE 4.8.5. +КДЕ се налази на инсталационом ДВД-у и подразумевано је радно окружењеСлеквер 13.37 долази са КДЕ 4.5.5. Предстојеће 14-0 издање долази са КДЕ 4.8.5. 
  
-During the [[slackware:install|installation]] processplease make sure that you select the KDE (and KDEI for international language support if neededpackage series.+Током процеса [[slackware:install|инсталације]], проверите да ли сте изабрали КДЕ (и КДЕИ за међународну језичку подршку ако је то потребносерију пакета.
 === Додавање КДЕ на постојећу инсталацију === === Додавање КДЕ на постојећу инсталацију ===
-If KDE was not selected during the installation processit and can be installed later by:+Ако КДЕ није изабран током инсталацијеможете га инсталирати касније покренувши команду:
  
   darkstar~# slackpkg install kde   darkstar~# slackpkg install kde
  
-All packages under the kde branch will be selected for installation and you can select which packages to install.+Сви пакети са КДЕ гране ће бити аутоматски одабрани за инсталацију, а Ви можете одабрати које ћете од њих инсталирати.
 ==== Прилагођени пакети ==== ==== Прилагођени пакети ====
  
-If you wish to use a more recent version of KDE than either the stable or current branch, you can use some more up-to-date packagesAlienBob'[[http://alien.slackbook.org/ktown/ktown]] provides the latest software collection and the needed steps to perform the installationKeep in mind that those packages are not officially supported by Slackware+Ако желите користити најновију верзију КДЕ-а било стабилну било са тренутне гране, можете користити неке од ажурираних/прилагођених пакетаЕлиејнБобов [[http://alien.slackbook.org/ktown/Кград]] (енг. ktown) доноси колекцију најновијих програма и неопходне кораке/радње за њихову инсталацијуИмајте на уму да ти пакети званично нису подржани од стране Слеквера.
  
 ===== Конфигурација ===== ===== Конфигурација =====
  
 ==== Визуелна јединственост ==== ==== Визуелна јединственост ====
-Non KDE applications will revert to generic GTK look and feel and will not have the same visual styling as KDE packages.\\ +Пакети који не спадају у КДЕ ђе се вратити на генерички ГТК изглед и стил и неће имати ист визуелни изглед као подразумевани КДЕ пакети.\\ 
-As a work-around there are a few packages that are available to help make a unification of look and feel between KDE and non-KDE applications.\\ +Да би то избегли доступно је неколико пакета као помоћ при обједињавању изгледа и стила између КДЕ и не-КДЕ апликација.\\ 
-=== kde44-oxygen-molecule === +=== кде44-oxygen-molecule === 
-Can be downloaded from [[http://slackbuilds.org/repository/13.37/desktop/kde44-oxygen-molecule/|SBo]]. After installinggo to System Settings -> Application Appearance -> Colors and select Oxygen-Molecule_3.\\ +Може се преузети са [[http://slackbuilds.org/repository/13.37/desktop/kde44-oxygen-molecule/|СБо]]. Након инсталацијеидите на Системска Подешавања -> Изглед Апликација -> Боје и одаберите Oxygen-Molecule_3.\\ 
-To make non-KDE applications read this settingcreate a new file called .gtkrc-2.0 in your home directory and populate it with:+Да би не-КДЕ апликације могле користити ово подешавањекреирајте нови фајл у свом Домаћем (енг.home) директоријуму и именујте га .gtkrc-2.0 попуните фајл следећим линијама:
  
   include "/usr/local/share/themes/kde44-oxygen-molecule/gtk-2.0/gtkrc"   include "/usr/local/share/themes/kde44-oxygen-molecule/gtk-2.0/gtkrc"
Линија 42: Линија 38:
   gtk-theme-name="kde44-oxygen-molecule"   gtk-theme-name="kde44-oxygen-molecule"
   gtk-font-name="fontname fontsize"   //  (for example: "Sans 10")   gtk-font-name="fontname fontsize"   //  (for example: "Sans 10")
-   + 
-Sometimes the same file needs to be named ".gtkrc-2.0-kde4" so it is a good practice to have both files:+Понекад такав исти фајл треба  именовати као ".gtkrc-2.0-kde4" а добра је пракса имати оба:
      
   darkstar~# ln -s .gtkrc-2.0 .gtkrc-2.0-kde4   darkstar~# ln -s .gtkrc-2.0 .gtkrc-2.0-kde4
      
 ==== Подешавање тастатуре ==== ==== Подешавање тастатуре ====
-Should you wish to configure your keyboard setupplease look at the [[howtos:window_managers:keyboard_layout_in_kde|kde keyboard layout]] page.+Уколико желите да подесите Вашу тастатурумолимо погледајте страницу [[howtos:window_managers:keyboard_layout_in_kde|кде распоред тастатуре]].
 ===== Отклањање проблема ===== ===== Отклањање проблема =====
  
Линија 54: Линија 50:
 ===== Спољне везе ===== ===== Спољне везе =====
  
-  * [[http://www.microlinux.fr/articles/kde4.pdf | What about switching to KDE4 ? (in French)]] \\ Introducing KDE4 for newbies and explaining all the quirks you need to grasp to be able to use it for productionThe article is based on a stock Slackware 13.37 systemso everything actually just works as isThis is a six-page article by Kiki Novakwritten in french and published in the french print magazine //Planète Linux// (66th issue, September-October 2011). **Important note of the author**: I own the rights for this articleso I decided to link to it hereFeel free to cannibalize it as you wishtake bits from itinclude it partly or as a whole in the wikitranslate itetcTo make the task easier for youhere's a [[http://www.microlinux.fr/articles/kde4.zip | link ]] to a compressed archive in ZIP format containing all the individual files used in the production of the article, like the original text in ODT formatand a dozen screenshots in PNG formatEnjoy ;o)+  * [[http://www.microlinux.fr/articles/kde4.pdf | Шта кажете за прелазак на КДЕ4 ? (на Француском)]] \\ Представља КДЕ4 за почетнике и објашњава све ствари које треба да схватите да би га могли користити што продуктивнијеЧланак је заснован на Слекверу 13.37 системутако да је све још увек актуелно и функционише у праксиТо је чланак на шест страна Кикија Новаканаписан на француском и објављен у француском штампаном издању магазина //Planète Linux// (66th issue, September-October 2011). **Важна напомена аутора**: Ја сам власник права на овај чланактако да сам га одлучио поставити овдеМожете га слободно распарчавати ако то желитеузимати његове деловеукључивати у целости или деловима на викијупреводотиитдДа би Вам олакшаоовде се налази [[http://www.microlinux.fr/articles/kde4.zip | веза ]] до компресоване датотеке у ЗИП формату која садржи све засебне датотеке коришћене за прављење овог чланкакао што је оригиналан текст у ОДТ формату и десетак снимака екрана у ПНГ форматуУживајте ;o)

In Other Languages
QR Code
QR Code sr:slackware:kde (generated for current page)