Welcome to the Slackware Documentation Project

Ово је стара верзија документа!


Страница је у изради
This page is still work in progress

Управљање корисницима и групама

Шта су корисници и групе?

Слаквер Линукс од Јуникса наслеђује снажну традицију више корисника. Ово значи да више корисника може да користи систем одједном, али исто тако ти корисници могу да имају различите дозволе. То омогућује корисницима да спрече друге кориснике у мењању туђих докумената, или дозвољава системским администраторима да експлицитно одреде који корисници то могу да раде, а који не. Штавише, корисници не морају нужно да буду људи. Слаквер садржи неколико десетина предефинисаних корисничких и групних налога, који нису примарно коришћени од стране корисника. Ови налози донекле омогућују системском администратору да подели систем из сигурносних разлога. Видећемо како то функционише у следећем поглављу о Дозволама над системима датотека.

Управљање корисницима и групама

Додавање корисника и група

Најједноставнији начин за додавање нових корисника у Слакверу је коришћење скрипте adduser. adduser ће вас питати да унесете детаље о новом кориснику кога желите да креирате и брзо и лако ће вас водити кроз читав процес, корак по корак. Чак ће креирати и лозинку за новог корисника.

darkstar:~# adduser

Login name for new user []: david

User ID ('UID') [ defaults to next available ]: 

Initial group [ users ]: 
Additional UNIX groups:

Users can belong to additional UNIX groups on the system.
For local users using graphical desktop login managers such
as XDM/KDM, users may need to be members of additional groups
to access the full functionality of removable media devices.

* Security implications *
Please be aware that by adding users to additional groups may
potentially give access to the removable media of other users.

If you are creating a new user for remote shell access only,
users do not need to belong to any additional groups as standard,
so you may press ENTER at the next prompt.

Press ENTER to continue without adding any additional groups
Or press the UP arrow to add/select/edit additional groups
:  audio cdrom floppy plugdev video

Home directory [ /home/david ] 

Shell [ /bin/bash ] 

Expiry date (YYYY-MM-DD) []: 

New account will be created as follows:

---------------------------------------
Login name.......:  david
UID..............:  [ Next available ]
Initial group....:  users
Additional groups:  audio,cdrom,floppy,plugdev,video
Home directory...:  /home/david
Shell............:  /bin/bash
Expiry date......:  [ Never ]

This is it... if you want to bail out, hit Control-C.  Otherwise, press
ENTER to go ahead and make the account.

Creating new account...

Changing the user information for david
Enter the new value, or press ENTER for the default
	Full Name []: 
	Room Number []: 
	Work Phone []: 
	Home Phone []: 
	Other []: 
Changing password for david
Enter the new password (minimum of 5, maximum of 127 characters)
Please use a combination of upper and lower case letters and numbers.
New password: 
Re-enter new password: 
Password changed.

Account setup complete.

In Other Languages
Translations of this page?:
QR Code
QR Code sr:slackbook:users (generated for current page)