Welcome to the Slackware Documentation Project

Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

Посилання на цей список змін

Наступна ревізія
Попередня ревізія
uk:slackware:slackware [2014/04/01 12:27 (UTC)]
streamthreader створено
uk:slackware:slackware [2014/04/15 07:24 (UTC)] (поточний)
streamthreader [Філософія Slackware]
Рядок 1: Рядок 1:
-<note important>​In Translate process...</​note>​ 
- 
- 
- 
 ====== Що таке Slackware Linux? ====== ====== Що таке Slackware Linux? ======
  
-Офіційнио [[http://​slackware.com/​ | Slackware Linux]] розробляється [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Patrick_Volkerding | Патріком Фолькердінгом]] ​це вдосконалена операційна Linux система, яка переслідує ​дві мети, це легкіть використування та стабильність ​пріоритети. Including the latest popular software while retaining a sense of traditionproviding simplicity and ease of use alongside flexibility and power, Slackware ​brings the best of all worlds to the table.+Офіційно [[http://​slackware.com/​ | Slackware Linux]] розробляється [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Patrick_Volkerding | Патріком Фолькердінгом]] ​та являється ​вдосконаленою операційною системою Linuxу якої в пріоритетах ​дві мети, це легкість використання та стабільність. Дистрибутив включає в себе найновіше програмне забезпечення зберігає давні ​традиції,​ з одного боку забезпечуючи простоту та зручність використанняа з іншого гнучкість та потужність, Slackware ​приносить найкраще з усіх світів до столу.
  
-Originally developed by Linus Torvalds in 1991, the UNIX®-like Linux operating system now benefits from the contributions of millions of users and developers around the world. Slackware Linux provides new and experienced users alike with a fully-featured systemequipped to serve in any capacity from desktop workstation to machine-room server. Web, FTP, and Email servers are ready to go out of the box, as are a wide selection of popular desktop environmentsA full range of development tools, editorsand current libraries is included for users who wish to develop or compile additional software+Почата розроблятися Лінусом Торвальдсом у 1991 році ​UNIX®-подібна операційна система,​ зараз має популярність у мільйонів користувачів та розробників по всьому світу. 
 +Slackware Linux повно-функціональна операційна системаяка підходить як для нових так і для досвідчених користувачів,​ може працювати як на звичайному домашньому комп'​ютері так і на спеціально обладнаному серверіТакі сервіси як Web, FTP та електронна пошта працюють з коробкитак само як і звичайне програмне оточення персонального комп'​ютераВключаючи повний діапазон інструментів для розробкиредактори а також допоміжні бібліотеки для людей які розробляють програмне забезпечення.
  
-===== The Slackware ​Philosophy ​=====+===== Філософія ​Slackware =====
  
-Since its first beta release in April of 1993, the Slackware Linux Project has aimed at producing the most "UNIX-like" ​Linux distribution out there. Slackware ​complies with the published ​Linux standardssuch as the Linux File System StandardThe Slackware ​team have always considered simplicity and stability paramountand as a result ​Slackware ​has become one of the most popular, stableand friendly distributions available+З самого початку виробництва починаючи з бета версії квітня ​1993 рокупроект ​Slackware Linux був націлений на створювання самого Unix-подібного ​Linux дистрибутива. 
 +Slackware ​задовольняє стандартам ​Linux, ​таким як Стандарт Файлової Системи (LFS)Команда ​Slackware ​вважає щозручність та простота першорядна ціль, в результаті чого ​Slackware ​набрав велику популярністьстабільність та дружність до користувача.
  
-See also: [[slackware:​philosophy|The Slackware ​Way]] +Дивіться ще: [[uk:slackware:​philosophy|Шлях ​Slackware]] 
-===== Slackware ​Overview ​=====+===== Огляд ​Slackware =====
  
-Slackware Linux is a complete ​32-bit and 64-bit multitasking ​"UNIX-like" ​systemIt's currently based around the 2.6 Linux kernel series and the GNU C Library version ​2.7 (libc6). It contains an easy to use installation programextensive online documentationand a menu-driven package systemA full installation gives you the X Window ​System, C/C++ development environments, Perl, networking utilitiesa mail servera news servera web serveran ftp serverthe GNU Image Manipulation Program, Mozilla Firefox, ​plus many more programs. Slackware Linux can run on 486 systems all the way up to the latest ​x86 machines ​(but uses -mcpu=i686 ​optimization for best performance on i686-class machines like the P3, P4, Duron/​Athlon, and the latest multi-core ​x86 CPUs).+Slackware Linux це повноцінна ​32 та 64-бітна багатозадачна ​"Unix-подібна" ​системаВ цей час вона базується на серії ядра Linux 2.6, та бібліотеці ​GNU C версії ​2.7 (libc). Вона міститьлегку в використанні програму встановленняобширу документацію та систему управління пакетами за допомогою менюПовністю встановлена Slackware надає Систему ​X Window, ​оточення для розробки на C/C++, Perl, мережеві утилітитакож містить сервери новинпоштивебFTPпрограму по обробці та маніпуляцією з фотографіями (GIMP), Mozilla Firefox, ​так багато інших. Slackware Linux може бути запущена починаючи з 486 систем до найостанніших ​x86 (але використовує ​-mcpu=686 оптимізацію для найбільшої потужності на машинах класу ​i686 таких як P3, P4, Duron/​Athlon ​та найостанніших багатоядерних ​x86 процесорах).
  
-===== References ​=====+===== Посилання ​=====
  
   * [[http://​slackware.com/​info/​ | http://​slackware.com/​info/​]]   * [[http://​slackware.com/​info/​ | http://​slackware.com/​info/​]]
  
-  * See also [[http://​wikipedia.org/​wiki/​Slackware | Wikipedia]]+  * Також дивіться ​[[http://​wikipedia.org/​wiki/​Slackware | Wikipedia]]
  
-===== External links =====+===== Зовнішні посилання ​=====
  
-  * [[http://​slackware.com/​ | Official website]] +  * [[http://​slackware.com/​ | Офіційний сайт]] 
-  * [[https://​www.linuxquestions.org/​questions/​interviews-28/​interview-with-patrick-volkerding-of-slackware-949029/​ | Interview with Patrick Volkerding]] +  * [[https://​www.linuxquestions.org/​questions/​interviews-28/​interview-with-patrick-volkerding-of-slackware-949029/​ | Інтерв'​ю з Патріком фолкердінгом]] 
-  * [[http://​slackworld.berlios.de/​issues.html | Interviews with other members of Slackware ​development team]]+  * [[http://​slackworld.berlios.de/​issues.html | Інтерв'​ю з іншими учасниками команди розробки ​Slackware]]
  

In Other Languages
QR Code
QR Code uk:slackware:slackware (generated for current page)