The Wiki has moved to new hardware, and the old server died.

Welcome to the Slackware Documentation Project

Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

Посилання на цей список змін

Порівняння попередніх версій Попередня ревізія
Наступна ревізія
Попередня ревізія
Остання ревізія По сторонах наступні версії
uk:slackware:slackware [2014/04/01 12:30 (UTC)]
streamthreader [Що таке Slackware Linux?]
uk:slackware:slackware [2014/04/12 16:06 (UTC)]
streamthreader
Рядок 1: Рядок 1:
-<note important>​In Translate process...</​note>​ 
- 
- 
- 
 ====== Що таке Slackware Linux? ====== ====== Що таке Slackware Linux? ======
  
-Офіційнио [[http://​slackware.com/​ | Slackware Linux]] розробляється [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Patrick_Volkerding | Патріком Фолькердінгом]] ​це вдосконалена операційна система Linux, у якої в пріоритетах дві мети, це легкіть використання та стабільність. ​Including the latest popular software while retaining a sense of traditionproviding simplicity and ease of use alongside flexibility and power, Slackware ​brings the best of all worlds to the table.+Офіційно [[http://​slackware.com/​ | Slackware Linux]] розробляється [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Patrick_Volkerding | Патріком Фолькердінгом]] ​та являється ​вдосконаленою операційною системою Linux, у якої в пріоритетах дві мети, це легкість використання та стабільність. ​Дистрибутив включає в себе найновіше програмне забезпечення зберігає давні традиціїз одного боку забезпечуючи простоту та зручність використання,​ а з іншого гнучкість та потужність, Slackware ​приносить найкраще з усіх світів до столу.
  
-Originally developed by Linus Torvalds in 1991, the UNIX®-like Linux operating system now benefits from the contributions of millions of users and developers around the world. Slackware Linux provides new and experienced users alike with a fully-featured systemequipped to serve in any capacity from desktop workstation to machine-room server. Web, FTP, and Email servers are ready to go out of the box, as are a wide selection of popular desktop environmentsA full range of development tools, editorsand current libraries is included for users who wish to develop or compile additional software+Почата розроблятися Лінусом Торвальдсом у 1991 році ​UNIX®-подібна операційна система,​ зараз має популярність у мільйонів користувачів та розробників по всьому світу. 
 +Slackware Linux повно-функціональна операційна системаяка підходить як для нових так і для досвідчених користувачів,​ може працювати як на звичайному домашньому комп'​ютері так і на спеціально обладнаному серверіТакі сервіси як Web, FTP та електронна пошта працюють з коробкитак само як і звичайне програмне оточення персонального комп'​ютераВключаючи повний діапазон інструментів для розробкиредактори а також допоміжні бібліотеки для людей які розробляють програмне забезпечення.
  
-===== The Slackware ​Philosophy ​=====+===== Філософія ​Slackware =====
  
-Since its first beta release in April of 1993, the Slackware Linux Project has aimed at producing the most "UNIX-like" ​Linux distribution out there. Slackware ​complies with the published ​Linux standardssuch as the Linux File System StandardThe Slackware ​team have always considered simplicity and stability paramountand as a result ​Slackware ​has become one of the most popular, stableand friendly distributions available+З самого початку виробництва починаючи з бета версії квітня ​1993 рокупроект ​Slackware Linux був націлений на створювання самого Unix-подібного ​Linux дистрибутива. 
 +Slackware ​задовольняє стандартам ​Linux, ​таким як Стандарт Файлової Системи (LFS)Команда ​Slackware ​вважає щозручність та простота першорядна ціль, в результаті чого ​Slackware ​набрав велику популярністьстабільність та дружність до користувача.
  
-See also: [[slackware:​philosophy|The Slackware ​Way]] +Дивіться ще: [[slackware:​philosophy|Шлях ​Slackware]] 
-===== Slackware ​Overview ​=====+===== Огляд ​Slackware =====
  
-Slackware Linux is a complete ​32-bit and 64-bit multitasking ​"UNIX-like" ​systemIt's currently based around the 2.6 Linux kernel series and the GNU C Library version ​2.7 (libc6). It contains an easy to use installation programextensive online documentationand a menu-driven package systemA full installation gives you the X Window ​System, C/C++ development environments, Perl, networking utilitiesa mail servera news servera web serveran ftp serverthe GNU Image Manipulation Program, Mozilla Firefox, ​plus many more programs. Slackware Linux can run on 486 systems all the way up to the latest ​x86 machines ​(but uses -mcpu=i686 ​optimization for best performance on i686-class machines like the P3, P4, Duron/​Athlon, and the latest multi-core ​x86 CPUs).+Slackware Linux це повноцінна ​32 та 64-бітна багатозадачна ​"Unix-подібна" ​системаВ цей час вона базується на серії ядра Linux 2.6, та бібліотеці ​GNU C версії ​2.7 (libc). Вона міститьлегку в використанні програму встановленняобширу документацію та систему управління пакетами за допомогою менюПовністю встановлена Slackware надає Систему ​X Window, ​оточення для розробки на C/C++, Perl, мережеві утилітитакож містить сервери новинпоштивебFTPпрограму по обробці та маніпуляцією з фотографіями (GIMP), Mozilla Firefox, ​так багато інших. Slackware Linux може бути запущена починаючи з 486 систем до найостанніших ​x86 (але використовує ​-mcpu=686 оптимізацію для найбільшої потужності на машинах класу ​i686 таких як P3, P4, Duron/​Athlon ​та найостанніших багатоядерних ​x86 процесорах).
  
-===== References ​=====+===== Посилання ​=====
  
   * [[http://​slackware.com/​info/​ | http://​slackware.com/​info/​]]   * [[http://​slackware.com/​info/​ | http://​slackware.com/​info/​]]
  
-  * See also [[http://​wikipedia.org/​wiki/​Slackware | Wikipedia]]+  * Також дивіться ​[[http://​wikipedia.org/​wiki/​Slackware | Wikipedia]]
  
-===== External links =====+===== Зовнішні посилання ​=====
  
-  * [[http://​slackware.com/​ | Official website]] +  * [[http://​slackware.com/​ | Офіційний сайт]] 
-  * [[https://​www.linuxquestions.org/​questions/​interviews-28/​interview-with-patrick-volkerding-of-slackware-949029/​ | Interview with Patrick Volkerding]] +  * [[https://​www.linuxquestions.org/​questions/​interviews-28/​interview-with-patrick-volkerding-of-slackware-949029/​ | Інтерв'​ю з Патріком фолкердінгом]] 
-  * [[http://​slackworld.berlios.de/​issues.html | Interviews with other members of Slackware ​development team]]+  * [[http://​slackworld.berlios.de/​issues.html | Інтерв'​ю з іншими учасниками команди розробки ​Slackware]]
  

In Other Languages
QR Code
QR Code uk:slackware:slackware (generated for current page)