The Wiki has moved to new hardware, and the old server died.

Welcome to the Slackware Documentation Project

Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

Посилання на цей список змін

Порівняння попередніх версій Попередня ревізія
Наступна ревізія
Попередня ревізія
uk:slackware:philosophy [2014/04/13 21:35 (UTC)]
streamthreader [Філософія дистрибутива]
uk:slackware:philosophy [2014/04/26 07:49 (UTC)]
streamthreader [Спільнота]
Рядок 1: Рядок 1:
-<note important>​Translate...</​note>​+====== Особливості Slackware ======
  
 +Slackware підтримує філософію KISS. Вона використовує текстові файли, для налаштування замість допоміжних GUI програм,​ що відрізняється від інших дистрибутивів Linux.
  
-====== Шлях Slackware ====== +Головні переваги над іншими дистрибутивами,​ та філософію Slackware можна ​підсумувати як:
- +
-Slackware підтримує філософію KISS. Вона використовує текстові файли, для налаштування замість GUI програм налаштування,​ що відрізняється від інших дистрибутивів Linux. +
- +
-Головні переваги над іншими дистрибутивами,​ та філософію Slackware можна ​виділити та скласти, дивіться нижче. +
 ===== Філософія дистрибутива ===== ===== Філософія дистрибутива =====
  
 Slackware це: Slackware це:
   * Дистрибутив який можна встановити повністю в оффлайн режимі з CD/DVD носія.   * Дистрибутив який можна встановити повністю в оффлайн режимі з CD/DVD носія.
-  * Дистрибутив який випускається тільки коли стабілізувався,​ а не згідно до наміченою фіксованої дати виходу. Кожен реліз Slackware Linux досконало тестується командою розробників та спільнотою. В дистрибутиві велике місце займає стабільність ніж "​новизна"​ чи "новомодне" програмне забезпечення. +  * Дистрибутив який випускається тільки коли стабілізувався,​ а не згідно до наміченою фіксованої дати виходу. Кожен реліз Slackware Linux досконало тестується командою розробників та спільнотою. В дистрибутиві велике місце займає стабільність ніж "​новизна"​ чи "найсвіжіше" програмне забезпечення. 
-  * Дистрибутив в якому "​простота"​ головніше ніж "​зручність"​. Відсутність графічних (GUI) помічних програм (широко поширених в багатьох інших комерційних дистрибутивів) наприклад для завдань системних адміністраторів+  * Дистрибутив в якому "​простота"​ головніше ніж "​зручність"​. Відсутність ​програм з графічним (GUI) інтерфейсом для допомоги в налаштуванні ​(широко поширених в багатьох інших комерційних дистрибутивах) наприклад для завдань системного ​адміністратора
-  * Дистрибутив де налаштування та адміністрування позводиться через прості ncurses скрипти чи через пряме редагування конфігураційних файлів текстовим редактором. +  * Дистрибутив де налаштування та адміністрування прозводиться через прості ncurses скрипти чи через пряме редагування конфігураційних файлів текстовим редактором. 
-  * A distribution that prefers to package ​"vanilla" ​software or software that hasn't been modified from upstream development. Little or no patching is done to upstream software and as a result, the software found in Slackware ​works as closely to what was intended by the original creators as practically possible+  * Дистрибутив в якому віддається перевага ​"ванільному" ​програмному забезпеченню в яке не додаються зміни зі сторони розробників ​Slackware ​взагалі,​ чи застосовується невеличкі патчі, в результаті ПЗ залишається в тому вигляді в якому його проектували автори,​ на скільки це практично можливо
-  * A distribution that does not add layers of abstraction or complexity on top of existing solutionsFor instance, Slackware ​package management is handled by simple scripts acting on compressed tarball package files (*.tgz, *.txz, *.tbz) ​and there is no dependency handling for package management+  * Дистрибутив в якому немає додаткових шарів абстракції чи складних додатків над вже існуючими рішеннямиНа прикладменеджер пакетної системи ​Slackware, він оперує звичайними скриптами над стиснутими архівними файлами (тарболами) ​(*.tgz, *.txz, *.tbz) ​також менеджер не прозводить перевірку залежностей програмного забезпечення
-  * A distribution which abides by the common-sense dictum ​"if it's not brokendon't fix it.+  * Дистрибутив в якому притримується висловлювання ​"якщо працюєне чіпай
-  * A distribution where the major decisions are taken by the BDFL (Benevolent Dictator for Life, the current chief maintainer Patrick Volkerdingand where the development process is more closed than purely community based distributionsAs a result, Slackware ​is highly focused on its core strengths and values and does not cater to every preference of its community or othersFor this reasonthere is less pressure on the Slackware ​development team to be popular and cater to the larger mass market.+  * Дистрибутив в якому основні рішення приймаються в так званому ​BDFL (Великодушним головнокомандувачем та розробником Патріком Фолкердінгом), процес розробки більш закритий ніж в дистрибутивах базованих на спільний розробціЯк результат, Slackware ​сфокусований на розробці основних компонентів,​ а не в угоду кожному з спільноти чи ще комусь іншомуЗ цієї причини створюється невеличкий тиск на розробниківщо сприяє популяризації дистрибутива в масах. 
 + 
 +===== Спільнота ===== 
 + 
 +Можна назвати декілька основних моментів суспільства ​Slackware. Хоча технічно комерційне поширення (головний розробник Патрік Фолкердінг продає оптичні носії CD/DVD з дистрибутивом,​ для фінансової підтримки проекту,​ так само безкоштовно доступно завантаження ISO образів),​ суспільство користувачів Slackware це ентузіасти,​ які ввічливі та дружні до новачків. Спільнота Slackware в основному самостійно вивчає систему,​ а не використовує бездумно інструкції,​ як це прийнято в багатьох комерційних дистрибутивах. Як результат,​ користувачі Slackware це досвідченні спеціалісти чи взагалі програмісти які вміють створювати Shell скрити,​ чи проводити їх аналіз.
  
-===== Community =====+Доступність великої кількості [[uk:​slackware:​slackbuild_scripts|SlackBuilds]] чи скриптів для більш простішого процесу встановлення програмного забезпечення,​ з точки зору Slackware. 
 +Найчастіші жалоби щодо Slackware стосуються важкості знаходження усіх залежностей програмного забезпечення та встановлення великої кількості стороннього ПО з різних джерел,​ завантаження та компіляція ​ в ручну. Це питання адресовано до спільноти та розробників які роблять Slackbuild скрипти для більшості програмного забезпечення яке не входить до базового дистрибутива. Популярний та високоякісний репозиторій Slackbuilds може бути знайдено за адресою http://​www.slackbuilds.org.
  
-A few highlights of the Slackware Linux community may be mentioned. Even though technically a commercial distribution (the chief maintainer of Slackware, Patrick Volkerding sells the product on CD/DVD to support himself and the project financially,​ though ISOs are available as free downloads), Slackware has a highly devoted, tightly knit and enthusiastic user community that is friendly and helpful to new users. The Slackware community generally emphasizes user empowerment by learning and understanding the system rather than blindly copying instructions,​ a trend common in commercial proprietary operating systems. As a result, quite a significant proportion of Slackware users are also developers to a lesser or greater degree and are skilled enough, at the least, to create and debug simple shell scripts. 
  
-The availability of a large number of [[slackware:SlackBuild scripts|SlackBuilds]] or build scripts for making third-party software installation easier in Slackware is a case in point. A common complaint about Slackware is the tediousness involved in installing third party software by hunting down dependencies from different sources online, downloading and compiling the software manually. The issue has been largely addressed by the community of developers who have created SlackBuild scripts for many commonly used applications and libraries that are not part of the official distribution. A popular and high quality repository of SlackBuilds can be found at http://​www.slackbuilds.org.+=====Джерела===== 
 +  * Автор статті  ​[[wiki:user:​vharishankar|V.Harishankar]] для проекту SlackDocs Wiki
  
-=====Sources===== 
-  * Originally written by  [[wiki:​user:​vharishankar|V.Harishankar]] for the SlackDocs Wiki Project 

In Other Languages
QR Code
QR Code uk:slackware:philosophy (generated for current page)