The Wiki has moved to new hardware, and the old server died.

Welcome to the Slackware Documentation Project

Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

Посилання на цей список змін

Порівняння попередніх версій Попередня ревізія
Наступна ревізія
Попередня ревізія
uk:slackware:faq [2015/12/02 03:54 (UTC)]
streamthreader [Why spend money if I can download Slackware Linux for free?]
uk:slackware:faq [2015/12/15 23:39 (UTC)] (поточний)
streamthreader [Що це за розмови про стабільну (stable) та current версії?]
Рядок 29: Рядок 29:
 ==== Навіщо тратити гроші, якщо я можу безкоштовно завантажити Slackware з інтернету?​ ==== ==== Навіщо тратити гроші, якщо я можу безкоштовно завантажити Slackware з інтернету?​ ====
  
-Indeed, Slackware Linux will forever be freely available for downloadno strings attachedHoweverconsider:\\ Slackware Linux is developed by Patrick Volkerding ​as a full-time jobThe sale of Slackware Linux CD's, DVD's and paraphernalia is his only source of incomeThe core team of developers working with Patrick do not get paidbut should Patrick have to stop developing Slackware because he can no longer support himself enough to do sothe distribution will then have a very uncertain future.+Дійсно, Slackware Linux буде завжди вільно доступна для завантаженнябез будь-яких додаткових умовАлемайте на увазі: Slackware Linux розробляється Патріком Фолкердінгом (Patrick Volkerding) в режимі повного робочого дняПродаж дисків ​CD, DVD та інша атрибутика зі Slackware, є єдиним джерелом заробітку для цієї системиОсновна команда розробників працюють з Патрікомвони не отримують за це заробітну плату, але якщо Патрік зупинить розробку,​ тому що не зможе далі розробляти систему тільки на свої коштив цьому випадку дистрибутив спіткає невизначене майбутнє.
  
-==== Who are the people behind ​Slackware Linux? ====+==== Що за люди стоять за Slackware Linux? ====
  
-Patrick Volkerding ​is the founderproject co-ordinator and chief maintainer of Slackware ​LinuxHe is also known as BDFL (Benevolent Dictator for Life). ​Several active contributors also help Patrick maintain the distribution+Патрік Фолкердінг (Patrick Volkerding) засновниккерівний проектом та основний розробник ​Slackware. ​Його ще знають як (Великодушний диктатор життя) (BDFL (Benevolent Dictator for Life)). Ще є декілька активних розробників які допомагають Патріку супроводжувати дистрибутив.
  
-LinuxQuestions.org ​did an [[http://​www.linuxquestions.org/​questions/​interviews-28/​interview-with-patrick-volkerding-of-slackware-949029/​|interview with Patrick Volkerding]] recentlyThat interview covers a lot of groundincluding mentions of past and present contributorstheir involvementand a brief history of Slackware Linux. ​+Нещодавно ​LinuxQuestions.org ​взяв ​[[http://​www.linuxquestions.org/​questions/​interviews-28/​interview-with-patrick-volkerding-of-slackware-949029/​|інтерв'​ю у Патріка Фолкердінга]]. Це інтерв'​ю покриває багато закулісної роботивключаючи спогади про колишніх та теперішніх розробників/​помічниківїхня помічта коротка історія ​Slackware Linux. ​
  
-Present contributors include ​[[wiki:​user:​alienbob|Eric Hameleers]] (aka AlienBOB), Robby Workman (aka rworkman), Stuart Winter (aka MoZes), Eric Jan Tromp (aka alphageek), Alan Hicks, Mark Post, Fred Emmott, Vincent Batts, Heinz Wiesinger (aka pprkut) ​and several more.+В тому числі серед поточних помічників є [[wiki:​user:​alienbob|Ерік Емілірс (Eric Hameleers)]] (знайомий як AlienBOB), ​Робі Воркмен (Robby Workman(з.як ​rworkman), ​Стюарт Вінтер (Stuart Winter(з.як ​MoZes), ​Ерік Ян Тромп (Eric Jan Tromp(з.як ​alphageek), ​Алан Хікс (Alan Hicks)Марк Пост (Mark Post)Фред Емот (Fred Emmott)Вінцент Батс (Vincent Batts)Хенз Вісенжер (Heinz Wiesinger(з.як ​pprkut) ​та багато інших.
  
-==== What is this talk about stable ​and current ​versions? ====+==== Що це за розмови про стабільну (stable) та current ​версії? ====
  
-Slackware ​basically comes in two flavors: stable ​and "​current"​.+За звичай ​Slackware ​поставляється двох типів: stable ​та "​current"​.
  
-Stable versions are the numbered releases ​(12, 12.1, 13, 13.37, 14.0, 14.1 etc.). They are supported for a number of years after releaseby way of security updatesSecurity updates are added to the the "''/​patches/​packages/''" ​subdirectory of a Slackware ​release tree on every public mirrorFunctional updates are not added to past releases. +Стабільна версія випусків має номера ​(12, 12.1, 13, 13.37, 14.0, 14.1 та далі.). Вони підтримуються декілька років після виходуметодом випуску виправлень безпекиОновлення безпеки додають до піддиректорії ​''/​patches/​packages/''" ​дерева ​Slackware ​на будь-якому дзеркалі в інтернетіСтворення додаткового функціоналу після випуску нової версії,​ не робитьсяГілка ​"​current" ​це //гілка для розробки// яка завжди є окремою від дерева поточного стабільного випуску ​Slackware. ​Зазвичай розділення дерева на дві частини,​ виконується через декілька тижнів після виходу нового випуску. \\ Ця процедура відмічає момент,​ початку нового циклу розробки ​//наступного// (next) стабільного випускуНаприкінці циклу розробкистворюється випуск ​Slackware ​шляхом перейменування головної директорії ​"//​slackware-current//" ​на "//​slackware-NEWVERSION//"​. Slackware-current ​як відомо,​ відносно часто оновлюється і ці оновлення є потенційно небезпечними для стабільності системиНовачки та користувачі які шукають стабільну систему для промислового використання,​ повинні ​//завжди// використовувати ​(найсвіжішийстабільний випускРозробники ​Slackware ​припускають,​ що користувачі ​slackware-current ​розуміютьщо він/​вона є по суті ​//бета тестером//.
- +
-The "​current" ​branch on the other hand, is a //development tree// which is always split-off from a recently released stable ​Slackware ​directory treeUsually this split-off happens some weeks after the stable release. \\ It marks the start of a new development cycle towards the //next// stable releaseAt the end of a development cycleSlackware ​release is created by renaming the top-level ​"//​slackware-current//" ​directory to "//​slackware-NEWVERSION//"​. Slackware-current ​is known to cause relatively frequent and potentially disruptive updates to the systemNew users and users looking for a stable system for production use should ​//always// use a (fairly recentstable releaseThe Slackware ​developers assume that anyone running ​slackware-current ​realizes that he/she is in essence, //a beta tester//.+
  
 To sum it up: To sum it up:

In Other Languages
QR Code
QR Code uk:slackware:faq (generated for current page)