The Wiki has moved to new hardware, and the old server died.

Welcome to the Slackware Documentation Project

Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

Посилання на цей список змін

Порівняння попередніх версій Попередня ревізія
Наступна ревізія
Попередня ревізія
uk:slackware:faq [2015/12/02 03:10 (UTC)]
streamthreader [General Slackware]
uk:slackware:faq [2015/12/15 23:39 (UTC)] (поточний)
streamthreader [Що це за розмови про стабільну (stable) та current версії?]
Рядок 4: Рядок 4:
  
 Цей документ відповідає на часті питання по Slackware Linux. Цей документ відповідає на часті питання по Slackware Linux.
-Якщо ви маєте запитання,​ ви можете творити в заголовку новий розділ,​ та нижче під запитанням залишити відповідь. Якщо ви не можете знайти відповідь на своє питання,​ залиште його без відповіді,​ хтось інший може дописати відповідь. Таким чином, "​часті запитання"​ може стати гарним містом для зберігання нотаток в стилі питання-відповідь,​ особливо якщо питання не вартує окремої статті,​ але є дуже важливим.+Якщо ви маєте запитання,​ ви можете ​створити в заголовку новий розділ,​ та нижче під запитанням залишити відповідь. Якщо ви не можете знайти відповідь на своє питання,​ залиште його без відповіді,​ хтось інший може дописати відповідь. Таким чином, "​часті запитання"​ може стати гарним містом для зберігання нотаток в стилі питання-відповідь,​ особливо якщо питання не вартує окремої статті,​ але є дуже важливим.
  
 Якщо відповідь дуже довга, щоб її розділяти на два пункту,​ просто додайте посилання на відповідь (на вже існуючю сторінку),​ чи створіть нову строінку (якщо такої ще немає),​ та опишіть як вирішати таке складне питання,​ в окремій статті. Якщо відповідь дуже довга, щоб її розділяти на два пункту,​ просто додайте посилання на відповідь (на вже існуючю сторінку),​ чи створіть нову строінку (якщо такої ще немає),​ та опишіть як вирішати таке складне питання,​ в окремій статті.
Рядок 10: Рядок 10:
 ===== Основні по Slackware ===== ===== Основні по Slackware =====
  
-==== What is Slackware Linux? ====+==== Що таке ​Slackware Linux? ====
  
-See the [[slackware:​slackware|Slackware Linux]] ​page.+Дивіться сторінку ​[[uk:slackware:​slackware|Slackware Linux]].
  
-==== How can I get a copy of Slackware Linux? ====+==== Як я можу отримати копію ​Slackware Linux? ====
  
-Slackware Linux can be obtained ​//for free// by downloading the disc images directly from the [[ftp://​ftp.slackware.com/​pub/​slackware-iso/​ | internet(FTP)]], [[http://​mirrors.slackware.com/​mirrorlist/​ | Internet mirrors]] and via [[http://​slackware.com/​getslack/​torrents.php | BitTorrents]] . +Отримати ​Slackware Linux можна ​//безкоштовно// завантаживши образ диску, напряму з [[ftp://​ftp.slackware.com/​pub/​slackware-iso/​ | інтернет(FTP)]], [[http://​mirrors.slackware.com/​mirrorlist/​ | дзеркал в інтернеті]] та через ​[[http://​slackware.com/​getslack/​torrents.php | BitTorrents]] . 
  
-==== Can I buy copies of Slackware Linux? ====+==== Чи можу я купити копію ​Slackware Linux? ====
  
-Absolutelyjust go to the [[http://​store.slackware.com/​cgi-bin/​store|Slackware ​Store]].+Авжежпросто перейдіть до [[http://​store.slackware.com/​cgi-bin/​store|крамниці ​Slackware]].
  
-==== Can I buy Slackware gear? ==== 
  
-You bet, just go to the [[http://​store.slackware.com/​cgi-bin/​store|Slackware ​Store]].+==== Чи можу я купити одяг з логотипом ​Slackware? ====
  
-==== Why spend money if I can download ​Slackware ​Linux for free? ====+Так, просто загляньте до [[http://​store.slackware.com/​cgi-bin/​store|крамниці ​Slackware]].
  
-Indeed, Slackware ​Linux will forever be freely available for download, no strings attached. However, consider:\\ Slackware Linux is developed by Patrick Volkerding as a full-time job. The sale of Slackware Linux CD's, DVD's and paraphernalia is his only source of income. The core team of developers working with Patrick do not get paid, but should Patrick have to stop developing Slackware because he can no longer support himself enough to do so, the distribution will then have a very uncertain future.+==== Навіщо тратити грошіякщо я можу безкоштовно завантажити ​Slackware ​з інтернету?​ ====
  
-==== Who are the people behind ​Slackware Linux? ====+Дійсно, ​Slackware Linux буде завжди вільно доступна для завантаження,​ без будь-яких додаткових умов. Але, майте на увазі: Slackware Linux розробляється Патріком Фолкердінгом (Patrick Volkerding) в режимі повного робочого дня. Продаж дисків CD, DVD та інша атрибутика зі Slackware, є єдиним джерелом заробітку для цієї системи. Основна команда розробників працюють з Патріком,​ вони не отримують за це заробітну плату, але якщо Патрік зупинить розробку,​ тому що не зможе далі розробляти систему тільки на свої кошти, в цьому випадку дистрибутив спіткає невизначене майбутнє.
  
-Patrick Volkerding is the founder, project co-ordinator and chief maintainer of Slackware Linux. He is also known as BDFL (Benevolent Dictator for Life). Several active contributors also help Patrick maintain the distribution. ​+==== Що за люди стоять за Slackware Linux? ====
  
-LinuxQuestions.org did an [[http://​www.linuxquestions.org/​questions/​interviews-28/​interview-with-patrick-volkerding-of-slackware-949029/​|interview with Patrick Volkerding]] recently. That interview covers a lot of groundincluding mentions of past and present contributors,​ their involvement,​ and a brief history of Slackware ​Linux+Патрік Фолкердінг (Patrick Volkerding) засновниккерівний проектом та основний розробник ​Slackware. Його ще знають як (Великодушний диктатор життя) (BDFL (Benevolent Dictator for Life)). Ще є декілька активних розробників які допомагають Патріку супроводжувати дистрибутив.
  
-Present contributors include ​[[wiki:user:​alienbob|Eric Hameleers]] (aka AlienBOB), Robby Workman (aka rworkman), Stuart Winter (aka MoZes), Eric Jan Tromp (aka alphageek), Alan Hicks, Mark PostFred EmmottVincent BattsHeinz Wiesinger (aka pprkut) and several more.+Нещодавно LinuxQuestions.org взяв ​[[http://​www.linuxquestions.org/​questions/​interviews-28/​interview-with-patrick-volkerding-of-slackware-949029/​|інтерв'​ю у Патріка Фолкердінга]]. Це інтерв'​ю покриває багато закулісної роботивключаючи спогади про колишніх та теперішніх розробників/​помічниківїхня помічта коротка історія Slackware Linux
  
-==== What is this talk about stable and current versions? ====+В тому числі серед поточних помічників є [[wiki:​user:​alienbob|Ерік Емілірс (Eric Hameleers)]] (знайомий як AlienBOB), Робі Воркмен (Robby Workman) (з.як rworkman), Стюарт Вінтер (Stuart Winter) (з.як MoZes), Ерік Ян Тромп (Eric Jan Tromp) (з.як alphageek), Алан Хікс (Alan Hicks), Марк Пост (Mark Post), Фред Емот (Fred Emmott), Вінцент Батс (Vincent Batts), Хенз Вісенжер (Heinz Wiesinger) (з.як pprkut) та багато інших.
  
-Slackware basically comes in two flavors: ​stable ​and "current".+==== Що це за розмови про стабільну (stable) та current ​версії?​ ====
  
-Stable versions are the numbered releases (12, 12.1, 13, 13.37, 14.0, 14.1 etc.). They are supported for a number of years after release, by way of security updates. Security updates are added to the the "''/​patches/​packages/''​" ​subdirectory of a Slackware release tree on every public mirror. Functional updates are not added to past releases.+За звичай Slackware поставляється двох типів: stable та "current".
  
-The "​current" ​branch on the other hand, is a //development tree// which is always split-off from a recently released stable ​Slackware ​directory treeUsually this split-off happens some weeks after the stable release. \\ It marks the start of a new development cycle towards the //next// stable releaseAt the end of a development cycleSlackware ​release is created by renaming the top-level ​"//​slackware-current//" ​directory to "//​slackware-NEWVERSION//"​. Slackware-current ​is known to cause relatively frequent and potentially disruptive updates to the systemNew users and users looking for a stable system for production use should ​//always// use a (fairly recentstable releaseThe Slackware ​developers assume that anyone running ​slackware-current ​realizes that he/she is in essence, //a beta tester//.+Стабільна версія випусків має номера (12, 12.1, 13, 13.37, 14.0, 14.1 та далі.). Вони підтримуються декілька років після виходу,​ методом випуску виправлень безпеки. Оновлення безпеки додають до піддиректорії ''/​patches/​packages/''"​ дерева Slackware на будь-якому дзеркалі в інтернеті. Створення додаткового функціоналу після випуску нової версії,​ не робиться. Гілка ​"​current" ​це //гілка для розробки// яка завжди є окремою від дерева поточного стабільного випуску ​Slackware. ​Зазвичай розділення дерева на дві частини,​ виконується через декілька тижнів після виходу нового випуску. \\ Ця процедура відмічає момент,​ початку нового циклу розробки ​//наступного// (next) стабільного випускуНаприкінці циклу розробкистворюється випуск ​Slackware ​шляхом перейменування головної директорії ​"//​slackware-current//" ​на "//​slackware-NEWVERSION//"​. Slackware-current ​як відомо,​ відносно часто оновлюється і ці оновлення є потенційно небезпечними для стабільності системиНовачки та користувачі які шукають стабільну систему для промислового використання,​ повинні ​//завжди// використовувати ​(найсвіжішийстабільний випускРозробники ​Slackware ​припускають,​ що користувачі ​slackware-current ​розуміютьщо він/​вона є по суті ​//бета тестером//.
  
 To sum it up: To sum it up:

In Other Languages
QR Code
QR Code uk:slackware:faq (generated for current page)