Welcome to the Slackware Documentation Project

Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

Посилання на цей список змін

Both sides previous revision Попередня ревізія
Наступна ревізія
Попередня ревізія
uk:slackware:desktop_environment [2015/12/02 00:12 (UTC)]
streamthreader [Оточення робочого столу]
uk:slackware:desktop_environment [2015/12/02 00:29 (UTC)] (поточний)
streamthreader [Інші версії]
Рядок 1: Рядок 1:
-====== ​Оточення робочого столу ======+====== ​Графічне оточення робочого столу ======
  
 Оточення робочого столу це графічний шар між користувачем та комп’ютером. В контексті UNIX, менеджер робочого столу це графічне оточення,​ яке запущено всередині сесії X. Він дозволяє отримати інтерактивний доступ користувачу до функцій операційної системи,​ завдяки миші та клавіатурі. Повноцінне оточення робочого столу (на відміну від [[slackware:​window manager|менеджеру вікон]]) за звичай містить в собі додаткові набори програмного забезпечення,​ які частіше потрібні користувачу (доступ до файлів,​ веб серфінг,​ друк ...). Оточення робочого столу це графічний шар між користувачем та комп’ютером. В контексті UNIX, менеджер робочого столу це графічне оточення,​ яке запущено всередині сесії X. Він дозволяє отримати інтерактивний доступ користувачу до функцій операційної системи,​ завдяки миші та клавіатурі. Повноцінне оточення робочого столу (на відміну від [[slackware:​window manager|менеджеру вікон]]) за звичай містить в собі додаткові набори програмного забезпечення,​ які частіше потрібні користувачу (доступ до файлів,​ веб серфінг,​ друк ...).
Рядок 17: Рядок 17:
  
 Додатково,​ оточення робочого столу за звичай надають можливість інтеграції можливостей,​ як наприклад відображення та керування живленням ACPI, дуже корисні для користувачів ноутбуків. Сучасні робочі столи надають чи дозволяють підключити композиційній двигунець (compositing engine), який дозволяє включити спеціальні графічні ефекти,​ як наприклад перегортання 3D між просторами,​ прозорість вікон, звичайна анімація,​ тіні, але все це потребує підтримки прискорення 3D, та потребує додаткові ресурси системи. Додатково,​ оточення робочого столу за звичай надають можливість інтеграції можливостей,​ як наприклад відображення та керування живленням ACPI, дуже корисні для користувачів ноутбуків. Сучасні робочі столи надають чи дозволяють підключити композиційній двигунець (compositing engine), який дозволяє включити спеціальні графічні ефекти,​ як наприклад перегортання 3D між просторами,​ прозорість вікон, звичайна анімація,​ тіні, але все це потребує підтримки прискорення 3D, та потребує додаткові ресурси системи.
-===== Available environments ​===== +===== Доступні версії робочих столів ​===== 
-Desktop environments available in Slackware ​can be classed as full or light-weight environments depending on the number of features they includeThe more features an environment hasthe more complete it is but also the more computer resources it usesLight-weight environments come with a smaller set of featuresusually just a unified look and feelso you will need independent applicationsFor example a video player is not included like it is in [[slackware:​kde|KDE]], ​but you can use xmms which is installed by default with Slackware.+Оточення робочих столів у Slackware, можна поділити на класи, повноцінні та легкі, це відносно можливостей,​ які вони надають ​Чим більше можливостей у такому оточенні,​ тим більш вони повноцінніале тим більше ресурсів комп’ютера потребують для своєї роботиЛегкі версії ідуть з малим набором можливостейза звичай в них простий виглядтому вам потрібно ставити окремі додаткові та незалежні від оточення програмне забезпеченняНаприклад програвач відео, він не поставляється з оточенням ​[[slackware:​kde|KDE]], ​але ви можете використовувати ​xmms, який встановлений за замовченням у Slackware.
  
-Switching between available environments is done by running ​''​xwmconfig'' ​from a terminal prior to starting ​X.+Перемикання між доступними оточеннями,​ можна робити,​ командою ​''​xwmconfig'' ​з терміналу,​ перед запуском ​X.
  
-==== Full environments ​====+==== Повноцінні оточення робочого столу ​====
  
-  * [[slackware:​kde|KDE]]: ​the K Desktop Environment. +  * [[slackware:​kde|KDE]]:​ K Desktop Environment. 
-  * [[slackware:​xfce|XFCE]]: ​a full environment that is much more lightweight on the computer resourcesbased on the GTK toolkit.+  * [[slackware:​xfce|XFCE]]: ​повноцінне оточення робочого столу але набагато легший за ресурсами для комп’ютеразасновано на базі ​GTK toolkit.
  
-==== Light-weight environments ​====+==== Легкі версії ​====
  
   * FluxBox   * FluxBox
Рядок 35: Рядок 35:
   * twm   * twm
  
-===== Other environments ​===== +===== Інші версії ​===== 
-  * [[http://​gnome.org/​|GNOME]]: ​since version ​[[ftp://​ftp.slackware.com/​pub/​slackware/​slackware-10.2/​ChangeLog.txt|10.2]],​ Gnome is no longer part of Slackware. ​Several community driven projects provide packages for those willing to use Gnome in Slackware:+  * [[http://​gnome.org/​|GNOME]]: ​з версії ​[[ftp://​ftp.slackware.com/​pub/​slackware/​slackware-10.2/​ChangeLog.txt|10.2]],​ Gnome більше не є частиною ​Slackware. ​Деякі спільноти розробляють та підтримують пакунки для того, щоб можна було встановити ​Gnome на Slackware.
     * [[http://​gnomeslackbuild.org/​|GSB:​ GNOME SlackBuild]]     * [[http://​gnomeslackbuild.org/​|GSB:​ GNOME SlackBuild]]
     * [[http://​www.droplinegnome.net/​|dropline GNOME desktop]]     * [[http://​www.droplinegnome.net/​|dropline GNOME desktop]]
-  * [[http://​mate-desktop.org/​|MATE]]: ​a full lightweight environmentbased on the GNOME 2 librariesThe [[http://​mateslackbuilds.github.com|MATE SlackBuilds]] ​project has packages available from [[http://​www.slackware.org.uk/​msb/​|http://​www.slackware.org.uk/​msb/​]]. +  * [[http://​mate-desktop.org/​|MATE]]: ​повноцінний та легкий робочий стілбазований на бібліотеках ​GNOME 2. Проект ​[[http://​mateslackbuilds.github.com|MATE SlackBuilds]] ​має пакунки доступні від ​[[http://​www.slackware.org.uk/​msb/​|http://​www.slackware.org.uk/​msb/​]]. 
-  * [[http://​lxde.org/​|LXDE]]. ​The [[http://​lxde.org/​|Lightweight X11 Desktop Environment]] ​is a good alternative for low-end hardware where KDE is too sluggishSee this [[http://​slackware.ponce.cc/​blog/​2010/​08/​23/​easily-build-yourself-lxde-with-sbopkg/​|blog post by ponce]] ​for instructions on compiling and installing ​LXDE on Slackware.+  * [[http://​lxde.org/​|LXDE]]. ​Це [[http://​lxde.org/​|Lightweight X11 Desktop Environment]] ​добра альтернатива для слабкого заліза,​ на якому ​KDE на працюєДивіться ​[[http://​slackware.ponce.cc/​blog/​2010/​08/​23/​easily-build-yourself-lxde-with-sbopkg/​|статтю в блозі користувача ​ponce]] ​для доцільнішої інформації як зібрати та встановити ​LXDE для ​Slackware.
  
-=====Sources=====+===== Джерела ​=====
  
-  * Originally written by [[wiki:​user:​kookiemonster|kookiemonster]] ​for the SlackDocs Wiki Project +  * Статтю написав ​[[wiki:​user:​kookiemonster|kookiemonster]] ​для проекту ​SlackDocs Wiki 
-  * Additional inputs by [[wiki:​user:​harishankar|harishankar]] ​and [[wiki:​user:​cmyster|cmyster]]+  * Додаткові зміни додали ​[[wiki:​user:​harishankar|harishankar]] ​та [[wiki:​user:​cmyster|cmyster]]

In Other Languages
QR Code
QR Code uk:slackware:desktop_environment (generated for current page)