Welcome to the Slackware Documentation Project

Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

Посилання на цей список змін

Both sides previous revision Попередня ревізія
Наступна ревізія
Попередня ревізія
uk:slackware:beginners_guide [2015/11/14 22:56 (UTC)]
streamthreader [Further Exploration]
uk:slackware:beginners_guide [2015/11/14 23:50 (UTC)] (поточний)
streamthreader
Рядок 1: Рядок 1:
-<note important>​Translating...</​note>​ 
- 
 ====== Налаштування свіжо-встановленої системи Slackware ====== ====== Налаштування свіжо-встановленої системи Slackware ======
  
Рядок 129: Рядок 127:
  
 На цей час в Slackware є альтернативи для налаштування та відстеження мережевих з'​єднань. Вони встановлюються як даємон (фоновий сервіс) які дозволяють легко перемикатись між дротовим та бездротовим з'​єднаннями. Це робить роботу мобільних користувачів зручніше. Вони поставляються з графічними утилітами та не залежать від традиційної системі налаштувань Slackware - //а по факту, ці файли навіть спричиняють конфлікти якщо містять налаштування мережі//​. На цей час в Slackware є альтернативи для налаштування та відстеження мережевих з'​єднань. Вони встановлюються як даємон (фоновий сервіс) які дозволяють легко перемикатись між дротовим та бездротовим з'​єднаннями. Це робить роботу мобільних користувачів зручніше. Вони поставляються з графічними утилітами та не залежать від традиційної системі налаштувань Slackware - //а по факту, ці файли навіть спричиняють конфлікти якщо містять налаштування мережі//​.
-  * Ви можете знайти в дереві ​релізу Slackware, розділ //extra// (ім'​я //extra// означає що ці пакунки не встановлюються як частина системи,​ і є додатковими) де міститься пакунок [[http://​wicd.net/​|wicd]].\\ Після встановлення wicd, ви можете зробити його скрипт ініціалізації виконувальним,​ щоб мережевий даємон запускався при старті системи:​ <​code>​+  * Ви можете знайти в дереві ​випуску Slackware, розділ //extra// (ім'​я //extra// означає що ці пакунки не встановлюються як частина системи,​ і є додатковими) де міститься пакунок [[http://​wicd.net/​|wicd]].\\ Після встановлення wicd, ви можете зробити його скрипт ініціалізації виконувальним,​ щоб мережевий даємон запускався при старті системи:​ <​code>​
 # chmod +x /​etc/​rc.d/​rc.wicd # chmod +x /​etc/​rc.d/​rc.wicd
 </​code> ​ </​code> ​
Рядок 211: Рядок 209:
 ===== Подальше дослідження ===== ===== Подальше дослідження =====
  
-==== The Command Line ==== +==== Командний рядок  ​====
- +
-It may be of interest to new Linux users to explore the command line a bit more before installing a graphical desktop, just to learn some shell commands and applications available in non-graphical mode. Slackware excels in having an abundance of command line programs for a wide range of tasks. \\ For instance, web browsing can be done with lynx or links, which are console based web browsers. You can listen to music (even network audio streams) on the console using audio players like moc, mpg123, ogg123.+
  
-==== Mixing 64-bit with 32-bit ====+Новим користувачам Linux, може бути цікаво більш детально пізнати командний рядок, перед тим як встановлювати графічний робочий стіл, просто вивчіть декілька команд та програм в не графічному режимі. В Slackware безліч програм для консолі,​ для великого обсягу завдань. \\ Наприклад,​ веб браузер який може бути lynx чи links, обидва розроблені для консолі. Ви можете прослуховувати музику (чи навіть інтернет радіо) в консолі використовуючи один з плеєрів,​ наприклад moc, mpg123 чи ogg123.
  
-If you just installed the 64-bit version of Slackware (often called //​slackware64//​ or //Slackware for x86_64//) you will soon discover that it will refuse to run 32-bit programs like [[http://​winehq.org|Wine]]. You may want to read our page on [[slackware:​multilib|adding multilib capabilities]] in that case.+==== Змішування ​64-біт та 32-біт ====
  
-==== Slackware ​Documentation ====+Якщо ви встановили 64-бітну версію ​Slackware ​(яку часто називають //​slackware64//​ чи //Slackware для x86_64//) ви скоро побачите,​ що вона не дозволяє виконувати 32-бітні програми,​ як наприклад [[http://​winehq.org|Wine]]. В цьому випадку,​ вам мабуть потрібно почитати сторінку [[uk:​slackware:​multilib|додавання можливості мультибібліотченості (multilib)]].
  
-Even a Slackware ​user can benefit from good documentation (why else are you reading this?). Our suggestion is that you browse this Wiki for additional tips and HOWTOs. And don't forget to check out the root directory of the Slackware DVD or CD1! You'll find Slackware'​s own main documentation there. Every text file there is worth a read.+==== Документація ​Slackware====
  
-===== Upgrading the System =====+Навіть користувачі Slackware, можуть користатись документацією (чому ще ви читаєте цю статтю?​). Ми пропонуємо вам подивитись цю Wiki для пізнання нових трюків та нюансів. Та не забудьте перевірити в корені DVD чи CD дисків Slackware! Ви тут знайдете основну документацію Slackware. Тут кожен текстовий файл корисний для читання.
  
-If you have been using Slackware for a while and want to upgrade to the next release once that becomes available, we have a nice [[howtos:​start|HOWTO]] available here: [[howtos:​slackware_admin:​systemupgrade|Upgrading Slackware to a New Release]]+===== Оновлення системи =====
  
-When tracking ​[[slackware:current|current]], you should always read the latest ChangeLog.txt before upgrading the system, to see whether any additional steps are required to be performed before or after upgrading. For upgrades to a stable release, it is a good idea to read the ''​UPGRADE.TXT''​ and ''​CHANGES_AND_HINTS.TXT''​ files located on the CD/DVD or the official mirror.+Якщо ви вже деякий час користуєтесь Slackware, вам може знадобитись оновити її до нової версії,​ як тільки вона з'​явилась,​ ми маємо добру документацію ​[[howtos:start|що до чого]] доступну ось тут: [[howtos:​slackware_admin:​systemupgrade|Оновлення Slackware до нового випуску]]
  
 +Якщо ви знаходитесь на каналі оновлень [[slackware:​current|current]] (постійно оновлений випуск),​ ви повинні завжди читати останні зміни в файлі ChangeLog.txt перед тим як оновлюватись,​ бо в процес оновлення могли внести зміни, і вам про це потрібно знати. Для оновлення до стабільного випуску,​ гарна ідея прочитати спочатку фали ''​UPGRADE.TXT''​ та ''​CHANGES_AND_HINTS.TXT''​ які розташовані на CD/DVD чи на офіційному дзеркалі.
  
 <!-- Please do not modify anything below, except adding new tags.--> <!-- Please do not modify anything below, except adding new tags.-->
 {{tag>​slackware beginners guide}} {{tag>​slackware beginners guide}}

In Other Languages
QR Code
QR Code uk:slackware:beginners_guide (generated for current page)