Welcome to the Slackware Documentation Project

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

templates:howtos_sr [2012/12/23 21:22 (UTC)] (current)
sycamorex created
Line 1: Line 1:
 +<!-- Додајте ваш текст у делу који следи. Снажно препоручујемо да
 +почнете са Заглављем (погледајте линију са дугмадима изнад). -->
  
 +====== Ваш наслов овде ======
 +
 +
 +
 +
 +====== Извори ======
 +<!-- Ако копирате информације из других извора,​ наведите га --> ​
 +<!-- * Оригинални извор:​[[http://​neka.webstrana.org/​neka/​strana.html]] --> ​
 +<!-- Ауторима је дозвољено да преузму заслуге за свој рад! --> ​
 +<!-- * Оригинални аутор [[wiki:​user:​xxx | Корисник X]] --> ​
 +<!-- * Измене и доприноси [[wiki:​user:​yyy | Корисник Y]] -->
 +
 +<!-- Молимо вас не мењајте ништа у делу који следи, осим додавања нових тагова.--> ​
 +<!-- Морате уклонити таг реч "​template"​ у делу који следи пре чувања ваше нове стране --> ​
 +{{tag>​howtos template}}

In Other Languages
QR Code
QR Code templates:howtos_sr (generated for current page)