20210628 - Upgrade of php fixed the page rendering issue.

Welcome to the Slackware Documentation Project

Dzięki za rozpoczęcie tłumaczenia. Poprawiłem kilka literówek. Czy nie masz nic przeciwko, gdybym wprowadził kilka dodatkowych zmian? — Marcin Herda 2012/10/06 08:10


In Other Languages
Translations of this page?:
QR Code
QR Code talk:pl:slackware:slackware (generated for current page)