Welcome to the Slackware Documentation Project

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sr:slackware:slackpkg [2013/09/20 22:08 (UTC)]
sinisa [file-search]
sr:slackware:slackpkg [2013/09/20 22:18 (UTC)]
sinisa [install]
Линија 62: Линија 62:
   [ installed ] - openssh-6.0p1-i486-2   [ installed ] - openssh-6.0p1-i486-2
  
-==== info ====+==== инфо ​====
  
-To get information about a package ''​slackpkg Info packagename''​ will print the package'​s information to the screen.+Да би добили информацију о пакету //slackpkg Info packagename// ће вам исписати на екрану информације о пакету.
  
-==== install ​====+==== инсталација ​====
  
-To install a package use ''​slackpkg install pattern''​. If a package was found a dialog window will present any packages that matches to the pattern and the user can un/check which packages to install.\\ +Да би инсталирали пакет користите //slackpkg install pattern//. Ако је пакет пронађен на екрану ће се исписати сви пакети који одговарају шаблону па корисник може одабрати који пакет жели инсталирати.\\ 
-To install everything in a branch you can type''​slackpkg install branch''​ for example ''​slackpkg install kde''​ will install everything under kde (but nothing from kdei).+Да инсталирате све на одређеној грани можете унети//slackpkg install branch// на пример //slackpkg install kde// ће инсталирати све са kde гранеали ништа са kdei).
 ==== remove ==== ==== remove ====
  

In Other Languages
QR Code
QR Code sr:slackware:slackpkg (generated for current page)