The Wiki has moved to new hardware, and the old server died.

Welcome to the Slackware Documentation Project

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
Следећа ревизија
Претходна ревизија
sr:slackware:slackbuild_scripts [2013/09/13 19:09 (UTC)]
sinisa [Creating SlackBuild scripts]
sr:slackware:slackbuild_scripts [2013/09/20 21:14 (UTC)] (тренутно)
sinisa [Аутоматизовани СлакБилдс генератори]
Линија 24: Линија 24:
 ===== Креирање СлакБилдс скрипти ===== ===== Креирање СлакБилдс скрипти =====
  
-A good hands-on tutorial on creating a SlackBuild script can be found [[http://​www.slackwiki.com/​Writing_A_SlackBuild_Script|here]], and there are also a few [[http://​slackbuilds.org/​templates/​|templates]] available to get a feeling for what is needed from a script.+Добар и користан туторијал о креирању СлакБуилд скрипта можете наћи ​[[http://​www.slackwiki.com/​Writing_A_SlackBuild_Script|ове]], а овде Вам је доступно неколико ​[[http://​slackbuilds.org/​templates/​|шаблона]] да бисте стекли осећај шта Вам је све потребно за скрипту.
  
-Howeversoftware may be written in different programming languagesuse different build systems, or may even simply be written in an interpreted programming language with no obvious way to "install" ​itIn such casesmany steps involved in writing a SlackBuild script will differ from the standard wayBlindly copying and pasting commands from other SlackBuild scripts may or may not work.+Међутим програми могу бити написани у различитим програмским језицимакористе другачији систем изградњеили пак буду написани у програмском језику без очигледног начина ​"инсталације"​. ​У неким случајевимамноги кораци у писању СлакБуилд скрипте се могу разликовати од стандардног начинаКопирање и лепљење команди из неке друге СлакБуилд скрипте може а и не мора да ради.
  
-It is recommended that anybody who wishes to write a SlackBuild script, study and understand the build system of a software project before attempting to write a SlackBuild script for itA degree of proficiency in writing shell scripts is also a definite benefitas it is the practice to use Bourne shell compatible scripts for SlackBuildsIdeallysimple C projects which use the standard GNU Make system is a good way to start practicing writing SlackBuild scripts. +Препоручено је свакоме ко жели да се бави писањем СлакБуилд скрипти да проучи и разуме систем изградње програма пре него што почне правити СлакБилд скрипту за његаСтепен знања у писању СлакБуилд скрипти је предностјер се за СлакБилдс користе Борн шел компатибилне скриптеУ иделаном случајуједноставан Ц пројекат је одличан начин за вежбање писања СлакБилд скрипти.
-<note tip>For new script writers, it is a good idea to perform the above steps manually to create the package from source, before actually writing a SlackBuild script. This reduces the chances of bugs and unexpected behaviour in the script.</​note>​+
  
-Submitting SlackBuild scripts to a public repository such as http://www.slackbuilds.org may additionally require adherence to certain conventions and coding standards. For instance, it would be necessary for the script to determine the target architecture at runtime rather than hard-coding it into the script. These standards attempt to make SlackBuild scripts as portable as possible.+<note tip>За почетнике у писању скрипти,​ добро би било да испробате горе поменуте кораке и ручно креирате пакет из извора пре писања СлакБилд скриптеТиме ће се смањити шанса за евентуално појављивање грешака (енгBug) и неочекивано понашање у скрипти.</​note>​
  
 +Слање СлакБилд скрипти у јавна складишта/​репозиторијуме као што је http://​www.slackbuilds.org може додатно захтевати придржавање одређених конвенција и стандарда кодирања. На пример,​ било би потребно да скрипта препозна циљану архитектуру при извршавању уместо да то ради код писан у самој скрипти. Ови стандарди покушавају да учине СлакБилд скрипте што је могуће више портабилне/​преносиве.
  
-===== Automated SlackBuild generators ​=====+===== Аутоматизовани СлакБилдс генератори ​=====
  
-Some tools exist that can assist you with creating a SlackBuild scriptHere are a few examples.+Постоје и алати који Вам могу помоћи при креирању СлакБилд скриптиЕво пар примера.
  
-  * [[http://​alien.slackbook.org/​AST/​ | Alien'​s SlackBuild Toolkit ​(AST)]] \\ A web-based "wizard" ​tool by [[wiki:​user:​alienbob|Eric Hameleers]] +  * [[http://​alien.slackbook.org/​AST/​ | Елијенов СлакБилд Алат ​(AST)]] \\ Веб-басед ​"чаробњак", алат ​[[wiki:​user:​alienbob|Ерика Хамерелса]] 
-  * [[http://​www.dawoodfall.net/​slackbuilds/​noversion/​mkslack/​ | mkslack]] \\ A SlackBuild generator script by David Woodfall+  * [[http://​www.dawoodfall.net/​slackbuilds/​noversion/​mkslack/​ | мкслак]] \\ Генератор СлакБилд скрипти од Дејвида Вудфала
  
-===== External Links =====+===== Спољне Везе ​=====
  
-  * SlackBuilds Repository ​- http://​www.slackbuilds.org/​ +  * СлакБилд репозиторијум ​- http://​www.slackbuilds.org/​ 
-  * SlackBuild templates ​- http://​slackbuilds.org/​templates/​+  * СлакБилд шаблони ​- http://​slackbuilds.org/​templates/​
  
  
-===== Sources ​===== +===== Извори ​===== 
-  * Originally written by  ​[[wiki:​user:​vharishankar|V.Harishankar]] for the SlackDocs Wiki Project+  * Оригинал написао ​ ​[[wiki:​user:​vharishankar|В.Харишанкар]] за СлакДокс Вики Пројекат
  

In Other Languages
QR Code
QR Code sr:slackware:slackbuild_scripts (generated for current page)