Welcome to the Slackware Documentation Project

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Both sides previous revision Previous revision
sr:slackbook:emacs [2013/08/01 11:06 (UTC)]
slackmuz
sr:slackbook:emacs [2013/08/01 11:47 (UTC)] (тренутно)
slackmuz
Линија 1: Линија 1:
-<note important>​This page is still work in progress</​note>​ 
-<note important>​Страница је у изради</​note>​ 
- 
 ====== Emacs ====== ====== Emacs ======
  
Линија 94: Линија 91:
 |<​key>​C-/</​key>​ |Поништава претходну акцију. За разлику од других уређивача,​ ово укључује претходне поништене акције| |<​key>​C-/</​key>​ |Поништава претходну акцију. За разлику од других уређивача,​ ово укључује претходне поништене акције|
 |<​key>​insert</​key>​ |Омогућује или онемогућује преписане знакове| |<​key>​insert</​key>​ |Омогућује или онемогућује преписане знакове|
-|<​key>​C-s</​key>​ asdf <​key>​Enter</​key>​ |Forward incremental search for the string "asdf"Repeat ​<​key>​C-s</​key> ​as needed to search for future itemsor <​key>​C-r</​key>​ (belowto search backwards.+|<​key>​C-s</​key>​ asdf <​key>​Enter</​key>​ |Претрага унапред за знаковни низ //asdf//Поновите ​<​key>​C-s</​key> ​колико је пута потребно за будуће ставкеили ​<​key>​C-r</​key>​ (исподза претрагу уназад
-|<​key>​C-r</​key>​ asdf <​key>​Enter</​key>​ |Backward incremental search for the string "asdf"Repeat ​<​key>​C-r</​key> ​as needed to search for future itemsor <​key>​C-s</​key>​ (aboveto search forwards.+|<​key>​C-r</​key>​ asdf <​key>​Enter</​key>​ |Претрага уназад за знаковни низ //asdf//Поновите ​<​key>​C-r</​key> ​колико је пута потребно за будуће ставкеили ​<​key>​C-s</​key>​ (изнадзапретрагу унапред
-|M-<​key>​'%'</​key>​ old <​key>​Enter</​key>​ new <​key>​Enter</​key>​ |Search for each instance of "old" and prompt you to replace it with "new"You can force replacement of all items by typing ​<key>'!'</​key> ​at the replacement prompt.+|M-<​key>​%</​key>​ old <​key>​Enter</​key>​ new <​key>​Enter</​key>​ |Тражи инстанцу //old// и пита да је замени инстанцом //new//Можете принудно да замените све ставке куцајући ​<​key>​!</​key> ​код одзивника за замену
-|<​key>​C-x</​key>​ <​key>​C-c</​key>​ |Exit Emacsprompting you to save each unsaved buffer before doing so+|<​key>​C-x</​key>​ <​key>​C-c</​key>​ |Напушта Емакспитајући вас да сачувате сваки несачуван бафер пре напуштања
-|<​key>​C-x</​key>​ <​key>​C-s</​key>​ |Save the currrent buffer to its file+|<​key>​C-x</​key>​ <​key>​C-s</​key>​ |Чува тренутни бафер у односном фајлу
-|<​key>​C-x</​key>​ <​key>​C-w</​key>​ new-file.txt <​key>​Enter</​key>​ |Save the current buffer to a file //"new-file.txt"//|+|<​key>​C-x</​key>​ <​key>​C-w</​key>​ new-file.txt <​key>​Enter</​key>​ |Чува тренутни бафер у фајлу ​//​new-file.txt//​| 
 + 
 +====== Кретање кроз поглавља ====== 
 + 
 +**Претходно поглавље:​ [[sr:​slackbook:​vi|vi]]** 
 + 
 +**Следеће поглавље:​ [[sr:​slackbook:​network|Умрежавање]]** 
 + 
 +====== Извори ====== 
 + 
 +  * Оригинални извор: [[http://​www.slackbook.org/​beta]] 
 +  * Изворно написали Alan Hicks, Chris Lumens, David Cantrell, Logan Johnson

In Other Languages
QR Code
QR Code sr:slackbook:emacs (generated for current page)