/|\

Welcome to the Slackware Documentation Project

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:start [2012/12/23 11:30 (UTC)]
sycamorex [Napisz HOWTO]
pl:start [2012/12/24 09:00 (UTC)] (aktualna)
sycamorex [Witamy w Projekcie Dokumentacji Slackware]
Linia 3: Linia 3:
 ====== Witamy w Projekcie Dokumentacji Slackware ====== ====== Witamy w Projekcie Dokumentacji Slackware ======
  
-Naszym celem jest zostanie głównym źródłem [[start|dokumentacji]] [[pl:slackware:slackware|Slackware Linux]] w sieci.+Nasz cel to być Twoim głównym źródłem [[start|dokumentacji]] [[pl:slackware:slackware|Slackware Linux]] w sieci.
  
 <columns 100% 50% -> <columns 100% 50% ->
Linia 36: Linia 36:
 <box 98% round #ddf9f9 #ddf9f9 #ddf9f9 #ddf9f9> <box 98% round #ddf9f9 #ddf9f9 #ddf9f9 #ddf9f9>
  
-  * [[howtos:start|Zbiór poradników SlackDocs HOWTO]] (**{{wikistatistics>type=pages ns=howtos}} stron(y)**), stworzona przez społeczność Slackware.+  * [[howtos:start|Zbiór poradników SlackDocs HOWTO]] (**{{wikistatistics>type=pages ns=howtos}} stron(y)**), stworzonych przez społeczność Slackware.
   * Ostatnie uaktualnienia stron: {{changes>ns=howtos&count=5&type=edit,-create,-minor}}   * Ostatnie uaktualnienia stron: {{changes>ns=howtos&count=5&type=edit,-create,-minor}}
  
Linia 54: Linia 54:
  
  
-===== More About the SlackDocs Project =====+===== Więcej o Projekcie SlackDocs =====
  
 <columns 100% 50% -> <columns 100% 50% ->
-If you just want to talk about the content of any of our Wiki pages, or if you want to propose improvements to a pageyou can use the "discussiontab which shows up at the top of every pageand leave your thoughts/comments/ideas there. Alternatively, SlackDocs also has a mailing list which can be used for content discussion and brainstorming at http://lists.alienbase.nl/mailman/listinfo/slackdocs (we keep the [[http://lists.alienbase.nl/pipermail/slackdocs/|discussion archives]]).+Jeśli chciałbyś skomentować treść jednej z naszych stron Wiki lub zasugerować jakiekolwiek poprawkiprosimy skorzystać z umieszczonej na górze każdej strony zakładki "dyskusjai zostawić tam swoje uwagikomentarzeczy pomysły. SlackDocs posiada również listę mailingową, która może być użyta do dyskusji o treści artykułów or burzy mózgów. Jej adres to: http://lists.alienbase.nl/mailman/listinfo/slackdocs (link do [[http://lists.alienbase.nl/pipermail/slackdocs/|archiwum listy]])
 + 
 +Jeśli chcesz i jesteś w stanie pomóc w rozwoju tej Wiki, odwiedź [[slackdocs:contributing|tę listę]]. Jeśli wpadłeś już na pomysł na nowy artykuł, ale nie jesteś do końca pewien swoich zdolności pisarskich lub nie wiesz jak rozpocząć, zachęcamy do zasubskrybowania [[http://lists.alienbase.nl/mailman/listinfo/slackdocs|listy mailingowej]] i poproszenia o pomoc. Ci ludzie z pewnością zaoferują Ci pomoc. Jeśli używanie listy mailingowej jest dla ciebie trudne, skorzystaj z [[slackdocs:mailing_list#how_to_use_the_slackdocs_mailing_list|przydatnych o niej informacji]].
  
-If you are willing and able to contribute to the wiki, please see [[slackdocs:contributing|this list]] for ideas. Perhaps you already have an idea for a new article! \\ We understand that you may be uncertain about your writing skills or unsure about how to start contributing. If that is the case, we encourage you to subscribe to the [[http://lists.alienbase.nl/mailman/listinfo/slackdocs|mailing list]] and ask for help. The people on that list will certainly offer assistance. \\ If you think that a mailing list is difficult to use, we wrote [[slackdocs:mailing_list#how_to_use_the_slackdocs_mailing_list|helpful instructions]] for you. 
  
 <newcolumn> <newcolumn>
-  * The [[slackdocs:news|Wiki News]] page is where you look for news from the Wiki admins.+  * Na stronie [[slackdocs:news|Aktualności]] możesz znaleźć najnowsze wiadomości napisane przez adminów Wiki. 
  
-  * We keep some [[slackdocs:stats|statistics]] of the activities in our Wiki.+  * Prowadzimy też [[slackdocs:stats|statystykę]] aktywności w naszej Wiki.
  
-  * If you want to know who are part of the team that is keeping the site structured and focusedvisit our [[slackdocs:contact|contact page]].+  * Aby dowiedzieć siękto należy do zespołu odpowiedzialnego za organizację witryny, odwiedź naszą [[slackdocs:contact|stronę kontaktową]].
  
 </columns> </columns>
  
-===== Help =====+===== Pomoc =====
  
 <columns 100% 50% -> <columns 100% 50% ->
-==== Search This Wiki ====+==== Szukaj Informacji w Tej Wiki ====
  
-  * If looking for specific informationtry using the search box to the left+  * Jeśli szukasz czegoś konkretnegoużyj pola wyszukiwania po lewej stronie.  
-  * Alternativelyuse Google's "site" search feature by appending "//site:docs.slackware.com//" to search terms+  * Alternatywnieużyj wyszukiwarki Google z możliwością przeszukiwania strony wpisując "//site:docs.slackware.com//" by coś znaleźć
-  * An even easier way of searching for information in SlackDocs: the Wiki is [[http://www.opensearch.org/|OpenSearch]] ((OpenSearch is a standard to make it easy to integrate a website's search into your browser.)) enabledThis is supported by all modern browsers. \\ Here is how to add SlackDocs search to Firefox (other browsers probably handle it in a similar way): +  * Jeszcze łatwiejszym sposobem wyszukiwania informacji w SlackDocs wiki jest [[http://www.opensearch.org/|OpenSearch]] ((OpenSearch jest standardem umożliwiającym integracje strony z wyszukiwarką w twojej przeglądarce.)). OpenSearch jest obsługiwany przez wszystkie nowoczesne przeglądarki. \\ Opis jak dodać wyszukiwarkę SlackDocs do przeglądarki Firefox (w innych przeglądarkach prawdopodobnie w podobny sposób): 
-    * open the [[start|wiki start page]] in the browser +    * otwórz [[start|wiki start page]] w przeglądarce 
-    * click the little arrow on the left of your search field +    * kliknij na małą strzałkę po lewej stronie pola wyszukiwania 
-    * choose "Add SlackDocs"+    * wybierz "Add SlackDocs"
  
 <newcolumn> <newcolumn>
-==== Edit This Wiki ====+==== Edytuj Wiki ====
  
-You must [[http://docs.slackware.com/start?do=register|create an account]] to edit this wiki (even if you only want to write something on a "discussionpage). In order to fight spamyour new account will not be able to edit this Wiki immediatelyOne of the Wiki admins will have to enable it firstwhich usually does not take long\\ Once done, you can play around in the [[playground:playground|Playground]] or your own user page to familiarize yourself with the [[wiki:syntax|Dokuwiki markup]]. The available syntax is listed in [[wiki:syntax|wiki:syntax]] where you will also find pointers to the plugins which have been installed, providing additional functionality.+Aby edytować tę wiki, musisz [[http://docs.slackware.com/start?do=register|utworzyć konto]] (nawet jeśli chcesz tylko napisać coś na stronie "dyskusji"). Jako sposób ochrony przed spamemnowo utworzone konta nie mogą edytować stron Wiki. Najpierwjeden z naszych adminów musi włączyć tą funkcjonalność dla danego kontaNie trwa to jednak zbyt długo
  
 +Kiedy to już nastąpi, możesz spróbować coś napisać na [[playground:playground|"Placu zabaw"]] lub swojej stronie użytkownika w celu zapoznania się z dostępną [[wiki:syntax|składnią]] Wiki. Znajdziesz tam również odnośniki do wtyczek, które zostały zainstalowane by wzbogacić wiki o dodatkowe funkcje.
 </columns> </columns>
  
-===== Internationalization Localization =====+===== Internacjonalizacja Lokalizacja =====
  
-Are you more comfortable reading articles in your native language? Click [[slackdocs:languages|here]] for a list of available language categories and other internationalization informationOr select your language directly from the drop-down in the left sidebar!+Jeśli wygodniej Ci czytać artykuły w swoim ojczystym języku, kliknij [[slackdocs:languages|tutaj]] aby wyświetlić listę dostępnych języków jak również inne informacje dotyczące internacjonalizacji lub bezpośrednio wybierz swój język z menu znajdującego się w panelu po lewej stronie                          

w innych językach
QR Code
QR Code pl:start (generated for current page)