The Wiki has moved to new hardware, and the old server died.

Welcome to the Slackware Documentation Project

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Volgende revisie
Vorige revisie
nl:slackware:philosophy [2012/09/07 17:23 (UTC)]
mcdutchie aangemaakt: begin vertaling
nl:slackware:philosophy [2012/09/07 18:59 (UTC)] (huidige)
mcdutchie translation of KISS
Regel 1: Regel 1:
 ====== Het Slackware-concept ====== ====== Het Slackware-concept ======
  
-Slackware volgt het idee van "​KISS"​. Voor de configuratie worden eenvoudige tekstbestandjes gebruikt in plaats van grafische configuratieprogramma'​s,​ zoals bij veel andere distributies.+Slackware volgt het idee van "​KISS" ​("Hou het simpel, sufferd!"​). Voor de configuratie worden eenvoudige tekstbestandjes gebruikt in plaats van grafische configuratieprogramma'​s,​ zoals bij veel andere distributies.
  
 De hoofdpunten en -concepten van Slackware en het achterliggende concept van de distributie kunnen als volgt worden samengevat. De hoofdpunten en -concepten van Slackware en het achterliggende concept van de distributie kunnen als volgt worden samengevat.
Regel 9: Regel 9:
 Slackware is: Slackware is:
   * Een distributie die vanaf de CD's of DVD's geheel zonder netwerkverbinding geïnstalleerd kan worden.   * Een distributie die vanaf de CD's of DVD's geheel zonder netwerkverbinding geïnstalleerd kan worden.
-  * Een distributie die pas wordt uitgegeven wanneer deze stabiel is, en niet volgens een vooropgestelde planning. Iedere uitgave van Slackware Linux wordt door het team en de gebruikers vooraf uitgebreid getest. Bij Slackware is de stabiliteit belangrijker dan hoe "​nieuw"​ of "​vers"​ de software is.+  * Een distributie die pas wordt uitgegeven wanneer deze stabiel is, en geen vooropgestelde planning ​volgt. Iedere uitgave van Slackware Linux wordt door het team en de gebruikers vooraf uitgebreid getest. Bij Slackware is de stabiliteit belangrijker dan hoe "​nieuw"​ of "​vers"​ de software is.
   * Een distributie waarbij "​eenvoud"​ vóór "​gemak"​ gaat. Het ontbreken van grafische hulpprogramma'​s voor systeembeheer (die bij andere commerciële distributies gemeengoed zijn) is daar een voorbeeld van.   * Een distributie waarbij "​eenvoud"​ vóór "​gemak"​ gaat. Het ontbreken van grafische hulpprogramma'​s voor systeembeheer (die bij andere commerciële distributies gemeengoed zijn) is daar een voorbeeld van.
   * Een distributie waarbij de configuratie en het beheer van het systeem wordt uitgevoerd via eenvoudige "​ncurses"​-hulpscripts of door direct met een teksteditor de goed gedocumenteerde configuratiebestanden te wijzigen.   * Een distributie waarbij de configuratie en het beheer van het systeem wordt uitgevoerd via eenvoudige "​ncurses"​-hulpscripts of door direct met een teksteditor de goed gedocumenteerde configuratiebestanden te wijzigen.
Regel 15: Regel 15:
   * Een distributie die aan de bestaande praktijk geen abstractielagen of complicerende factoren toevoegt. Zo werkt bijvoorbeeld het pakkettenbeheer bij Slackware met eenvoudige scripts en gewone gecomprimeerde "​tarball"​-archiefbestanden (*.tgz, *.txz, *.tbz) en wordt er ook geen poging gedaan om automatisch de door het programma vereiste pakketten op te sporen.   * Een distributie die aan de bestaande praktijk geen abstractielagen of complicerende factoren toevoegt. Zo werkt bijvoorbeeld het pakkettenbeheer bij Slackware met eenvoudige scripts en gewone gecomprimeerde "​tarball"​-archiefbestanden (*.tgz, *.txz, *.tbz) en wordt er ook geen poging gedaan om automatisch de door het programma vereiste pakketten op te sporen.
   * Een distributie met gezond verstand: "//if it's not broken, don't fix it//". Als het prima werkt zoals het is, dan blijven wij er dus met onze vingers van af.   * Een distributie met gezond verstand: "//if it's not broken, don't fix it//". Als het prima werkt zoals het is, dan blijven wij er dus met onze vingers van af.
-  * Een distributie waarbij de hoofdbeslissingen worden genomen door de BDFL (//​Benevolent Dictator for Life//, tot nader order dus de hoofdbeheerder Patrick Volkerding) en waarbij het ontwikkelingsproces geslotener is dan bij distributies die in gemeenschapshanden zijn. Daardoor blijft Slackware sterk gericht op zijn belangrijkste voordelen en uitgangspunten zonder zich te laten beïnvloeden door elke voorkeur ​van zijn gebruikers of wie dan ook. Zo wordt in het ontwikkelingsproces van Slackware de druk vermeden om populair te zijn of concessies te doen aan de massamarkt.+  * Een distributie waarbij de hoofdbeslissingen worden genomen door de BDFL (//​Benevolent Dictator for Life//, tot nader order dus de hoofdbeheerder Patrick Volkerding) en waarbij het ontwikkelingsproces geslotener is dan bij distributies die in gemeenschapshanden zijn. Daardoor blijft Slackware sterk gericht op zijn belangrijkste voordelen en uitgangspuntenzonder zich te laten beïnvloeden door de nukken ​van zijn gebruikers of wie dan ook. Zo wordt in het ontwikkelingsproces van Slackware de druk vermeden om populair te zijn of concessies te doen aan de massamarkt.
  
-===== Community ​=====+===== Gemeenschap ​=====
  
-A few highlights of the Slackware Linux community may be mentionedEven though technically a commercial distribution ​(the chief maintainer of Slackware, Patrick Volkerding ​sells the product on CD/DVD to support himself and the project financiallythough ISOs are available as free downloads), Slackware ​has a highly devotedtightly knit and enthusiastic user community that is friendly and helpful to new usersThe Slackware ​community generally emphasizes user empowerment by learning and understanding the system rather than blindly copying instructionsa trend common in commercial proprietary operating systemsAs a resultquite a significant proportion ​of Slackware users are also developers to a lesser or greater degree and are skilled enough, at the least, to create and debug simple ​shell scripts.+Een paar aspecten van de Slackware Linux-gemeenschap verdienen nadere toelichtingOok al gaat het eigenlijk om een commerciële distributie ​(de hoofdbeheerder van Slackware, Patrick Volkerding, voorziet in zijn eigen levensonderhoud en dat van het project middels de verkoop van CD's en DVD'shoewel ISO-schijfkopieën gratis te downloaden zijn), toch heeft Slackware ​een toegewijdehechte en enthousiaste gemeenschap van gebruikers die vriendelijk en behulpzaam zijn tegenover nieuwe gebruikersDe gebruikers van Slackware ​leggen over het algemeen de nadruk op zelfredzaamheid door te leren begrijpen hoe het systeem nu eigenlijk precies werkten niet op het blindelings volgen van instructies,​ zoals dat zo vaak bij commerciële besturingssystemen gaatDaarom zijn behoorlijk veel gebruikers van Slackware zelf ook min of meer ontwikkelaars te noemen, of anders zijn ze toch tenminste bedreven genoeg om een shell-scriptje te maken en te debuggen.
  
-The availability of a large number of [[slackware:​SlackBuild scripts|SlackBuilds]] ​or build scripts for making third-party software installation easier in Slackware ​is a case in pointA common complaint about Slackware ​is the tediousness involved in installing third party software ​by hunting down dependencies from different sources onlinedownloading and compiling the software manuallyThe issue has been largely addressed by the community of developers who have created ​SlackBuild scripts ​for many commonly used applications and libraries that are not part of the official distributionA popular and high quality repository of SlackBuilds ​can be found at http://​www.slackbuilds.org.+De beschikbaarheid van een grote hoeveelheid ​[[slackware:​SlackBuild scripts|SlackBuilds]], oftewel compileerscripts die het installeren van programmatuur van derden vereenvoudigen, ​is daarvan een voorbeeldHet is een veelgehoorde klacht over Slackware dat het installeren van andere ​software, ​het opzoeken van de vereiste bibliotheken en het handmatig downloaden en compileren van al deze pakketten behoorlijk lastig isDit probleem is grotendeels opgelost door de programmeurs die SlackBuild-scripts ​hebben gemaakt voor veelgebruikte programma'​s en bibliotheken die geen deel uitmaken van de standaarddistributieEen populaire en kwalitatief hoogstaande verzameling ​SlackBuilds ​bevindt zich op http://​www.slackbuilds.org.
  
-=====Sources===== +=====Bronvermelding===== 
-  * Originally written by  ​[[wiki:​user:​vharishankar|V.Harishankar]] ​for the SlackDocs Wiki Project+  * Oorspronkelijk geschreven door [[wiki:​user:​vharishankar|V.Harishankar]] ​voor het SlackDocs Wiki-project.

In andere talen
QR Code
QR Code nl:slackware:philosophy (generated for current page)