The Wiki has moved to new hardware, and the old server died.

Welcome to the Slackware Documentation Project

Dit is een oude revisie van het document!


Het Slackware-concept

Slackware volgt het idee van “KISS”. Voor de configuratie worden eenvoudige tekstbestandjes gebruikt in plaats van grafische configuratieprogramma's, zoals bij veel andere distributies.

De hoofdpunten en -concepten van Slackware en het achterliggende concept van de distributie kunnen als volgt worden samengevat.

Het idee achter de distributie

Slackware is:

  • Een distributie die vanaf de CD's of DVD's geheel zonder netwerkverbinding geïnstalleerd kan worden.
  • Een distributie die pas wordt uitgegeven wanneer deze stabiel is, en niet volgens een vooropgestelde planning. Iedere uitgave van Slackware Linux wordt door het team en de gebruikers vooraf uitgebreid getest. Bij Slackware is de stabiliteit belangrijker dan hoe “nieuw” of “vers” de software is.
  • Een distributie waarbij “eenvoud” vóór “gemak” gaat. Het ontbreken van grafische hulpprogramma's voor systeembeheer (die bij andere commerciële distributies gemeengoed zijn) is daar een voorbeeld van.
  • Een distributie waarbij de configuratie en het beheer van het systeem wordt uitgevoerd via eenvoudige “ncurses”-hulpscripts of door direct met een teksteditor de goed gedocumenteerde configuratiebestanden te wijzigen.
  • Een distributie waarbij, als het even kan, de programmatuur in ongewijzigde vorm wordt meegeleverd. Er worden nauwelijks patches toegepast op de oorspronkelijke pakketten, en zo werkt alles bij Slackware zo veel mogelijk zoals de oorspronkelijke auteurs dat bedoeld hebben.
  • Een distributie die aan de bestaande praktijk geen abstractielagen of complicerende factoren toevoegt. Zo werkt bijvoorbeeld het pakkettenbeheer bij Slackware met eenvoudige scripts en gewone gecomprimeerde “tarball”-archiefbestanden (*.tgz, *.txz, *.tbz) en wordt er ook geen poging gedaan om automatisch de door het programma vereiste pakketten op te sporen.
  • Een distributie met gezond verstand: “if it's not broken, don't fix it”. Als het prima werkt zoals het is, dan blijven wij er dus met onze vingers van af.
  • Een distributie waarbij de hoofdbeslissingen worden genomen door de BDFL (Benevolent Dictator for Life, tot nader order dus de hoofdbeheerder Patrick Volkerding) en waarbij het ontwikkelingsproces geslotener is dan bij distributies die in gemeenschapshanden zijn. Daardoor blijft Slackware sterk gericht op zijn belangrijkste voordelen en uitgangspunten zonder zich te laten beïnvloeden door elke voorkeur van zijn gebruikers of wie dan ook. Zo wordt in het ontwikkelingsproces van Slackware de druk vermeden om populair te zijn of concessies te doen aan de massamarkt.

Community

A few highlights of the Slackware Linux community may be mentioned. Even though technically a commercial distribution (the chief maintainer of Slackware, Patrick Volkerding sells the product on CD/DVD to support himself and the project financially, though ISOs are available as free downloads), Slackware has a highly devoted, tightly knit and enthusiastic user community that is friendly and helpful to new users. The Slackware community generally emphasizes user empowerment by learning and understanding the system rather than blindly copying instructions, a trend common in commercial proprietary operating systems. As a result, quite a significant proportion of Slackware users are also developers to a lesser or greater degree and are skilled enough, at the least, to create and debug simple shell scripts.

The availability of a large number of SlackBuilds or build scripts for making third-party software installation easier in Slackware is a case in point. A common complaint about Slackware is the tediousness involved in installing third party software by hunting down dependencies from different sources online, downloading and compiling the software manually. The issue has been largely addressed by the community of developers who have created SlackBuild scripts for many commonly used applications and libraries that are not part of the official distribution. A popular and high quality repository of SlackBuilds can be found at http://www.slackbuilds.org.

Sources

  • Originally written by V.Harishankar for the SlackDocs Wiki Project

In andere talen
Vertaling van deze pagina?:
QR Code
QR Code nl:slackware:philosophy (generated for current page)