Welcome to the Slackware Documentation Project

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
nl:slackware:install [2013/02/11 21:41 (UTC)]
whiz [Configure]
nl:slackware:install [2013/05/24 21:17 (UTC)] (huidige)
whiz [Source]
Regel 3: Regel 3:
 ==== Inleiding ==== ==== Inleiding ====
  
-Slackware installatie is iets simplistischer ​dan die van de meeste andere Linux distributies en doet denken aan de installatie van een van de variëteiten van de BSD besturings systemen. Als u daar bekend mee bent, dan zult u zich meteen thuis voelen. Als u nog nooit slackware hebt geïnstalleerd of een andere distributie die gebruik maakt van een niet grafische installatie procedure, kunt u zich in het begin een beetje overweldigd voelen. Geen paniek! De installatie is erg makkelijk als je het eenmaal begrijpt, en het werkt op vrijwel ​elk x86 platform.+Slackware installatie is iets eenvoudiger ​dan die van de meeste andere Linux distributies en doet denken aan de installatie van een van de variëteiten van de BSD besturings systemen. Als u daar bekend mee bent, dan zult u zich meteen thuis voelen. Als u nog nooit slackware hebt geïnstalleerd of een andere distributie die gebruik maakt van een niet grafische installatie procedure, kunt u zich in het begin een beetje overweldigd voelen. Geen paniek! De installatie is erg makkelijk als je het eenmaal begrijpt, en het werkt op vrijwel ​alle x86 platformen.
  
-De laatste versies van Slackware Linux worden gedistributeerd op dvd of cd, maar slackware kan op verschillende andere manieren geïnstalleerd worden. We richten ons hier in dit boek alleen op de meest algemene methode - opstarten van een DVD - Als u geen cd of dvd station heeft, zou u kunnen kijken naar de verschillende README bestanden in de usb-and-pxe-installers directory op u favoriete ​Slackware mirror. Een Slackware mirror is een site met een copie van alle Slackware installatie bestanden om de hoofdsite te ontlasten, De usb-and-pxe-installers directory bevat de benodigde bestanden en instructies om de slackware installatie op te starten van een usb stick of door middel van een netwerkkaart met pxe ondersteuning. De bestanden daar zijn een goede bron van informatie voor dergelijke opstart methodes.+De laatste versies van Slackware Linux worden gedistributeerd op dvd of cd, maar slackware kan op verschillende andere manieren geïnstalleerd worden. We richten ons hier in dit boek alleen op de meest algemene methode - opstarten van een DVD - Als u geen cd of dvd station heeft, zou u kunnen kijken naar de verschillende README bestanden in de usb-and-pxe-installers directory op een [[http://​taper.alienbase.nl/​mirrors/​slackware | Slackware mirror]]. Een Slackware mirror is een site met een copie van alle Slackware installatie bestanden om de hoofdsite te ontlasten, De usb-and-pxe-installers directory bevat de benodigde bestanden en instructies om de slackware installatie op te starten van een usb stick of door middel van een netwerkkaart met pxe ondersteuning. De bestanden daar zijn een goede bron van informatie voor dergelijke opstart methodes.
  
 ==== De installatie procedure starten ==== ==== De installatie procedure starten ====
Regel 16: Regel 16:
  
  
-U zult een hele hoop tekst voorbij zien vliegen op uw scherm. ​Weest niet bevreesddat is de normale gang van zaken. De tekst die u ziet wordt tijdens het opstarten geproduceerd door de kernel als deze uw hardware ontdekt en het laden van het besturings systeem voorbereidt (in dit geval, de installatie procedure). Hardware zijn de verschillende onderdelen waaruit u computer bestaat. Als u dat wilt kunt u deze berichten later lezen met het dmesg(1) commando. Vaak zijn deze berichten erg belangrijk voor het oplossen van eventuele hardware problemen die u kunt hebben. Als de kernel klaar is met de ontdekking van de hardware, houden de berichten op en krijgt u de mogelijkheid om ondersteuning voor niet us toetsenborden te laden.+U zult een heleboel ​tekst voorbij zien vliegen op uw scherm. ​Schrik ​niet, dit is de normale gang van zaken. De tekst die u ziet wordt tijdens het opstarten geproduceerd door de kernel als deze uw hardware ontdekt en het laden van het besturings systeem voorbereidt (in dit geval, de installatie procedure). Hardware zijn de verschillende onderdelen waaruit u computer bestaat. Als u dat wilt kunt u deze berichten later lezen met het dmesg(1) commando. Vaak zijn deze berichten erg belangrijk voor het oplossen van eventuele hardware problemen die u kunt hebben. Als de kernel klaar is met de ontdekking van de hardware, houden de berichten op en krijgt u de mogelijkheid om ondersteuning voor niet us toetsenborden te laden.
  
 {{ :​slackware:​install:​2-keyboard.png?​nolink |}} {{ :​slackware:​install:​2-keyboard.png?​nolink |}}
Regel 197: Regel 197:
  
 Hier kunt u aangeven waar het installatie programma de slackware packages kan vinden. De meest gebruikte methode is de slackware DVD of CD's, maar er zijn nog verscheidene andere methodes beschikbaar. Als u de packages heeft geïnstalleerd op een partitie die u in de vorige stap heeft toegevoegd, dan kunt u installeren vanaf deze partitie of een voor gemounte directory. (Het kan zijn dat u deze partitie eerst moet mounten met mount.) Tevens biedt slackware diverse netwerk opties zoals NFS shares, FTP, HTTP, en Samba. Als u een netwerk installatie kiest vraagt slackware om TCP/IP informatie. Hier onder laten we de installatie vanaf DVD zien, maar andere methodes zijn gelijkwaardig. Hier kunt u aangeven waar het installatie programma de slackware packages kan vinden. De meest gebruikte methode is de slackware DVD of CD's, maar er zijn nog verscheidene andere methodes beschikbaar. Als u de packages heeft geïnstalleerd op een partitie die u in de vorige stap heeft toegevoegd, dan kunt u installeren vanaf deze partitie of een voor gemounte directory. (Het kan zijn dat u deze partitie eerst moet mounten met mount.) Tevens biedt slackware diverse netwerk opties zoals NFS shares, FTP, HTTP, en Samba. Als u een netwerk installatie kiest vraagt slackware om TCP/IP informatie. Hier onder laten we de installatie vanaf DVD zien, maar andere methodes zijn gelijkwaardig.
 +
 {{ :​slackware:​install:​24-source-bl.png?​nolink |}} {{ :​slackware:​install:​24-source-bl.png?​nolink |}}
-{{ :​slackware:​install:​25-scan-dvd-bl.png?​nolink |}} 
-{{ :​slackware:​install:​26-scanning-bl.png?​nolink |}} 
  
 ==== Select ==== ==== Select ====
Regel 223: Regel 222:
 Als eerste wordt u waarschijnlijk gevraagd om een opstart diskette te maken. In het verleden was dit in het algemeen een 1.44MB floppy diskette, maar omdat de linux kernel tegenwoordig te groot is voor een floppy diskette biedt slackware aan een opstart usb geheugen stick te maken. Hiervoor moet u computer wel de mogelijkheid hebben om van usb op te starten (de meeste nieuwe computers bieden deze mogelijkheid). Als u geen gebruik wilt maken van LILO of een andere tradionele boat loader (boat loader is een klein programma dat u laat kiezen welk besturings systeem er geladen moet worden en welke opties er moeten worden meegegeven aan het te laden besturings systeem), dan wordt u aangeraden een opstart usb stick te maken. Let op als u dit doet dan wordt alles op de usb stick die u hiervoor gebruikt gewist. Als eerste wordt u waarschijnlijk gevraagd om een opstart diskette te maken. In het verleden was dit in het algemeen een 1.44MB floppy diskette, maar omdat de linux kernel tegenwoordig te groot is voor een floppy diskette biedt slackware aan een opstart usb geheugen stick te maken. Hiervoor moet u computer wel de mogelijkheid hebben om van usb op te starten (de meeste nieuwe computers bieden deze mogelijkheid). Als u geen gebruik wilt maken van LILO of een andere tradionele boat loader (boat loader is een klein programma dat u laat kiezen welk besturings systeem er geladen moet worden en welke opties er moeten worden meegegeven aan het te laden besturings systeem), dan wordt u aangeraden een opstart usb stick te maken. Let op als u dit doet dan wordt alles op de usb stick die u hiervoor gebruikt gewist.
  
-{{ :slackware:usb_boot_stick_cl.png?nolink |}}+{{ :slackware:install:​33-usb-boot-bl.png?nolink |}}
  
-Nearly everyone will need to setup the LInux LOader, LILO. LILO is in charge of booting the Linux kernel ​and connecting to an initrd or the root filesystemWithout it (or some other boot loader)your new Slackware ​operating system will not boot. Slackware ​offers a few options hereThe "​simple"​ method attempts to automatically configure ​LILO for your computer, and works well with very simple systemsIf Slackware is the only operating system on your computer, it should configure and install ​LILO for you without any hassleIf you don't trust the simpler method to work, or if you want to take an in-depth look at how to configure LILO, the "expert" method is really not all that complicatedThis method will take you through each step and offer to setup dual-boot for Windows and other Linux operating systemsIt also allows you to append ​kernel ​command ​parameters ​(most users will not need to specify any though).+Vrijwel iedereen zal de LInux LOader ​willen installeren, LILO. LILO zorgt ervoor dat de Linux kernel ​wordt geladenZonder een boot loader, ​kunt u uw nieuwe ​Slackware ​systeem niet opstarten. Slackware ​biedt een aantal verschillende opties hiervoorDe simpele methode tracht ​LILO automatisch te configureren voor uw computer ​en werkt over het algemeen goedZeker als Slackware ​het enige besturingsysteem ​is op uw computer. Als u de simpele methode niet vertrouwd of precies wil weten hoe u LILO kunt configurerenKunt u kiezen voor de expert ​methodeDeze methode zal u in stappen door de setup helpen en biedt u opties voor het opstarten van verschillende besturingsystemen die op uw computer staanTevens heeft u de mogelijkheid ​kernel parameters ​toe te voegen.
  
 +{{ :​slackware:​install:​34-install-lilo-bl.png?​nolink |}}
  
-LILO is a very important part of your Slackware ​system, so an entire section of the next chapter is devoted to itIf you're having difficulty configuring LILO at this stageyou may want to skip ahead and read Chapter 3 firstthen return here+Hier kunt u de de muis voor de console instellen en activeren. De console ​is het tekstscherm dat u ook ziet bij het starten van de installatie. De console en de grafische desktop hebben ieder hun eigen aansturing voor de muis. Door de console muis te activeren kunt u eenvoudig kopiëren en plakken in de Slackware ​consoleDe meeste gebruikers zullen een van de eerste drie opties kiezenmaar er zijn vele mogelijkhedenzelfs antieke seriële twee-knops muizen worden ondersteund.
  
-{{ :slackware:setup_lilo_cl.png?nolink |}}+{{ :slackware:install:​48-mouse-bl.png?nolink |}}
  
-This simple step allows you to configure and activate a console mouse for use outside of the graphical desktopsBy activating a console mouseyou'll be able to easily copy and paste from within the Slackware terminalMost users will need to choose one of the first three options, but many are offered, and yes those ancient two-button serial mice do work+De volgende stap in de installatie is de netwerk configuratieAls u het netwerk niet op dit moment wilt configurerenkunt u het overslaanAnders wordt u gevraagd de computernaam voor u computer in te geven. Hier moet u niet de domein naam opgeven alleen dec computernaam.
  
-The next stage in configuring your install ​is the network ​configuration. If you don't wish to configure your network at this stage, you may decline, but otherwise you'll be prompted to provide a hostname for your computer. Do not enter a domain name, only the hostname.+{{ :slackware:install:50-network-bl.png?nolink |}}
  
-The following screen will prompt you for a domainnamesuch as example.org. The combination of the hostname and the domainname can be used to navigate between ​computers in your network if you use an internal ​DNS service ​or maintain your /​etc/​hosts ​file.+In het volgende scherm wordt u gevraagd de domein naam op te gevenzoals voorbeeld.org. Met behulp van de computernaam en de domeinnaam kunt u communiceren met de computers in uw netwerk als u een interne ​DNS service ​draait of een /​etc/​hosts ​bestand bijhoudt.
  
-You have three options when setting your IP address; you may assign it a static IP, or you may use DHCP, or you may configure a loopback connection. The simplest option, and probably the most common for laptops or computers on a basic network, is to let a DHCP server assign IP addresses dynamically. In practice, this often results in a consistent address since both dhcpcd and dhclient initially request the same address previously assigned. If the address is unavailable then the machine gets a new one, but on small networks this may never happen.+{{ :​slackware:​install:​52-domain-bl.png?nolink |}}
  
-If the DHCP server ​on your network requires a specific DHCP hostname before you're permitted to connectYou can enter this on the Set DHCP Hostname screen.+U heeft drie opties bij het de instellingen voor uw ip adres. U kunt een vast ip opgeven, u kunt gebruik maken van dhcp of u kunt een loopback verbinding configureren. De eenvoudigste en meest gebruikte optie is  het laten toewijzen van een ip adres door een dhcp server. ​In de praktijk resulteert dit in een consistent ip adres, doordat zowel dhcpd en dhclient initieel proberen hetzelfde adres aan te vragen als dat ze de vorige keer hebben gekregen. Als het ip adres niet beschikbaar is dan krijgt de computer een nieuw ip adres, maar in kleine netwerken gebeurt dit vrijwel nooit.
  
-To use a static IP address, you must provide+{{ :slackware:​install:​53-config-bl.png?​nolink |}}
  
-**Static IP Address**+Als de dhcp server in uw netwerk een specifieke dhcp computernaam vereist voordat u een ip adres kunt krijgen. Kunt u dat opgeven in het Set DHCP Hostname scherm.
  
-  * IP Addressthe address of your computer, such as ''​192.168.1.1''​ (for IPv4). Also, you should verify that no DHCP server on your network is set to assign that same address out as a part of its DHCP pool, or you may encounter address conflicts.  +{{ :slackware:install:54-dhcp-bl.png?nolink |}}
-  * Netmaskthe subnet mask for your network; often ''​255.255.255.0''​ for small networks.  +
-  * Gateway Addressthe address of the gateway server providing internet access to your network. On small networks, this will probably be provided by your ISP while on larger networks you may use an internal server which handles the traffic. In other words, this may be an internal address like ''​192.168.1.1''​ or it might be an address provided by your ISP, such as ''​75.146.49.79''​  +
-  * Nameserver: most likely, you'll want to utilize DNS; in this initial setup, provide your primary domain name server. Edit /​etc/​resolv.conf to add secondary and tertiary servers later+
  
-The final screen during static IP address configuration is a confirmation screen, where you're permitted to accept your choices, edit them, or even restart the IP address configuration in case you decide to use DHCP instead.+Voor een vast ip adres moet u de volgende gegevens opgeven:
  
-Your network configuration is now complete. The next screen prompts you to configure the startup services that you wish to run automatically upon boot. Read the descriptions that appear both to the right of the service name as well as at the bottom of the screen in order to decide whether that service should be turned on by default. These can always be modified later with pkgtool > Setup > Services.+**Vast ip adres**
  
-As the startup services window warnsyou should only turn on the startup services that you actually intend to useThis not only decreases boot time but makes for a more secure system.+  * ip adres: het ip adres van uw computerbijvoorbeeld ''​192.168.1.2''​ (for IPv4). Tevens moet u dan controleren of er geen dhcp server is op uw netwerk die geconfigureerd is om hetzelfde ip adres uit geven uit zijn dhcp pool, anders kunnen er ip adres confliten ontstaan. 
 +  * Netmask het subnet mask voor u netwerk; in kleine netwerken meestal ''​255.255.255.0''​ 
 +  * Gateway adres: het ip adres van de gateway server die internet toegang verzorgt voor uw netwerk. In kleine netwerken wordt deze vaak geleverd door de internet provider maar het kan ook het ip adres zijn van de router in uw netwerk. Dus dit kan een intern adres zijn zoals ''​192.168.1.1''​ of het kan een ip adres zijn dat geleverd wordt door uw internet provider zoals ''​75.146.49.79''​ 
 +  * Nameserver: als u gebruik wilt maken van dns moet u een primaire domein name server opgeven. U kunt later in /​etc/​resolv.conf een tweede en eventueel derde server opgeven.
  
-Every computer needs to keep track of the current timeand with so many timezones how does Slackware know which one to use? Wellyou have to tell it which one to use, and that's why this step is hereIf your computer'​s hardware clock is set to UTC (Coordinated Universal Time), you'll need to select that; most hardware clocks are not set to UTC from the factory (though you could set it that way on your own; Slackware doesn'​t care). Then simply select your timezone from the list provided and off you go+Het laatste scherm voor de vaste ip configuratie is een bevestigingsschermwaar u de instellingen kunt accepterenwijzigen of de ip adres configuratie opnieuw kunt starten als u bijvoorbeeld besluit om toch dhcp te gebruiken. 
 +   
 +{{ :​slackware:​install:​55-confirm-bl.png?nolink |}}
  
-If you installed the X disk set, you'll be prompted to select a default ​window manager ​or desktop ​environmentWhat you select here will apply to every user on your computer, ​unless that user decides to run ''​xwmconfig(1)'' ​and choose a different oneDon't be alarmed if the options you see below do not match the ones Slackware offers you. xwmconfig only offers choices that you installedSo for exampleif you elected to skip the "​KDE"​ disk set, KDE will not be offered+Uw netwerk configuratie is nu klaar. In het volgende scherm kunt u opgeven welke services gestart moeten worden bij het opstarten van uw computer. Rechts naast de service naam kunt u een beschrijving lezen zodat u kunt beslissen of u de desbetreffende service wilt activeren. Dit kunt u later altijd weer wijzigen met pkgtool > Setup > Services. 
 + 
 +{{ :​slackware:​install:​56-services-bl.png?​nolink |}} 
 + 
 +Het startup services venster waarschuwt u alleen services te activeren die u daadwerkelijk gebruikt. Dit verkort niet alleen de tijd die u computer nodig heeft om op te starten, maar zorgt er tevens voor dat u systeem veiliger is. 
 + 
 +Iedere computer dient de tijd bij te houden, hoe weet Slackware welke tijdzone hij moet gebruiken? Nou, dat dient u op te geven en daar is het volgende scherm voor. Als uw computers hardware klok staat op utc (gecoördineerde wereldtijd) moet u dat selecteren. De meeste hardware klokken staan echter niet op utc. U kunt eenvoudig uw tijdzone kiezen uit de lijst en klaar bent u. 
 + 
 +{{ :​slackware:​install:​60-timezone-bl.png?​nolink |}} 
 + 
 +Als u de X disk set heeft geselecteerdwordt u nu gevraagd welke window manager ​of desktop ​omgeving u wilt gebruikenU keuze hier heeft betrekking op alle gebruikers van uw computer, ​tenzij een gebruiker besluit ​''​xwmconfig(1)'' ​te draaien en een andere te kiezenU hoeft niet bezorgd te zijn als de opties die u hieronder ziet niet overeenkomen met degene die slackware u biedtXwmconfig laat alleen de geïnstalleerde opties zienals u ervoor gekozen heeft de "​KDE"​ disk set over te slaanzal kde niet bij de opties staan.
  
 {{ :​slackware:​setup_xwmconfig_cl.png?​nolink |}} {{ :​slackware:​setup_xwmconfig_cl.png?​nolink |}}
  
- The last configuration step is setting a root passwordThe root user is the "super user" ​on Slackware ​and all other UNIX-like operating systemsThink of root as the Administrator userroot knows allsees all, and can do all, so setting a strong ​root password ​is just common sense.+De laatste configuratie stap is het instellen van een root wachtwoordDe root gebruiker ​is de "super user" ​in Slackware ​en alle andere unix achtige besturingssystemenU kunt root zien als de systeembeheerderRoot weet allesziet alles en kan alles doen. Daarom is het belangrijk een sterk wachtwoord voor root te kiezen.  
 + 
 +{{ :​slackware:​install:​65-pw-ready-bl.png?​nolink |}} 
 +  
 +Als u deze laatste stap heeft afgerond, kunt u het installatie programma verlaten en de computer opnieuw opstarten met welbekende **CTRL + ALT + DELETE**. verwijder de slackware installatie media en als alles goed is gegaan zal de computer opstarten in uw nieuwe Slackware systeem. Als er iets mis gaat, heeft u wellicht de LILO configuratie over geslagen of daar een foutje bij gemaakt.
  
-With this last step complete, you can now exit the Slackware installer and reboot with a good old **CTRL + ALT + DELETE**. Remove the Slackware installation disk, and if you performed all the steps correctly, your computer will boot into your new Slackware linux system. If something went wrong, you probably skipped the LILO configuration step or made an error there somehow. Thankfully, the next chapter should help you sort that out.+{{ :​slackware:​install:​69-first-boot.png?nolink |}}
 ===== Sources ===== ===== Sources =====
  
   * Original source: http://​www.slackbook.org/​beta/#​ch_install (authors: Alan Hicks, Chris Lumens, David Cantrell, Logan Johnson)   * Original source: http://​www.slackbook.org/​beta/#​ch_install (authors: Alan Hicks, Chris Lumens, David Cantrell, Logan Johnson)
   * Vertaling (Emilio Hodge)   * Vertaling (Emilio Hodge)

In andere talen
QR Code
QR Code nl:slackware:install (generated for current page)