Welcome to the Slackware Documentation Project

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Laatste revisie Beide kanten volgende revisie
nl:slackware:beginners_guide [2012/10/22 21:43 (UTC)]
alienbob [Switch to a generic kernel] Vertaald.
nl:slackware:beginners_guide [2012/10/22 22:37 (UTC)]
alienbob [Start een grafisch bureaublad] Vertaald.
Regel 179: Regel 179:
  
  
-===== Start a Graphical Desktop Environment ​=====+===== Start een grafisch bureaublad ​=====
  
-==== Configure ​If Required ​ ​==== +==== Configureer ​indien nodig  ==== 
-[[http://​x.org|X.Org]] is the X-Window ​framework used in Slackware. ​The X server ​will usually auto-detect your graphics card and load applicable driversIf auto-detect does not work (X crashes on startup), you will need to create a file ''/​etc/​X11/​xorg.conf'' ​and set the correct options for your graphics card and display resolutionYou can use <​code>​+ 
 +[[http://​x.org|X.Org]] is de versie van X-Window ​software die in Slackware ​gebruikt wordtDe X server ​zal gewoonlijk je grafische kaart automatisch detecteren en vervolgens de juiste stuurprogramma'​s ladenWanneer die autodetectie niet werkt (X-Window zal crashen tijdens de start), dan zul je zelf een bestand ​''/​etc/​X11/​xorg.conf'' ​moeten maken en daarin de correcte opties voor je grafische kaart en scherm resolutie moeten opnemenJe kunt eventueel het commando ​<​code>​
 # X -configure ​ # X -configure ​
-</​code> ​to generate a basic ''​xorg.conf'' ​configuration file in your current ​directory. ​This file can then be customized and placed in the ''/​etc/​X11/''​ directory. ​For a detailed overview of configurationcheck the ''​xorg.conf'' ​manual page (''​man xorg.conf''​).+</​code> ​uitvoeren om een beknopt maar werkend ​''​xorg.conf'' ​configuratiebestand ​in je huidige ​directory ​te laten creërenDat bestand kan dan worden uitgebreid met de opties die voor jou van belang zijn, en daarna naar de ''/​etc/​X11/''​ directory ​worden verplaatstOm meer informatie te vergaren over de configuratie van X.Orgkun je de man-pagina ​''​xorg.conf'' ​raadplegen ​(''​man xorg.conf''​).
  
-==== Non-free Display Drivers ​====+==== Niet-vrije grafische stuurprogramma'​s ​====
  
-Many people use computers with a modern graphics card powered by a Nvidia ​or Ati GPU (graphics processing unit). ​The vendors of these high-performance ​graphics card offer non-free (proprietary binary-onlydrivers for their cardsThese binary-only drivers will boost your computer'​s ​graphical and in particular ​[[wp>​OpenGL|OpenGL]] performance. ​If you own such a card you may want to read our Wiki article ​"​[[slackware:​amd_nvidia|Proprietary Graphics Drivers]]".+Veel mensen bezitten een computer met daarin een moderne grafische kaart, die wordt aangestuurd door een Nvidia ​of Ati GPU (//graphics processing unit//). De makers van deze //high-performance// grafische kaarten bieden niet-vrije (propriëtaire,​ binaire zonder broncodestuurprogramma'​s aan voor hun kaartenDeze stuurprogramma'​s ​zonder broncode zullen de performance van je grafische kaart in het algemeen flink omhoog stuwen, ​in het bijzonder de [[wp>​OpenGL|OpenGL]] performance ​- meer dan de Open Source varianten van de stuurprogramma'​s die voor deze kaarten met Slackware meekomenIndien je zo een kaart bezit wil je wellicht ons Wiki artikel ​"[[nl:slackware:​amd_nvidia|Niet-vrije grafische stuurprogramma'​s]]" ​lezen.
  
-==== Choosing a Desktop Environment/Window Manager ​====+==== Keuze van het bureaublad/vensterbeheer ​====
  
-To choose the [[slackware:​window_manager|Window Manager]] or [[slackware:​desktop_environment|Desktop Environment]] you wish to use, run the ''​xwmconfig'' ​utility: <​code>​+Om het juiste ​[[slackware:​window_manager|vensterbeheer]] of [[slackware:​desktop_environment|X bureaublad omgeving]] te kiezen moet je het commando ​''​xwmconfig'' ​gebruiken: <​code>​
 $ xwmconfig $ xwmconfig
-</​code> ​and select one of the available optionsNote that you can run the ''​xwmconfig'' ​command as the ''​root'' ​user which will set a global default for all usersBy running the same command as your ordinary user accountyou override that global default and pick your own. \\ After making your choice you can simply run <​code>​+</​code> ​en daar een van de beschikbare opties selecterenLet op dat je het ''​xwmconfig'' ​commando als de ''​root'' ​gebruiker kunt uitvoeren, en dat zal een globale standaard desktop instellen voor alle gebruikersWanneer je het zelfde commando uitvoert als je gewone gebruikersaccountdan kun je daarmee van de globale standaard instelling afwijken en je eigen favoriete omgeving instellen. \\ Na het maken van die keuze kun je eenvoudig dit commando uitvoeren: ​<​code>​
 $ startx $ startx
-</​code>​ +</​code> ​Het grafische bureaublad van jouw keuze zal dan starten.
-Your preferred Desktop Environment or Window Manager will then start up.+
  
-==== Graphical Login ====+==== Grafische login ====
  
-To start with a graphical ​login screen on boot instead of Slackware'​s ​default ​console login, ​change the default ​runlevel ​to 4. Edit the file ''/​etc/​inittab'' ​and change the line that looks like+Om de computer te kunnen laten starten met een grafisch ​login scherm in plaats van Slackware'​s console login, ​moet het standaard ​runlevel ​van de computer worden veranderd van **3** naar **4**Open het bestand ​''/​etc/​inittab'' ​in een tekst editor als ''​nano''​ of ''​vi''​ en verander de volgende regel
      ​id:​3:​initdefault:​      ​id:​3:​initdefault:​
-to+in
      ​id:​4:​initdefault:​      ​id:​4:​initdefault:​
-Note the difference from other Linux distributionsmany of those use runlevel 5 for their graphical ​login. In Slackwarerunlevel 5 is identical to runlevel 3 (console boot).+Let op het verschil met veel andere ​Linux distributiesde meeste zullen //runlevel 5// gebruiken voor hun grafische ​login. In Slackware ​is runlevel 5 gelijk aan runlevel 3 (console boot)!
     ​     ​
-In the graphical ​runlevel, you will be greeted by one of the available display ​(login ​sessionmanagers. Slackware ​will by default look for the availability of GDM (Gnome Display Manager), KDM (KDE Display Manager) ​and XDM (X Display Manager) ​- in that orderYou can also install a third-party ​login manager ​like [[howtos:​window_managers:​slim|SliM]] ​but you will have to edit ''/​etc/​rc.d/​rc.4'' ​and add a call to your new session manager all the way at the top.+In het grafische ​runlevel ​zul je worden verwelkomd door een van de in Slackware beschikbare Display ​(login ​sessieManagersDe initialisatie scripts van Slackware ​zullen standaard eerst controleren op de aanwezigheid van GDM (Gnome Display Manager), ​daarna ​KDM (KDE Display Manager) ​en uiteindelijk ​XDM (X Display Manager). ​Je kunt eventueel een additionele ​login manager ​installeren zoals [[nl:howtos:​window_managers:​slim|SliM]]. In dat geval zul je het bestand ​''/​etc/​rc.d/​rc.4'' ​moeten wijzigen door een aanroep van jouw nieuwe sessie-beheer toe te voegen, direct vóór de aanroep van GDM.
  
 ===== Further Exploration ===== ===== Further Exploration =====

In andere talen
QR Code
QR Code nl:slackware:beginners_guide (generated for current page)