Welcome to the Slackware Documentation Project

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
nl:slackdocs:news [2012/10/31 12:14 (UTC)]
alienbob Vertaald: "Respecteer andermans werk"
nl:slackdocs:news [2012/10/31 12:46 (UTC)] (huidige)
alienbob Vertaling compleet met: "Kwaliteits waarborg".
Regel 1: Regel 1:
 ====== Nieuws van het Wiki team ====== ====== Nieuws van het Wiki team ======
  
-<note important>​Werk in uitvoering, incomplete vertaling (Eric Hameleers) </​note>​ +====== Project ​Beginselverklaring ​======
- +
-====== Project ​intentie ​======+
  
 Kennis is macht. Verspreide macht zonder focus is nutteloos. In klare taal: de visie en doelstelling van het //Slackware Linux Documentation Project// is om wereldwijd de primaire bron te worden voor alle Slackware gerelateerde informatie. Zo'n doelstelling legt de lat hoog. Maar toch hebben we er vertrouwen in dat het gerespecteerde [[http://​slackware.com/​|Slackware Linux]], de oudste nog actief onderhouden distributie van [[https://​www.gnu.org/​|GNU/​Linux]],​ de juiste gebruikers gemeenschap heeft om dit doel te bereiken. Je bent hierbij uitgenodigd om [[http://​docs.slackware.com/​start?​do=register|toe te treden]] als partner in deze onderneming. Kennis is macht. Verspreide macht zonder focus is nutteloos. In klare taal: de visie en doelstelling van het //Slackware Linux Documentation Project// is om wereldwijd de primaire bron te worden voor alle Slackware gerelateerde informatie. Zo'n doelstelling legt de lat hoog. Maar toch hebben we er vertrouwen in dat het gerespecteerde [[http://​slackware.com/​|Slackware Linux]], de oudste nog actief onderhouden distributie van [[https://​www.gnu.org/​|GNU/​Linux]],​ de juiste gebruikers gemeenschap heeft om dit doel te bereiken. Je bent hierbij uitgenodigd om [[http://​docs.slackware.com/​start?​do=register|toe te treden]] als partner in deze onderneming.
Regel 44: Regel 42:
 Suggesties voor veranderingen in de kernstructuur van de Wiki kunnen worden doorgegeven via onze mailing lijst ([[http://​lists.alienbase.nl/​mailman/​listinfo/​slackdocs|http://​lists.alienbase.nl/​mailman/​listinfo/​slackdocs]]) of door je suggestie achter te laten op de [[talk:​slackdocs:​news|discussie page]] (engelstalig). //__De feitelijke inhoud van de Wiki wordt door jou bepaald!__//​ Wij staan open voor goede ideeën die de bestaande structuur (en inhoud) kunnen verbeteren. We zullen geen enkel artikel weigeren in de "​[[howtos:​|howtos:​]]"​ sectie dat binnen de doelstellingen van deze Wiki valt. Suggesties voor veranderingen in de kernstructuur van de Wiki kunnen worden doorgegeven via onze mailing lijst ([[http://​lists.alienbase.nl/​mailman/​listinfo/​slackdocs|http://​lists.alienbase.nl/​mailman/​listinfo/​slackdocs]]) of door je suggestie achter te laten op de [[talk:​slackdocs:​news|discussie page]] (engelstalig). //__De feitelijke inhoud van de Wiki wordt door jou bepaald!__//​ Wij staan open voor goede ideeën die de bestaande structuur (en inhoud) kunnen verbeteren. We zullen geen enkel artikel weigeren in de "​[[howtos:​|howtos:​]]"​ sectie dat binnen de doelstellingen van deze Wiki valt.
  
-====== ​Assuring quality ​======+====== ​Kwaliteits waarborg ​======
  
-[//Not implemented yet//] +Ons doel is om jou een totale creatieve vrijheid te geven bij het schrijven van teksten voor de Wiki. Maar we willen wel een minimale kwaliteit kunnen garanderen voor dit project. Daarom vragen we jou vanuit kwaliteitsoverwegingenom samen te werken met onze editors ​indien een van hen daarom vraagt.\\ Hij of zij zal in staat zijn om suggesties te doen over het gebruik van "​[[tag:​start|tag]]"​ woorden die je aan je tekst kunt toevoegen om het in onze overzichtspagina'​s zichtbaar te maken. We hebben ook //tag// categorieën waarmee je kunt aangeven ​of je tekst van toepassing is op een subset van Slackware ​releasesDe bedoeling is wel duidelijk.\\ Je kunt met de editor ook praten over een geschikte //​[[http://​www.dokuwiki.org/​namespaces|namespace]]// voor je artikel. Zie een //namespace// als het wiki-equivalent ​van een sub-directory (in feite worden namespaces op de server ​ook als subdirectories in het bestandssysteem geïmplementeerd). De hoofdtaak van een editor is om jou te adviseren over taalgebruikstijl en layout van je artikelprecies zoals ook gewoon is bij het schrijven van een boek of tijdschriftartikel. Jij de auteur van het artikel ​houdt het laatste woord over de technische inhoud van je artikelBehalve wanneer de editor ​een duidelijke fout ontdekt natuurlijkOns uitgangspunt is dat jij meer weet over het onderwerp waarover je een artikel schreef dan wij dat doen...
-Our goal is to give you total creative freedom when writing content for the Wiki. But for the sake of quality assurancewe ask you to co-operate with one of our editors. \\ He or she may be able to offer suggestions about tags to use in your article so that it gets properly listed ​in the TOC. We also have tag categories that allow you to indicate your article applies to certain versions ​of Slackware ​onlyYou get the idea? You can also discuss an appropriate ​namespace ​to put your article in (consider a namespace ​as a wiki equivalent ​of a subdirectory ​actually that is how it is implemented ​in the server's filesystem). The editor's primary role is to advise you on the structure of your articleensure that it looks gooduses well-formed sentences ​essentially that what any book editor would also do for youYou (the author of the article) will remain in control over the technical content! The editor ​will not enter into discussions about the (technical) content of your article, unless he spotted blatant errors of courseWe assume that since you wrote it, you know better what you are talking about than do we...+
  
-In order to assist the editor ​with his workthe Wiki implements a mechanism of "publishing a page"​. ​This means that the creation of a new pageor editing an existing page, will automatically put that page in "Draft" ​modeThe "Draft" ​message will be prominently visible on the pageIf you are editing an existing pagethen the original ​(approvedpage will remain be visible to visitors of our Wiki. Only the registered users of the wiki (i.e. your fellow authorswill be able to see the draft instead of the approved version. \\ You have to consult one of our editors ​to get your page revision approvedThat action will make it visible to the world.+[//Nog niet geïmplementeerd://​] 
 +Om de Wiki editor ​te helpen bij zijn kwaliteitstakenimplementeert de Wiki een mechanisme voor "goedkeuring voor de publicatie van een pagina"​. ​Dit betekent dat een pagina die gecreëerd wordteerst als "Concept" ​wordt opgeslagenDe tekst "Concept" ​zal duidelijk zichtbaar zijn op de resulterende web paginaEn als je een al bestaande pagina aanpastdan zal de originele ​(goedgekeurdepagina gewoon zichtbaar blijven voor bezoekers van de Wiki. Enkel de geregistreerde én ingelogde gebruikers van de Wiki (dwz jouw collega-auteurszijn in staat om jouw nieuwe "​Concept"​ pagina te zien in plaats van de goedgekeurde originele versie. \\ Het is jouw taak om een van de Wiki editors ​te benaderen om je wijzigingen beoordeeld en goedgekeurd te laten wordenDie actie zal jouw gewijzigde tekst zichtbaar maken voor iedereen en ook de "​Concept"​ melding doen verdwijnen.
  
 ====== Respecteer andermans werk ====== ====== Respecteer andermans werk ======

In andere talen
QR Code
QR Code nl:slackdocs:news (generated for current page)