Welcome to the Slackware Documentation Project

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
nl:slackdocs:news [2012/10/31 11:41 (UTC)]
alienbob Vertalingen van "Beeldmateriaal ", "Zijbalk", "Aangestuurd door de gemeenschap", "Wiki structuur".
nl:slackdocs:news [2012/10/31 12:46 (UTC)] (huidige)
alienbob Vertaling compleet met: "Kwaliteits waarborg".
Regel 1: Regel 1:
 ====== Nieuws van het Wiki team ====== ====== Nieuws van het Wiki team ======
  
-<note important>​Werk in uitvoering, incomplete vertaling (Eric Hameleers) </​note>​ +====== Project ​Beginselverklaring ​======
- +
-====== Project ​intentie ​======+
  
 Kennis is macht. Verspreide macht zonder focus is nutteloos. In klare taal: de visie en doelstelling van het //Slackware Linux Documentation Project// is om wereldwijd de primaire bron te worden voor alle Slackware gerelateerde informatie. Zo'n doelstelling legt de lat hoog. Maar toch hebben we er vertrouwen in dat het gerespecteerde [[http://​slackware.com/​|Slackware Linux]], de oudste nog actief onderhouden distributie van [[https://​www.gnu.org/​|GNU/​Linux]],​ de juiste gebruikers gemeenschap heeft om dit doel te bereiken. Je bent hierbij uitgenodigd om [[http://​docs.slackware.com/​start?​do=register|toe te treden]] als partner in deze onderneming. Kennis is macht. Verspreide macht zonder focus is nutteloos. In klare taal: de visie en doelstelling van het //Slackware Linux Documentation Project// is om wereldwijd de primaire bron te worden voor alle Slackware gerelateerde informatie. Zo'n doelstelling legt de lat hoog. Maar toch hebben we er vertrouwen in dat het gerespecteerde [[http://​slackware.com/​|Slackware Linux]], de oudste nog actief onderhouden distributie van [[https://​www.gnu.org/​|GNU/​Linux]],​ de juiste gebruikers gemeenschap heeft om dit doel te bereiken. Je bent hierbij uitgenodigd om [[http://​docs.slackware.com/​start?​do=register|toe te treden]] als partner in deze onderneming.
Regel 44: Regel 42:
 Suggesties voor veranderingen in de kernstructuur van de Wiki kunnen worden doorgegeven via onze mailing lijst ([[http://​lists.alienbase.nl/​mailman/​listinfo/​slackdocs|http://​lists.alienbase.nl/​mailman/​listinfo/​slackdocs]]) of door je suggestie achter te laten op de [[talk:​slackdocs:​news|discussie page]] (engelstalig). //__De feitelijke inhoud van de Wiki wordt door jou bepaald!__//​ Wij staan open voor goede ideeën die de bestaande structuur (en inhoud) kunnen verbeteren. We zullen geen enkel artikel weigeren in de "​[[howtos:​|howtos:​]]"​ sectie dat binnen de doelstellingen van deze Wiki valt. Suggesties voor veranderingen in de kernstructuur van de Wiki kunnen worden doorgegeven via onze mailing lijst ([[http://​lists.alienbase.nl/​mailman/​listinfo/​slackdocs|http://​lists.alienbase.nl/​mailman/​listinfo/​slackdocs]]) of door je suggestie achter te laten op de [[talk:​slackdocs:​news|discussie page]] (engelstalig). //__De feitelijke inhoud van de Wiki wordt door jou bepaald!__//​ Wij staan open voor goede ideeën die de bestaande structuur (en inhoud) kunnen verbeteren. We zullen geen enkel artikel weigeren in de "​[[howtos:​|howtos:​]]"​ sectie dat binnen de doelstellingen van deze Wiki valt.
  
-====== ​Assuring quality ​====== +====== ​Kwaliteits waarborg ​======
- +
-[//Not implemented yet//] +
-Our goal is to give you total creative freedom when writing content for the Wiki. But for the sake of quality assurance, we ask you to co-operate with one of our editors. \\ He or she may be able to offer suggestions about tags to use in your article so that it gets properly listed in the TOC. We also have tag categories that allow you to indicate your article applies to certain versions of Slackware only. You get the idea? You can also discuss an appropriate namespace to put your article in (consider a namespace as a wiki equivalent of a subdirectory - actually that is how it is implemented in the server'​s filesystem). The editor'​s primary role is to advise you on the structure of your article, ensure that it looks good, uses well-formed sentences - essentially that what any book editor would also do for you. You (the author of the article) will remain in control over the technical content! The editor will not enter into discussions about the (technical) content of your article, unless he spotted blatant errors of course. We assume that since you wrote it, you know better what you are talking about than do we...+
  
-In order to assist the editor with his work, the Wiki implements a mechanism of "​publishing a page"This means that the creation of a new pageor editing an existing page, will automatically put that page in "Draft" ​modeThe "​Draft"​ message will be prominently visible on the pageIf you are editing an existing page, then the original ​(approvedpage will remain be visible to visitors of our WikiOnly the registered users of the wiki (i.eyour fellow authors) will be able to see the draft instead of the approved version\\ You have to consult one of our editors to get your page revision approvedThat action will make it visible to the world.+Ons doel is om jou een totale creatieve vrijheid te geven bij het schrijven van teksten voor de Wiki. Maar we willen wel een minimale kwaliteit kunnen garanderen voor dit project. Daarom vragen we jou vanuit kwaliteitsoverwegingenom samen te werken met onze editors indien een van hen daarom vraagt.\\ Hij of zij zal in staat zijn om suggesties te doen over het gebruik van "[[tag:​start|tag]]" ​woorden die je aan je tekst kunt toevoegen om het in onze overzichtspagina'​s zichtbaar te makenWe hebben ook //tag// categorieën waarmee je kunt aangeven of je tekst van toepassing is op een subset van Slackware releasesDe bedoeling is wel duidelijk.\\ Je kunt met de editor ook praten over een geschikte //​[[http://​www.dokuwiki.org/​namespaces|namespace]]//​ voor je artikel. Zie een //​namespace//​ als het wiki-equivalent van een sub-directory ​(in feite worden namespaces op de server ook als subdirectories in het bestandssysteem geïmplementeerd). De hoofdtaak van een editor is om jou te adviseren over taalgebruik,​ stijl en layout van je artikel, precies zoals ook gewoon is bij het schrijven van een boek of tijdschriftartikelJij - de auteur van het artikel - houdt het laatste woord over de technische inhoud van je artikelBehalve wanneer de editor een duidelijke fout ontdekt natuurlijk. Ons uitgangspunt is dat jij meer weet over het onderwerp waarover je een artikel schreef dan wij dat doen...
  
 +[//Nog niet geïmplementeerd://​]
 +Om de Wiki editor te helpen bij zijn kwaliteitstaken,​ implementeert de Wiki een mechanisme voor "​goedkeuring voor de publicatie van een pagina"​. Dit betekent dat een pagina die gecreëerd wordt, eerst als "​Concept"​ wordt opgeslagen. De tekst "​Concept"​ zal duidelijk zichtbaar zijn op de resulterende web pagina. En als je een al bestaande pagina aanpast, dan zal de originele (goedgekeurde) pagina gewoon zichtbaar blijven voor bezoekers van de Wiki. Enkel de geregistreerde én ingelogde gebruikers van de Wiki (dwz jouw collega-auteurs) zijn in staat om jouw nieuwe "​Concept"​ pagina te zien in plaats van de goedgekeurde originele versie. \\ Het is jouw taak om een van de Wiki editors te benaderen om je wijzigingen beoordeeld en goedgekeurd te laten worden. Die actie zal jouw gewijzigde tekst zichtbaar maken voor iedereen en ook de "​Concept"​ melding doen verdwijnen.
  
-====== ​Respect other people'​s work ======+====== ​Respecteer andermans werk ======
  
-Whenever other people'​s content is copied into this Wiki, any license and copyright ​terms which are applicable to the original content will be respected. \\ The name of the original author(s) as well as the originating ​URL have to be mentioned ​in the footer of your (possibly modifiedcopy of that content.+Indien een kopie van origineel werk van iemand anders in onze Wiki wordt gebruiktzullen alle eventuele licenties en copyright ​bepalingen moeten worden gerespecteerd die aan het originele werk verbonden zijn. \\ De naam van de originele auteur(s) alsmede de originele locatie ​URL moeten worden genoemd ​in de voettekst van jouw (wellicht aangepastekopie van die tekst.
  
-The content of this wiki is published under a liberal ​"​Creative Commons" ​license: [[http://​creativecommons.org/​licenses/​by-sa/​3.0/​ | CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported]] . Take this into consideration if you intended to publish copyrighted information here.+De inhoud van deze Wiki wordt gepubliceerd onder een liberale ​"​Creative Commons" ​licentie: [[http://​creativecommons.org/​licenses/​by-sa/​3.0/​ | CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported]] . Houd dit in de gaten wanneer je van plan bent om materiaal aan de Wiki toe te voegen waarop een copyright rust.
  
 ====== Bronnen ====== ====== Bronnen ======

In andere talen
QR Code
QR Code nl:slackdocs:news (generated for current page)