Welcome to the Slackware Documentation Project

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Volgende revisie
Vorige revisie
nl:slackdocs:news [2012/10/30 16:00 (UTC)]
alienbob aangemaakt - initiele vertaling (niet compleet)
nl:slackdocs:news [2012/10/31 12:46 (UTC)] (huidige)
alienbob Vertaling compleet met: "Kwaliteits waarborg".
Regel 1: Regel 1:
 ====== Nieuws van het Wiki team ====== ====== Nieuws van het Wiki team ======
  
-<note important>​Werk in uitvoering, incomplete vertaling (Eric Hameleers) </​note>​ +====== Project ​Beginselverklaring ​======
- +
-====== Project ​intentie ​======+
  
 Kennis is macht. Verspreide macht zonder focus is nutteloos. In klare taal: de visie en doelstelling van het //Slackware Linux Documentation Project// is om wereldwijd de primaire bron te worden voor alle Slackware gerelateerde informatie. Zo'n doelstelling legt de lat hoog. Maar toch hebben we er vertrouwen in dat het gerespecteerde [[http://​slackware.com/​|Slackware Linux]], de oudste nog actief onderhouden distributie van [[https://​www.gnu.org/​|GNU/​Linux]],​ de juiste gebruikers gemeenschap heeft om dit doel te bereiken. Je bent hierbij uitgenodigd om [[http://​docs.slackware.com/​start?​do=register|toe te treden]] als partner in deze onderneming. Kennis is macht. Verspreide macht zonder focus is nutteloos. In klare taal: de visie en doelstelling van het //Slackware Linux Documentation Project// is om wereldwijd de primaire bron te worden voor alle Slackware gerelateerde informatie. Zo'n doelstelling legt de lat hoog. Maar toch hebben we er vertrouwen in dat het gerespecteerde [[http://​slackware.com/​|Slackware Linux]], de oudste nog actief onderhouden distributie van [[https://​www.gnu.org/​|GNU/​Linux]],​ de juiste gebruikers gemeenschap heeft om dit doel te bereiken. Je bent hierbij uitgenodigd om [[http://​docs.slackware.com/​start?​do=register|toe te treden]] als partner in deze onderneming.
Regel 20: Regel 18:
 ======= De keuze van de gebruikte software ======= ======= De keuze van de gebruikte software =======
  
-This Wiki runs the [[http://​dokuwiki.org/​ | DokuWiki]] software. ​This choice ​was made by the initiator ​of the project, [[wiki:​user:​alienbob|Alien BOB]]. ​Basically when setting up a serious wiki there are two choices: [[http://​mediawiki.org/​ | MediaWiki]] ​and DokuWiki. [[wiki:​user:​alienbob|Alien BOB]] has extensive experience with both running ​DokuWiki ​for his own [[http://​alien.slackbook.org/​ | Slackware ​knowledgebase]], and running a MediaWiki ​based knowledgebase for the customer ​Helpdesk ​of which he is the teamleader. +Deze Wiki draait op de [[http://​dokuwiki.org/​ | DokuWiki]] software. ​Dit was een keus die door de initiator ​van het project, [[wiki:​user:​alienbob|Alien BOB]] gemaakt isIn essentie zijn er twee mogelijkheden wanneer een serieuze Wiki opgezet moet worden: [[http://​mediawiki.org/​ | MediaWiki]] ​en DokuWiki. [[wiki:​user:​alienbob|Alien BOB]] heeft uitgebreide ervaring met beide - DokuWiki ​is de motor van zijn eigen [[http://​alien.slackbook.org/​ | Slackware ​kennisbank]], en hij beheert een op MediaWiki ​gebaseerde kennisbank voor de IT Helpdesk ​waarvan hij teamleider ​is.
- +
-The choice for DokuWiki was made for several reasons; its syntax makes it more suitable for writing documentation as opposed to MediaWiki, which is more general-purpose. Also, DokuWiki is self-contained in a single directory and does not require an SQL database, which makes it highly portable (the intention is to make a "daily snapshot"​ tarball available for download once the Wiki foundation is complete). The DokuWiki also allows the use of Access Control Lists - a quality control measure which will be implemented after the formation of a proper team of editors (those who are going to be responsible for having high-quality texts while you, the authors, are responsible for the technical content). +
- +
-The Wiki's functionality has been extended with several syntax plugins, which you will find listed at the bottom of the [[wiki:​syntax|Wiki syntax]] page. You can follow the links for those plugins if you want to learn what they allow you to do when writing an article. +
- +
-====== Artwork ====== +
- +
-The artwork used at the moment was created by [[wiki:​user:​asteroid|asteroid]] who has some more examples of nice graphics on his own user page. \\ The admins asked (and received permission) from Patrick Volkerding to use these modifications of original Slackware artwork here on the Wiki.+
  
-====== Sidebar ======+De keuze is op DokuWiki gevallen vanwege een aantal redenen: diens eenvoudige syntax maakt het beter geschikt voor het document-gericht schrijven. Dit in tegenstelling tot MediaWiki, dat meer algemeen georienteerd is. Ook is een DokuWiki installatie een onafhankelijk geheel; in een enkele directory en zonder de noodzaak voor een SQL database. Dit maakt dat een DokuWiki installatie gemakkelijk over te brengen is naar een nieuwe server (de intentie is om een "​dagelijks snapshot"​ archief beschikbaar te maken als download wanneer het Wiki fundament compleet is). De DokuWiki kent ook ACL (//Access Control Lists// ofwel granulaire toegangscontrole). Wij zullen hiermee een vorm van kwaliteitscontrole implementeren wanneer we een goed werkend team van //editors// hebben verzameld (dwz de mensen die verantwoordelijk gaan worden voor de kwaliteit van de website en diens artikelen terwijl jullie, de auteurs, verantwoordelijk worden voor de feitelijke inhoud van die artikelen).
  
-To the left of the page you will find a sidebar with several boxes which can be edited (by the admins)Only the "​toolbox"​ box is part of the wiki's //[[https://​www.dokuwiki.org/​template:​monobook ​monobook]]// template, and can not be modifiedMore specifically,​modifying the content of that toolbox would make future upgrades a pain. \\ If you have suggestions about entries which should absolutely be in one of those boxes, let us know (use the [[talk:​slackdocs:​news|discussion page]]).+De basis DokuWiki installatie is inmiddels voorzien van diverse plugins die de syntax mogelijkheden aanzienlijk uitgebreid hebbenDie plugins worden vermeld onder aan de [[wiki:syntax|Wiki syntax]] paginaJe kunt de link bij deze plugins volgen naar de respectieve websites om daar te weten te komen welke toegevoegde functionaliteit ze bieden voor het schrijven van goede documentatie.
  
 +====== Beeldmateriaal ======
  
-====== Community driven ======+Het beeldmateriaal dat momenteel gebruikt wordt voor deze website werd gecreëerd door [[wiki:​user:​asteroid|asteroid]]. Op zijn eigen Wiki pagina heeft hij nog wat meer aardige voorbeelden van logo'​s. \\ De admins hebben Patrick Volkerding gevraagd (en ook toestemming gekregen) om deze modificaties van origineel Slackware beeldmateriaal op onze Wiki te mogen gebruiken.
  
-Even though this documentation site has a hostname in the [[http://​slackware.com/​ | slackware.com]] domain, that does not mean it is a Slackware-controlled or sponsored project. The use of the domain name is a token of approval, rather. Also, the project was bootstrapped by [[wiki:​user:​alienbob|Alien BOB]], a Slackware coreteam member.\\ The content of the Wiki will not be controlled by "//​higher powers//"​. The content on any page in this wiki is determined by its author(s) and contributor(s).+====== Zijbalk ======
  
 +Aan de linkerkant van de pagina zie je een zijbalk, met daarin een aantal afgebakende blokken. Deze kunnen door de admins worden aangepast. Enkel het "​gereeedschappen"​ blok is standaard onderdeel van de Wiki's //​[[https://​www.dokuwiki.org/​template:​monobook | monobook]]//​ sjabloon, en kan daarom niet worden aangepast. Een verandering in dat blok zou toekomstige upgrades van de Wiki software lastiger maken. \\ Indien je suggesties hebt over pagina-verwijzingen waarvan je vindt dat die absoluut in een van de overige blokken in de zijbalk thuishoren, dan kun je ons dat laten weten via de (engelstalige) [[talk:​slackdocs:​news|discussie pagina]].
  
-====== ​Wiki structure ​======+====== ​Aangestuurd door de gemeenschap ​======
  
-The core structure of the Wiki will be maintained by the site admins. That means: ​[[https://www.dokuwiki.org/namespaces ​namespaces]], visual identity, access controls and the likeIt also means that the namespaces "[[slackware:|slackware:]]", "[[slackdocs:​|slackdocs:​]]" ​and "[[slackbook:​|slackbook:​]]" ​are read-only for everyone except the editor/​admin team.+Ook al heeft de Wiki van ons documentatie project een //​hostname//​ in het [[http://slackware.com/ | slackware.com]] domeindan betekent dat nog niet dat dit project ook door Slackware gecontroleerd of gesponsord wordtHet gebruik van de domein naam mag beschouwd worden als een goedkeurings-stempel. Dat werd mede in de hand gewerkt door het feit dat dit project gestart is door [[wiki:user:alienbob|Alien BOB]], die een van de leden is van het "Slackware coreteam".\\ De inhoud van de Wiki zal niet gereguleerd worden door enige "//hogere macht//". De inhoud van iedere pagina in deze Wiki wordt volledig bepaald door diens auteur(s) en verdere contributeuren.
  
-Ideas for changing the core structure of the Wiki can be submitted through our mailing list ([[http://​lists.alienbase.nl/​mailman/​listinfo/​slackdocs | http://​lists.alienbase.nl/​mailman/​listinfo/​slackdocs]]) or by editing the [[talk:​slackdocs:​news|discussion page]]. //__The actual content is all up to you!__// We are open to good ideas for enhancement of the existing structure and content, and will not refuse any article in the "​[[howtos:​|howtos:​]]"​ section.+====== ​Wiki structuur ======
  
 +De basis-structuur van de Wiki wordt onderhouden door de project admins. Daaronder vallen: [[https://​www.dokuwiki.org/​namespaces | namespaces]],​ visuele identiteit, toegangscontrole enzovoort. Ook betekent dit, dat de kern //​namespaces//​ "​[[slackware:​|slackware:​]]",​ "​[[slackdocs:​|slackdocs:​]]"​ en "​[[slackbook:​|slackbook:​]]"​ niet gewijzigd kunnen worden tenzij je deel uitmaakt van het editor/​admin team.
  
-====== Assuring quality ======+Suggesties voor veranderingen in de kernstructuur van de Wiki kunnen worden doorgegeven via onze mailing lijst ([[http://​lists.alienbase.nl/​mailman/​listinfo/​slackdocs|http://​lists.alienbase.nl/​mailman/​listinfo/​slackdocs]]) of door je suggestie achter te laten op de [[talk:​slackdocs:​news|discussie page]] (engelstalig). //__De feitelijke inhoud van de Wiki wordt door jou bepaald!__//​ Wij staan open voor goede ideeën die de bestaande structuur (en inhoud) kunnen verbeteren. We zullen geen enkel artikel weigeren in de "​[[howtos:​|howtos:​]]"​ sectie dat binnen de doelstellingen van deze Wiki valt.
  
-[//Not implemented yet//] +====== Kwaliteits waarborg ======
-Our goal is to give you total creative freedom when writing content for the Wiki. But for the sake of quality assurance, we ask you to co-operate with one of our editors. \\ He or she may be able to offer suggestions about tags to use in your article so that it gets properly listed in the TOC. We also have tag categories that allow you to indicate your article applies to certain versions of Slackware only. You get the idea? You can also discuss an appropriate namespace to put your article in (consider a namespace as a wiki equivalent of a subdirectory - actually that is how it is implemented in the server'​s filesystem). The editor'​s primary role is to advise you on the structure of your article, ensure that it looks good, uses well-formed sentences - essentially that what any book editor would also do for you. You (the author of the article) will remain in control over the technical content! The editor will not enter into discussions about the (technical) content of your article, unless he spotted blatant errors of course. We assume that since you wrote it, you know better what you are talking about than do we...+
  
-In order to assist the editor with his work, the Wiki implements a mechanism of "​publishing a page"This means that the creation of a new pageor editing an existing page, will automatically put that page in "Draft" ​modeThe "​Draft"​ message will be prominently visible on the pageIf you are editing an existing page, then the original ​(approvedpage will remain be visible to visitors of our WikiOnly the registered users of the wiki (i.eyour fellow authors) will be able to see the draft instead of the approved version\\ You have to consult one of our editors to get your page revision approvedThat action will make it visible to the world.+Ons doel is om jou een totale creatieve vrijheid te geven bij het schrijven van teksten voor de Wiki. Maar we willen wel een minimale kwaliteit kunnen garanderen voor dit project. Daarom vragen we jou vanuit kwaliteitsoverwegingenom samen te werken met onze editors indien een van hen daarom vraagt.\\ Hij of zij zal in staat zijn om suggesties te doen over het gebruik van "[[tag:​start|tag]]" ​woorden die je aan je tekst kunt toevoegen om het in onze overzichtspagina'​s zichtbaar te makenWe hebben ook //tag// categorieën waarmee je kunt aangeven of je tekst van toepassing is op een subset van Slackware releasesDe bedoeling is wel duidelijk.\\ Je kunt met de editor ook praten over een geschikte //​[[http://​www.dokuwiki.org/​namespaces|namespace]]//​ voor je artikel. Zie een //​namespace//​ als het wiki-equivalent van een sub-directory ​(in feite worden namespaces op de server ook als subdirectories in het bestandssysteem geïmplementeerd). De hoofdtaak van een editor is om jou te adviseren over taalgebruik,​ stijl en layout van je artikel, precies zoals ook gewoon is bij het schrijven van een boek of tijdschriftartikelJij - de auteur van het artikel - houdt het laatste woord over de technische inhoud van je artikelBehalve wanneer de editor een duidelijke fout ontdekt natuurlijk. Ons uitgangspunt is dat jij meer weet over het onderwerp waarover je een artikel schreef dan wij dat doen...
  
 +[//Nog niet geïmplementeerd://​]
 +Om de Wiki editor te helpen bij zijn kwaliteitstaken,​ implementeert de Wiki een mechanisme voor "​goedkeuring voor de publicatie van een pagina"​. Dit betekent dat een pagina die gecreëerd wordt, eerst als "​Concept"​ wordt opgeslagen. De tekst "​Concept"​ zal duidelijk zichtbaar zijn op de resulterende web pagina. En als je een al bestaande pagina aanpast, dan zal de originele (goedgekeurde) pagina gewoon zichtbaar blijven voor bezoekers van de Wiki. Enkel de geregistreerde én ingelogde gebruikers van de Wiki (dwz jouw collega-auteurs) zijn in staat om jouw nieuwe "​Concept"​ pagina te zien in plaats van de goedgekeurde originele versie. \\ Het is jouw taak om een van de Wiki editors te benaderen om je wijzigingen beoordeeld en goedgekeurd te laten worden. Die actie zal jouw gewijzigde tekst zichtbaar maken voor iedereen en ook de "​Concept"​ melding doen verdwijnen.
  
-====== ​Respect other people'​s work ======+====== ​Respecteer andermans werk ======
  
-Whenever other people'​s content is copied into this Wiki, any license and copyright ​terms which are applicable to the original content will be respected. \\ The name of the original author(s) as well as the originating ​URL have to be mentioned ​in the footer of your (possibly modifiedcopy of that content.+Indien een kopie van origineel werk van iemand anders in onze Wiki wordt gebruiktzullen alle eventuele licenties en copyright ​bepalingen moeten worden gerespecteerd die aan het originele werk verbonden zijn. \\ De naam van de originele auteur(s) alsmede de originele locatie ​URL moeten worden genoemd ​in de voettekst van jouw (wellicht aangepastekopie van die tekst.
  
-The content of this wiki is published under a liberal ​"​Creative Commons" ​license: [[http://​creativecommons.org/​licenses/​by-sa/​3.0/​ | CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported]] . Take this into consideration if you intended to publish copyrighted information here.+De inhoud van deze Wiki wordt gepubliceerd onder een liberale ​"​Creative Commons" ​licentie: [[http://​creativecommons.org/​licenses/​by-sa/​3.0/​ | CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported]] . Houd dit in de gaten wanneer je van plan bent om materiaal aan de Wiki toe te voegen waarop een copyright rust.
  
 ====== Bronnen ====== ====== Bronnen ======

In andere talen
QR Code
QR Code nl:slackdocs:news (generated for current page)