/|\

Welcome to the Slackware Documentation Project

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نگارش قبل در دو طرف نگارش قبل
آخرین نگارش نگارش بعد در دو طرف
fa:start [2012/08/23 10:38 (UTC)]
y.p.y
fa:start [2012/10/22 13:42 (UTC)]
shahinism
خط 1: خط 1:
-====== صفحه اصلی ======+~~NOTOC~~ ~~NOCACHE~~
  
-به [[fa:start|ویکی SlackDocs]] خوش آمدید: منبعی اصلی برای مستندات [[fa:slackware:slackware|لینوکس اسلکور]] در وب.+====== به پروژهٔ مستندات اسلکور خوش آمدید‌======
  
-===== اخبار ویکی =====+ما در تلاشیم که به منبع اصلی شما برای دسترسی به [[start|مستندات]] [[slackware:slackware|اسلکور لینوکس]] در وب تبدیل شویم‌. 
  
-تمامی فعالیت های این ویکی در صفحه [[slackdocs:news|اخبار ویکی]] قرار دارند.+<columns 100% 50% -> 
 +===== شروع کار با اسلکور =====
  
-===== بومی/بین المللی سازی =====+  * [[slackware:install|نصب اسلکور]]: یک منبع کامل برای راهنمایی شما در سراسر مراحل نصب  [[slackware:slackware|اسلکور لینوکس]]؛ که برای کاربران تازه کار یا با تجربه نوشته شده. 
 +   
 +  * [[slackware:beginners_guide|سیستم اسلکور جدید‌تان را تنظیم کنید]]؛ اقداماتی که بعد از نصب اسلکور باید انجام دهید‌. 
  
-برای خواندن مقالات به زبان محلی تان راحت تر هستید؟ بر روی [[fa:slackdocs:languages|اینجا]] کلیک کنید تا لیستی از زبانهای موجود و دیگر اطلاعات بومی سازی را مشاهده کنید.+  * [[slackware:community|همکاری کنید]]: روش‌هایی که کاربران (تازه کار یا با تجربه) می‌توانند با استفاده از آن به پروژهٔ اسلکور کمک کنند.
  
-===== راهنما =====+  * [[slackware:external|پیوند‌ها و اشارات]]: سایت‌های دیگر روی وب که اطلاعاتی در مورد اسلکور به اشتراک می‌گذارند‌. 
  
-اگر به دنبال اطلاعات خاصی می گردید، از طریق ابزار جستجو پیدایش کنید.+<newcolumn> 
 +===== توزیع اسلکور لینوکس ===== 
 + 
 +  * [[slackware:slackware|اسلکور]]: مروری مختصر بر  [[slackware:slackware|اسلکور لینوکس]]; چه انتظاری باید از یک سیستم [[slackware:slackware|اسلکور لینوکس]] داشته باشیم‌. 
 + 
 +  * [[slackware:philosophy|به روش اسلکور]]: بررسی اصول و فلسفهٔ [[slackware:slackware|اسلکور لینوکس]].  
 + 
 +  * [[slackbook:start|کتاب رسمی اسلکور]]: یک منبع با ارزش برای آن‌هایی که برای اولین بار با اسلکور (یا در اصل لینوکس) روبرو می‌شوند‌. کتاب اصلی اسلور می‌تواند در CDROM یا DVD اسلکور پیدا شود.و البته می‌توانید آن را به صورت بر خط مطالعه کنید http://slackbook.org/beta/ 
 + 
 +  * [[slackware:faq|FAQ]]: لیستی از سوالاتی که عموما پرسیده می‌شود.  
 + 
 +</columns>  
 + 
 +<columns 100% 50% -> 
 +===== یک راهنما بخوانید ===== 
 + 
 +<box 98% round #ddf9f9 #ddf9f9 #ddf9f9 #ddf9f9> 
 + 
 +  * [[howtos:start|کلکسیون راهنما‌های اسلکداکس]] (**{{wikistatistics>type=pages ns=howtos}} pages**), که با همکاری جامعهٔ کاربری اسلکور فراهم شده. 
 +  * صفحاتی که اخیرا به روزرسانی شده‌اند: {{changes>ns=howtos&count=5&type=edit,-create,-minor}} 
 + 
 +</box> 
 + 
 +<newcolumn> 
 + 
 +===== یک راهنما بنویسید ===== 
 + 
 +  * [[slackdocs:tutorial|راهنمای ویکی اسلکداکس]]: یک راهنمای کوتاه برای ویرایش و همکاری در ویکی اسلکداکس 
 + 
 +  * [[slackdocs:translation_guide|اصول ترجمه]]: راهنمای چگونگی ترجمهٔ مقالات حاضر به همراه راهنمای ساخت مقالات جدید به زبان مادریتان. 
 + 
 +  * [[slackdocs:styleguide|راهنمای استایل]] چند قانون پایه‌ای که در هنگام ویرایش صفحات ویکی باید در نظر گرفته شوند 
 + 
 +</columns> 

In Other Languages
QR Code
QR Code fa:start (generated for current page)