Welcome to the Slackware Documentation Project

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ca-valencia:start [2018/09/28 11:08 (UTC)]
el_pinux_penat
ca-valencia:start [2018/09/28 11:10 (UTC)] (Actual)
el_pinux_penat remove trailing space
Llínea 89: Llínea 89:
 ==== Edita Aquest Wiki ==== ==== Edita Aquest Wiki ====
  
-Has de [[https://​docs.slackware.com/​start?​do=register|crear un compte]] per a editar aquest wiki . Amb la intenció de lluitar contra l'​spam,​ el teu nou compte no estarà habilitat per a editar este Wiki immediatament. Un dels administradors del Wiki l'​haurà d'​habilitar primer, el que normalment no tarda molt.+Has de [[https://​docs.slackware.com/​start?​do=register|crear un compte]] per a editar aquest wiki. Amb la intenció de lluitar contra l'​spam,​ el teu nou compte no estarà habilitat per a editar este Wiki immediatament. Un dels administradors del Wiki l'​haurà d'​habilitar primer, el que normalment no tarda molt.
  
 </​columns>​ </​columns>​

In Other Languages
QR Code
QR Code ca-valencia:start (generated for current page)