Welcome to the Slackware Documentation Project

TAG: guide

PageDateDescription
2015/01/08 11:10 (UTC) Configura el teu nou Sistema Slackware Assumirem que has llegit la Guia d'Instal·lació, i que tens una instal·lació neta a la teua màquina amb la que estas con…
2012/12/08 00:03 (UTC) Configurarea sistemului Slackware nou instalat Înainte de a citi acest articol facem presupunerea că aţi instalat Slackware aşa cum a fost descris în ghidul de…
2020/01/07 13:46 (UTC) Configure seu novo sistema Slackware Vamos supor que você leu O guia de instalação, e você tem uma instalação limpa do Slackware em sua máquina com a qual você…
2019/02/19 02:39 (UTC) Configure su nuevo sistema Slackware Se asumirá que ha leído la guía de instalación y que tiene una instalación nueva de Slackware en la máquina que más le es …
2017/10/15 10:08 (UTC) Configure your new Slackware System We'll assume you've read the Installation Guide, and you have a clean install of Slackware on your machine that you're happ…
2012/09/29 15:45 (UTC) DA TRADURRE Configure your new Slackware System We'll assume you've read the Installation Guide, and you have a clean install of Slackware on your machine tha…
2012/11/19 22:12 (UTC) Конфигуриштите ваш нови Слеквер систем Претпостављамо да сте прочитали инсталационо упутство, и да имате чисту инсталацију Слеквера са којом сте задовољни.
2015/11/14 23:50 (UTC) Налаштування свіжо-встановленої системи Slackware Мається на увазі, що ви вже читали інструкцію по встановленню операційної системи Slackware, та ви вже встано…
2012/10/15 00:54 (UTC) 配置你的新 Slackware 系统 We'll assume you've read the Installation Guide, and you have a clean install of Slackware on your machine that you're happy with. This beg…

In Other Languages
QR Code
QR Code tag:guide (generated for current page)