The Wiki has moved to new hardware, and the old server died.

Welcome to the Slackware Documentation Project

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
Следећа ревизија
Претходна ревизија
sr:slackware:desktop_environment [2013/05/04 09:13 (UTC)]
sinisa [Окружења Радне Површине]
sr:slackware:desktop_environment [2013/07/03 14:24 (UTC)] (тренутно)
sinisa [Друга окружења]
Линија 22: Линија 22:
  
 Поред тога, Окружења Радне Површине обично пружају и интеграцију са функцијама као што су монитор и АЦПИ (енг.Advanced Configuration and Power Interface), корисно за нетбукове/​лаптопове. Модерна Окружења Радне Површине такође пружају или се интегришу са композитним функцијама радне површине који омогућава специјалне графичке ефекте као што су, 3Д окретање прозора радних површина,​ провидност прозора,​ једноставне анимације и сенке, међутим то све захтева омогућено графичко 3Д убрзање,​ а такође и додатно трошење системских ресурса. Поред тога, Окружења Радне Површине обично пружају и интеграцију са функцијама као што су монитор и АЦПИ (енг.Advanced Configuration and Power Interface), корисно за нетбукове/​лаптопове. Модерна Окружења Радне Површине такође пружају или се интегришу са композитним функцијама радне површине који омогућава специјалне графичке ефекте као што су, 3Д окретање прозора радних површина,​ провидност прозора,​ једноставне анимације и сенке, међутим то све захтева омогућено графичко 3Д убрзање,​ а такође и додатно трошење системских ресурса.
-===== Available environments ​===== +===== Доступна окружења ​===== 
-Desktop environments available in Slackware can be classed as full or light-weight environments depending on the number of features they includeThe more features an environment hasthe more complete it is but also the more computer resources it usesLight-weight environments come with a smaller set of featuresusually just a unified look and feelso you will need independent applicationsFor example a video player is not included like it is in [[slackware:​kde|KDE]], ​but you can use xmms which is installed by default with Slackware.+Окружења радне повшине доступна на Слекверу могу се класификовати на комплетна и лагана окружења у зависности од броја функција која стижу уз њихШто више функција стиже уз окружење то је оно и комплетнијеали такође захтева и више системских ресурсаЛагана окружења стижу са мањим скупом функцијаобично са јединственим изгледом и стиломтако да ће Вам бити потребне независне апликацијеНа пример није укључен видео плејер као што је то случај у [[slackware:​kde|KDE]], ​али можете користити ​xmms који се подразумевано инсталира уз Слеквер.
  
-Switching between available environments is done by running ​''​xwmconfig'' ​from a terminal prior to starting X.+Пребацивање између доступних окружења се врши извршавањем команде ​''​xwmconfig'' ​из терминала пре покретања Х-а.
  
-==== Full environments ==== 
  
-  * [[slackware:​kde|KDE]]:​ the K Desktop Environment. +==== Комплетна окружења ====
-  * [[slackware:​xfce|XFCE]]:​ a full environment that is much more lightweight on the computer resources, based on the GTK toolkit.+
  
-==== Light-weight environments ​====+  * [[slackware:​kde|KDE]]:​ K Окружење Радне Површине (енг. **К** **D**esktop **E**nviorment). 
 +  * [[slackware:​xfce|XFCE]]:​ комплетно окружење које је лагано на основу трошења системских ресурса,​ базиран на ГТК алатима. 
 + 
 +==== Лагана окружења ​====
  
   * FluxBox   * FluxBox
Линија 40: Линија 41:
   * twm   * twm
  
-===== Other environments ​===== +===== Друга окружења ​===== 
-  * [[slackware:​gnome|GNOME]]: ​since version ​[[ftp://​ftp.slackware.com/​pub/​slackware/​slackware-10.2/​ChangeLog.txt|10.2]],​ Gnome is no longer part of SlackwareSeveral community driven projects provide packages for those willing to use Gnome in Slackware+  * [[slackware:​gnome|GNOME]]: ​од верзије ​[[ftp://​ftp.slackware.com/​pub/​slackware/​slackware-10.2/​ChangeLog.txt|10.2]],​ Gnome није више део СлеквераНеколико заједница раде на пројектима који доносе пакете за оне који желе да користе ​Gnome на Слекверу. 
-  * [[slackware:​lxde|LXDE]].+    * [[http://​gnomeslackbuild.org/​|GSB:​ GNOME SlackBuild]] 
 +    * [[http://​www.droplinegnome.net/​|dropline GNOME desktop]] 
 +  * [[http://​mate-desktop.org/​|MATE]]:​ комплетно лагано окружење,​ базирано на ГНОМЕ 2 библиотекама. Пакети [[http://​mateslackbuilds.github.com|MATE SlackBuilds]] пројекта доступни су на [[http://​www.slackware.org.uk/​msb/​|http://​www.slackware.org.uk/​msb/​]]
 +  * [[slackware:​lxde|LXDE]]. [[http://​lxde.org/​|Lightweight X11 Desktop Environment]] је добра алтернатива за јефтинији хардвер где је КДЕ сувише спор. Погледајте овај [[http://​slackware.ponce.cc/​blog/​2010/​08/​23/​easily-build-yourself-lxde-with-sbopkg/​|блог пост који је написао ponce]] са инструкцијама о компиловању и инсталирању LXDE на Слеквер.
  
-=====Sources=====+=====Извори=====
  
-  * Originally written by [[wiki:​user:​kookiemonster|kookiemonster]] ​for the SlackDocs Wiki Project +  * Оригинал написао ​[[wiki:​user:​kookiemonster|kookiemonster]] ​за СлекДок Вики пројекат. 
-  * Additional inputs by [[wiki:​user:​harishankar|harishankar]] ​and [[wiki:​user:​cmyster|cmyster]]+  * Додатни коментари ​[[wiki:​user:​harishankar|harishankar]] ​и [[wiki:​user:​cmyster|cmyster]]

In Other Languages
QR Code
QR Code sr:slackware:desktop_environment (generated for current page)