The Wiki has moved to new hardware, and the old server died.

Welcome to the Slackware Documentation Project

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Следећа ревизија
Претходна ревизија
sr:slackware:desktop_environment [2013/05/02 15:19 (UTC)]
sinisa направљено
sr:slackware:desktop_environment [2013/07/03 14:24 (UTC)] (тренутно)
sinisa [Друга окружења]
Линија 1: Линија 1:
-<note important>​Translation in progress!</​note>​+<note important>​Translation in progress! ​[[wiki:​user:​sinisa|sinisa]]</​note>​
  
-<note important>​Превод у току!</​note>​+<note important>​Превод у току! ​[[wiki:​user:​sinisa|sinisa]]</​note>​
  
 ====== Окружења Радне Површине ====== ====== Окружења Радне Површине ======
  
 Радно окружење је графички слој између корисника и рачунара. У ЈУНИКС контексту,​ менаџер радне површине је графичко окружење које ради унутар Х сесије. Оно омогућава кориснику да путем миша и тастатуре приступи основним особинама оперативног система. Пуно окружење радне површине (за разлику од [[slackware:​window manager|менаџера прозора]]) обично обезбеђује пакете програма за најчешћу употребу (приступ фајловима,​ претраживање интернета,​ штампање...). Радно окружење је графички слој између корисника и рачунара. У ЈУНИКС контексту,​ менаџер радне површине је графичко окружење које ради унутар Х сесије. Оно омогућава кориснику да путем миша и тастатуре приступи основним особинама оперативног система. Пуно окружење радне површине (за разлику од [[slackware:​window manager|менаџера прозора]]) обично обезбеђује пакете програма за најчешћу употребу (приступ фајловима,​ претраживање интернета,​ штампање...).
-A desktop environment is a graphical layer between the user and the computer. In the UNIX context, a desktop manager is a graphical environment that runs inside an X session. It enables the user through mouse and keyboard interaction to access the underlying features of the operating systems. A full desktop environment (as opposed to a [[slackware:​window manager|window manager]]) usually provides a set of software for the most common needs (file access, web browsing, printing...). 
  
 Окружење радне површине најчешће чине многе од следећих компоненти:​ Окружење радне површине најчешће чине многе од следећих компоненти:​
-A desktop environment usually consists of many of the following components: 
   * Подразумевани менаџер прозора за управљање положаја и елементима прозора ( нека окружења радне површине могу бити у могућности да користе Менаџере Прозора треће-стране).   * Подразумевани менаџер прозора за управљање положаја и елементима прозора ( нека окружења радне површине могу бити у могућности да користе Менаџере Прозора треће-стране).
   * Менаџер сесија (за чување и враћање корисничких сесија)   * Менаџер сесија (за чување и враћање корисничких сесија)
   * Менаџер радне површине (за управљање корисниковом раном површином,​ тј. позадином,​ иконицама,​ вишеструким радним површинама итд.).   * Менаџер радне површине (за управљање корисниковом раном површином,​ тј. позадином,​ иконицама,​ вишеструким радним површинама итд.).
-  *  +  * Панел са менијем за покретање апликација и додатних виџета укључујући обавештења и поруке. 
-  * A native window manager to manage window placement and arrangements (some desktop environments may additionally be able to use third party Window Managers)+  * Претраживач фајлова/​докумената
-  * A session manager (to save and restore user's sessions)+  * Менаџер задатака за управљање апликација задатака који раде у позадини
-  * A desktop manager ​(to manage the user's desktop, i.e. background, icons, multiple workspaces etc.) +  * Нај мање један графички уређивач текстова ​(ако не и више њих). 
-  * A panel with menus for launching applications and additional widgets including notifications and messages+  * ГУИ (енгGraphical user interface/​Графички кориснички интерфејсалатке радне површинеукључујући бојетемефонтове итд
-  * A file browser +  * Уобичајене помоћне алате као што су терминал емулаторпрегледач интернетаблутут менаџерменаџер мрежеруковање клипбордом и др
-  * A task manager to manage running applications and background tasks. +  * ГУИ алатке за администрирање система за уобичајене администраторске задатке као што су подешавање штампачаауто-покретање преносивих медијафајл придруживања и др
-  * At least one basic graphical text editor (if not more)+  * Неколико најчешћих апликација радне повшине укључујући медиа плејерпрегледач докуменатапрегледач фотографија и др.
-  * Desktop configuration GUIsincluding coloursthemesfonts etc+
-  * Common utilities such as a terminal emulatorinternet browserpower managerbluetooth managernetwork manager, clipboard handler and so on+
-  * System administration GUIs for common admin tasks such as printer configurationremovable device auto-mount setupfile associations etc+
-  * Several commonly desktop applications including media player, movie playerdocument viewergraphics viewer etc.+
  
-In addition, Desktop Environments usually provide integration with features such as display and ACPI power management, useful for notebooks/​laptops. Modern Desktop Environments also provide or integrate with a desktop compositing engine which allows for graphical special effects such as 3D flipping of workspaces, window translucency,​ simple animations and shadows, but this requires 3D hardware acceleration enabled and can consume additional system resources. ​ 
-===== Available environments ===== 
-Desktop environments available in Slackware can be classed as full or light-weight environments depending on the number of features they include. The more features an environment has, the more complete it is but also the more computer resources it uses. Light-weight environments come with a smaller set of features, usually just a unified look and feel, so you will need independent applications. For example a video player is not included like it is in [[slackware:​kde|KDE]],​ but you can use xmms which is installed by default with Slackware. 
  
-Switching between available environments is done by running ''​xwmconfig''​ from a terminal prior to starting X.+Поред тога, Окружења Радне Површине обично пружају и интеграцију са функцијама као што су монитор и АЦПИ (енг.Advanced Configuration and Power Interface), корисно за нетбукове/​лаптопове. Модерна Окружења Радне Површине такође пружају или се интегришу са композитним функцијама радне површине који омогућава специјалне графичке ефекте као што су, 3Д окретање прозора радних површина,​ провидност прозора,​ једноставне анимације и сенке, међутим то све захтева омогућено графичко 3Д убрзање,​ а такође и додатно трошење системских ресурса. 
 +===== Доступна окружења ===== 
 +Окружења радне повшине доступна на Слекверу могу се класификовати на комплетна и лагана окружења у зависности од броја функција која стижу уз њих. Што више функција стиже уз окружење то је оно и комплетније,​ али такође захтева и више системских ресурса. Лагана окружења стижу са мањим скупом функција,​ обично са јединственим изгледом и стилом,​ тако да ће Вам бити потребне независне апликације. На пример није укључен видео плејер као што је то случај у [[slackware:​kde|KDE]],​ али можете користити xmms који се подразумевано инсталира уз Слеквер.
  
-==== Full environments ====+Пребацивање између доступних окружења се врши извршавањем команде ''​xwmconfig''​ из терминала пре покретања Х-а.
  
-  * [[slackware:​kde|KDE]]:​ the K Desktop Environment. 
-  * [[slackware:​xfce|XFCE]]:​ a full environment that is much more lightweight on the computer resources, based on the GTK toolkit. 
  
-==== Light-weight environments ​====+==== Комплетна окружења ==== 
 + 
 +  * [[slackware:​kde|KDE]]:​ K Окружење Радне Површине (енг. **К** **D**esktop **E**nviorment). 
 +  * [[slackware:​xfce|XFCE]]:​ комплетно окружење које је лагано на основу трошења системских ресурса,​ базиран на ГТК алатима. 
 + 
 +==== Лагана окружења ​====
  
   * FluxBox   * FluxBox
Линија 45: Линија 41:
   * twm   * twm
  
-===== Other environments ​===== +===== Друга окружења ​===== 
-  * [[slackware:​gnome|GNOME]]: ​since version ​[[ftp://​ftp.slackware.com/​pub/​slackware/​slackware-10.2/​ChangeLog.txt|10.2]],​ Gnome is no longer part of SlackwareSeveral community driven projects provide packages for those willing to use Gnome in Slackware+  * [[slackware:​gnome|GNOME]]: ​од верзије ​[[ftp://​ftp.slackware.com/​pub/​slackware/​slackware-10.2/​ChangeLog.txt|10.2]],​ Gnome није више део СлеквераНеколико заједница раде на пројектима који доносе пакете за оне који желе да користе ​Gnome на Слекверу. 
-  * [[slackware:​lxde|LXDE]].+    * [[http://​gnomeslackbuild.org/​|GSB:​ GNOME SlackBuild]] 
 +    * [[http://​www.droplinegnome.net/​|dropline GNOME desktop]] 
 +  * [[http://​mate-desktop.org/​|MATE]]:​ комплетно лагано окружење,​ базирано на ГНОМЕ 2 библиотекама. Пакети [[http://​mateslackbuilds.github.com|MATE SlackBuilds]] пројекта доступни су на [[http://​www.slackware.org.uk/​msb/​|http://​www.slackware.org.uk/​msb/​]]
 +  * [[slackware:​lxde|LXDE]]. [[http://​lxde.org/​|Lightweight X11 Desktop Environment]] је добра алтернатива за јефтинији хардвер где је КДЕ сувише спор. Погледајте овај [[http://​slackware.ponce.cc/​blog/​2010/​08/​23/​easily-build-yourself-lxde-with-sbopkg/​|блог пост који је написао ponce]] са инструкцијама о компиловању и инсталирању LXDE на Слеквер.
  
-=====Sources=====+=====Извори=====
  
-  * Originally written by [[wiki:​user:​kookiemonster|kookiemonster]] ​for the SlackDocs Wiki Project +  * Оригинал написао ​[[wiki:​user:​kookiemonster|kookiemonster]] ​за СлекДок Вики пројекат. 
-  * Additional inputs by [[wiki:​user:​harishankar|harishankar]] ​and [[wiki:​user:​cmyster|cmyster]]+  * Додатни коментари ​[[wiki:​user:​harishankar|harishankar]] ​и [[wiki:​user:​cmyster|cmyster]]

In Other Languages
QR Code
QR Code sr:slackware:desktop_environment (generated for current page)