The Wiki has moved to new hardware, and the old server died.

Welcome to the Slackware Documentation Project

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
Следећа ревизија
Претходна ревизија
Последња ревизија Обе стране следеће ревизије
sr:slackware:desktop_environment [2013/05/04 09:37 (UTC)]
sinisa [Light-weight environments]
sr:slackware:desktop_environment [2013/05/04 09:42 (UTC)]
sinisa [Sources]
Линија 41: Линија 41:
   * twm   * twm
  
-===== Other environments ​===== +===== Друга окружења ​===== 
-  * [[slackware:​gnome|GNOME]]: ​since version ​[[ftp://​ftp.slackware.com/​pub/​slackware/​slackware-10.2/​ChangeLog.txt|10.2]],​ Gnome is no longer part of SlackwareSeveral community driven projects provide packages for those willing to use Gnome in Slackware.+  * [[slackware:​gnome|GNOME]]: ​од верзије ​[[ftp://​ftp.slackware.com/​pub/​slackware/​slackware-10.2/​ChangeLog.txt|10.2]],​ Gnome није више део СлеквераНеколико заједница раде на пројектима који доносе пакете за оне који желе да користе ​Gnome на Слекверу.
   * [[slackware:​lxde|LXDE]].   * [[slackware:​lxde|LXDE]].
  
-=====Sources=====+=====Извори=====
  
-  * Originally written by [[wiki:​user:​kookiemonster|kookiemonster]] ​for the SlackDocs Wiki Project +  * Оригинал написао ​[[wiki:​user:​kookiemonster|kookiemonster]] ​за СлекДок Вики пројекат. 
-  * Additional inputs by [[wiki:​user:​harishankar|harishankar]] ​and [[wiki:​user:​cmyster|cmyster]]+  * Додатни коментари ​[[wiki:​user:​harishankar|harishankar]] ​и [[wiki:​user:​cmyster|cmyster]]

In Other Languages
QR Code
QR Code sr:slackware:desktop_environment (generated for current page)