Enjoy Slackware 15.0!

Welcome to the Slackware Documentation Project

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Обе стране последње ревизије Претходна ревизија
Следећа ревизија
Претходна ревизија
Следећа ревизија Обе стране следеће ревизије
sr:slackware:desktop_environment [2013/05/04 09:13 (UTC)]
sinisa [Окружења Радне Површине]
sr:slackware:desktop_environment [2013/05/04 09:41 (UTC)]
sinisa [Other environments]
Линија 22: Линија 22:
  
 Поред тога, Окружења Радне Површине обично пружају и интеграцију са функцијама као што су монитор и АЦПИ (енг.Advanced Configuration and Power Interface), корисно за нетбукове/лаптопове. Модерна Окружења Радне Површине такође пружају или се интегришу са композитним функцијама радне површине који омогућава специјалне графичке ефекте као што су, 3Д окретање прозора радних површина, провидност прозора, једноставне анимације и сенке, међутим то све захтева омогућено графичко 3Д убрзање, а такође и додатно трошење системских ресурса. Поред тога, Окружења Радне Површине обично пружају и интеграцију са функцијама као што су монитор и АЦПИ (енг.Advanced Configuration and Power Interface), корисно за нетбукове/лаптопове. Модерна Окружења Радне Површине такође пружају или се интегришу са композитним функцијама радне површине који омогућава специјалне графичке ефекте као што су, 3Д окретање прозора радних површина, провидност прозора, једноставне анимације и сенке, међутим то све захтева омогућено графичко 3Д убрзање, а такође и додатно трошење системских ресурса.
-===== Available environments ===== +===== Доступна окружења ===== 
-Desktop environments available in Slackware can be classed as full or light-weight environments depending on the number of features they includeThe more features an environment hasthe more complete it is but also the more computer resources it usesLight-weight environments come with a smaller set of featuresusually just a unified look and feelso you will need independent applicationsFor example a video player is not included like it is in [[slackware:kde|KDE]], but you can use xmms which is installed by default with Slackware.+Окружења радне повшине доступна на Слекверу могу се класификовати на комплетна и лагана окружења у зависности од броја функција која стижу уз њихШто више функција стиже уз окружење то је оно и комплетнијеали такође захтева и више системских ресурсаЛагана окружења стижу са мањим скупом функцијаобично са јединственим изгледом и стиломтако да ће Вам бити потребне независне апликацијеНа пример није укључен видео плејер као што је то случај у [[slackware:kde|KDE]], али можете користити xmms који се подразумевано инсталира уз Слеквер.
  
-Switching between available environments is done by running ''xwmconfig'' from a terminal prior to starting X.+Пребацивање између доступних окружења се врши извршавањем команде ''xwmconfig'' из терминала пре покретања Х-а.
  
-==== Full environments ==== 
  
-  * [[slackware:kde|KDE]]: the K Desktop Environment. +==== Комплетна окружења ====
-  * [[slackware:xfce|XFCE]]: a full environment that is much more lightweight on the computer resources, based on the GTK toolkit.+
  
-==== Light-weight environments ====+  * [[slackware:kde|KDE]]: K Окружење Радне Површине (енг. **К** **D**esktop **E**nviorment). 
 +  * [[slackware:xfce|XFCE]]: комплетно окружење које је лагано на основу трошења системских ресурса, базиран на ГТК алатима. 
 + 
 +==== Лагана окружења ====
  
   * FluxBox   * FluxBox
Линија 40: Линија 41:
   * twm   * twm
  
-===== Other environments ===== +===== Друга окружења ===== 
-  * [[slackware:gnome|GNOME]]: since version [[ftp://ftp.slackware.com/pub/slackware/slackware-10.2/ChangeLog.txt|10.2]], Gnome is no longer part of SlackwareSeveral community driven projects provide packages for those willing to use Gnome in Slackware.+  * [[slackware:gnome|GNOME]]: од верзије [[ftp://ftp.slackware.com/pub/slackware/slackware-10.2/ChangeLog.txt|10.2]], Gnome није више део СлеквераНеколико заједница раде на пројектима који доносе пакете за оне који желе да користе Gnome на Слекверу.
   * [[slackware:lxde|LXDE]].   * [[slackware:lxde|LXDE]].
  

In Other Languages
QR Code
QR Code sr:slackware:desktop_environment (generated for current page)