Enjoy Slackware 15.0!

Welcome to the Slackware Documentation Project

Разлике

Овде су приказане разлике између изабране ревизије и тренутне верзије странице.

Постави везу ка овом компаративном приказу

Следећа ревизија
Претходна ревизија
Последња ревизија Обе стране следеће ревизије
sr:slackware:desktop_environment [2013/05/02 15:19 (UTC)]
sinisa направљено
sr:slackware:desktop_environment [2013/05/04 09:42 (UTC)]
sinisa [Sources]
Линија 1: Линија 1:
-<note important>Translation in progress!</note>+<note important>Translation in progress! [[wiki:user:sinisa|sinisa]]</note>
  
-<note important>Превод у току!</note>+<note important>Превод у току! [[wiki:user:sinisa|sinisa]]</note>
  
 ====== Окружења Радне Површине ====== ====== Окружења Радне Површине ======
  
 Радно окружење је графички слој између корисника и рачунара. У ЈУНИКС контексту, менаџер радне површине је графичко окружење које ради унутар Х сесије. Оно омогућава кориснику да путем миша и тастатуре приступи основним особинама оперативног система. Пуно окружење радне површине (за разлику од [[slackware:window manager|менаџера прозора]]) обично обезбеђује пакете програма за најчешћу употребу (приступ фајловима, претраживање интернета, штампање...). Радно окружење је графички слој између корисника и рачунара. У ЈУНИКС контексту, менаџер радне површине је графичко окружење које ради унутар Х сесије. Оно омогућава кориснику да путем миша и тастатуре приступи основним особинама оперативног система. Пуно окружење радне површине (за разлику од [[slackware:window manager|менаџера прозора]]) обично обезбеђује пакете програма за најчешћу употребу (приступ фајловима, претраживање интернета, штампање...).
-A desktop environment is a graphical layer between the user and the computer. In the UNIX context, a desktop manager is a graphical environment that runs inside an X session. It enables the user through mouse and keyboard interaction to access the underlying features of the operating systems. A full desktop environment (as opposed to a [[slackware:window manager|window manager]]) usually provides a set of software for the most common needs (file access, web browsing, printing...). 
  
 Окружење радне површине најчешће чине многе од следећих компоненти: Окружење радне површине најчешће чине многе од следећих компоненти:
-A desktop environment usually consists of many of the following components: 
   * Подразумевани менаџер прозора за управљање положаја и елементима прозора ( нека окружења радне површине могу бити у могућности да користе Менаџере Прозора треће-стране).   * Подразумевани менаџер прозора за управљање положаја и елементима прозора ( нека окружења радне површине могу бити у могућности да користе Менаџере Прозора треће-стране).
   * Менаџер сесија (за чување и враћање корисничких сесија)   * Менаџер сесија (за чување и враћање корисничких сесија)
   * Менаџер радне површине (за управљање корисниковом раном површином, тј. позадином, иконицама, вишеструким радним површинама итд.).   * Менаџер радне површине (за управљање корисниковом раном површином, тј. позадином, иконицама, вишеструким радним површинама итд.).
-  *  +  * Панел са менијем за покретање апликација и додатних виџета укључујући обавештења и поруке. 
-  * A native window manager to manage window placement and arrangements (some desktop environments may additionally be able to use third party Window Managers)+  * Претраживач фајлова/докумената
-  * A session manager (to save and restore user's sessions)+  * Менаџер задатака за управљање апликација задатака који раде у позадини
-  * A desktop manager (to manage the user's desktop, i.e. background, icons, multiple workspaces etc.) +  * Нај мање један графички уређивач текстова (ако не и више њих). 
-  * A panel with menus for launching applications and additional widgets including notifications and messages+  * ГУИ (енгGraphical user interface/Графички кориснички интерфејсалатке радне површинеукључујући бојетемефонтове итд
-  * A file browser +  * Уобичајене помоћне алате као што су терминал емулаторпрегледач интернетаблутут менаџерменаџер мрежеруковање клипбордом и др
-  * A task manager to manage running applications and background tasks. +  * ГУИ алатке за администрирање система за уобичајене администраторске задатке као што су подешавање штампачаауто-покретање преносивих медијафајл придруживања и др
-  * At least one basic graphical text editor (if not more)+  * Неколико најчешћих апликација радне повшине укључујући медиа плејерпрегледач докуменатапрегледач фотографија и др.
-  * Desktop configuration GUIsincluding coloursthemesfonts etc+
-  * Common utilities such as a terminal emulatorinternet browserpower managerbluetooth managernetwork manager, clipboard handler and so on+
-  * System administration GUIs for common admin tasks such as printer configurationremovable device auto-mount setupfile associations etc+
-  * Several commonly desktop applications including media player, movie playerdocument viewergraphics viewer etc.+
  
-In addition, Desktop Environments usually provide integration with features such as display and ACPI power management, useful for notebooks/laptops. Modern Desktop Environments also provide or integrate with a desktop compositing engine which allows for graphical special effects such as 3D flipping of workspaces, window translucency, simple animations and shadows, but this requires 3D hardware acceleration enabled and can consume additional system resources.  
-===== Available environments ===== 
-Desktop environments available in Slackware can be classed as full or light-weight environments depending on the number of features they include. The more features an environment has, the more complete it is but also the more computer resources it uses. Light-weight environments come with a smaller set of features, usually just a unified look and feel, so you will need independent applications. For example a video player is not included like it is in [[slackware:kde|KDE]], but you can use xmms which is installed by default with Slackware. 
  
-Switching between available environments is done by running ''xwmconfig'' from a terminal prior to starting X.+Поред тога, Окружења Радне Површине обично пружају и интеграцију са функцијама као што су монитор и АЦПИ (енг.Advanced Configuration and Power Interface), корисно за нетбукове/лаптопове. Модерна Окружења Радне Површине такође пружају или се интегришу са композитним функцијама радне површине који омогућава специјалне графичке ефекте као што су, 3Д окретање прозора радних површина, провидност прозора, једноставне анимације и сенке, међутим то све захтева омогућено графичко 3Д убрзање, а такође и додатно трошење системских ресурса. 
 +===== Доступна окружења ===== 
 +Окружења радне повшине доступна на Слекверу могу се класификовати на комплетна и лагана окружења у зависности од броја функција која стижу уз њих. Што више функција стиже уз окружење то је оно и комплетније, али такође захтева и више системских ресурса. Лагана окружења стижу са мањим скупом функција, обично са јединственим изгледом и стилом, тако да ће Вам бити потребне независне апликације. На пример није укључен видео плејер као што је то случај у [[slackware:kde|KDE]], али можете користити xmms који се подразумевано инсталира уз Слеквер.
  
-==== Full environments ====+Пребацивање између доступних окружења се врши извршавањем команде ''xwmconfig'' из терминала пре покретања Х-а.
  
-  * [[slackware:kde|KDE]]: the K Desktop Environment. 
-  * [[slackware:xfce|XFCE]]: a full environment that is much more lightweight on the computer resources, based on the GTK toolkit. 
  
-==== Light-weight environments ====+==== Комплетна окружења ==== 
 + 
 +  * [[slackware:kde|KDE]]: K Окружење Радне Површине (енг. **К** **D**esktop **E**nviorment). 
 +  * [[slackware:xfce|XFCE]]: комплетно окружење које је лагано на основу трошења системских ресурса, базиран на ГТК алатима. 
 + 
 +==== Лагана окружења ====
  
   * FluxBox   * FluxBox
Линија 45: Линија 41:
   * twm   * twm
  
-===== Other environments ===== +===== Друга окружења ===== 
-  * [[slackware:gnome|GNOME]]: since version [[ftp://ftp.slackware.com/pub/slackware/slackware-10.2/ChangeLog.txt|10.2]], Gnome is no longer part of SlackwareSeveral community driven projects provide packages for those willing to use Gnome in Slackware.+  * [[slackware:gnome|GNOME]]: од верзије [[ftp://ftp.slackware.com/pub/slackware/slackware-10.2/ChangeLog.txt|10.2]], Gnome није више део СлеквераНеколико заједница раде на пројектима који доносе пакете за оне који желе да користе Gnome на Слекверу.
   * [[slackware:lxde|LXDE]].   * [[slackware:lxde|LXDE]].
  
-=====Sources=====+=====Извори=====
  
-  * Originally written by [[wiki:user:kookiemonster|kookiemonster]] for the SlackDocs Wiki Project +  * Оригинал написао [[wiki:user:kookiemonster|kookiemonster]] за СлекДок Вики пројекат. 
-  * Additional inputs by [[wiki:user:harishankar|harishankar]] and [[wiki:user:cmyster|cmyster]]+  * Додатни коментари [[wiki:user:harishankar|harishankar]] и [[wiki:user:cmyster|cmyster]]

In Other Languages
QR Code
QR Code sr:slackware:desktop_environment (generated for current page)