[2024-jan-12] The Wiki has been upgraded and its template changed from MonoBook to Vector for a more modern look and feel.

Welcome to the Slackware Documentation Project

Zespół Administratorów SlackDocs

Kim są ludzie, którzy prowadzą docs.slackware.com?

Strona ta zostanie wkrótce zaktualizowana o języki, z którymi edytorzy są w stanie Ci pomóc (poza angielskim).

Jak już ruszymy pełną parą i możliwość nieograniczonego edytowania zostanie wyłączona, zadaniem edytorów będzie śledzenie stron w stanie „Kopia Robocza”, kontaktowanie się z autorami strony z ewentualnymi poprawkami, tak aby w końcu strona została opublikowana na Wiki.

Jeśli niegdy nie używałeś żadnej listy mailingowej, prosimy o zapoznanie się z Jak Używać Listę Mailingową.
 pl:slackdocs:contact ()